Yazar Hasan İzzettin Dinamo Kitapları

Toplam 45 Kitabı Bulunmaktadır.Hasan İzzettin Dinamo Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Kutsal Barış 1; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Kitap Kapağı Kutsal Barış 1; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi
Hasan İzzettin Dinamo

Bu kongre, ulusa, bir yandan da öbür devletlere anlatacaktır ki, yeni Türkiye, temellerini süngüyle değil, süngünün de dayanağı olan ekonomiyle kurulacaktır. Yeni Türkiye devleti, emperyalist bir devlet olmayacaktır. Yeni Türkiye devleti, iktisada dayanan bir devlet olacaktır. Bu devleti en güçlü temeller üzerinde çok az zamanda kurmak için de Japo ...

Gösterim : 521 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış 3; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Kitap Kapağı Kutsal Barış 3; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi
Hasan İzzettin Dinamo

Temeli büyük Türk ulusunun ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında us ve bilincinden kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve ulusun ruhundan esinlenmiş ilkelerimizin, bir gövdenin ortadan kaldırılmasıyla yıkılabileceğin sanısında bulunanlar çok zayıf beyinli mutsuzlardır. Bu gibi zavallıların, cumhuriyetin adalet ve kudret pençes ...

Gösterim : 629 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış 4; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Kitap Kapağı Kutsal Barış 4; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi
Hasan İzzettin Dinamo

- Hatay Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz bay Tayfur Sökmen, Ankara´dan ziyaretinize gelmiş, size saygılarını sunmak üzere alt katta başbakanınızla konuşuyor. Yeniden militarize ettirdiğiniz Boğazlardan, hükümetinizin izni ile giren dost devlet savaş gemilerinden bir ikisi dinlendiğiniz sarayın önünde, Savarona´nın yanında sizi selamlayıp demirli ...

Gösterim : 532 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış 2; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Kitap Kapağı Kutsal Barış 2; Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi
Hasan İzzettin Dinamo

"Eğer hükümet benimsediğimiz şeyin itelenmesinde diretiyorsa bunu biz yapamayız. Düşüne düşüne benim bulduğum yol, İstanbul´daki İtilaf devletleri komiserlerine bildirge gönderip imza yetkisini bizden kaldırmaktır. Bu durumda gerçi bizim için yeryüzünde görülmemiş bir skandal olur. Ancak yurdun yüksek çıkarları, kişi düşüncelerinin üstünde olduğund ...

Gösterim : 535 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan 4; Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesı Kitap Kapağı Kutsal İsyan 4; Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesı
Hasan İzzettin Dinamo

Bırak hele, o İngiliz subayı şehre girsin! dedi. Şehirde işi Kara Hasan´a anlattı: - Efe, dedi, ben bir iş yapacağım ki bütün halk seyretsin. Şimdi, bütün çeteyi burada topla ve hazırla. Ben, Mehmet Çavuş´la konakladığı hana gideceğim. Siz, bütün kuvvetlerle hanın önünden geçeceksiniz. Geçidin ardı kesilmeden arkadan dolaşıp yine geçeceksin. Yani, ...

Gösterim : 654 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan 5; Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesı Kitap Kapağı Kutsal İsyan 5; Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesı
Hasan İzzettin Dinamo

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularına Afyonkarahisar, Dumlupınar büyük meydan savaşında zalim ve mağrur bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ederek büyük ve soylu ulusumuzun fedakarlıklarına değer olduğunuzu isbat ediyorsunuz. Sahibiniz olan büyük Türk ulusu, geleceğine güvenmekte haklıdır. Savaş meydanındaki bece ...

Gösterim : 657 | Devamı için Tıklayınız.
Musa´nın Mapushanesi Kitap Kapağı Musa´nın Mapushanesi
Hasan İzzettin Dinamo

Do?a, ilkyaz?n en güzel günlerini ya?arken, bizim de ba??m?z?n üstünde dü?üncelerimizin gençlik türküleri esiyordu. Vakitsiz gençlik türküleri söyledik diye may?s?n bu çimen, müzik, çiçek desenli hal?s? üzerinden kald?r?l?p dört arkada?, dört y?l içeri at?ld?k. Mahpushane, bize seki seki derinlere do?ru inen karanl?k cehennem bahçeleri haz?rlam??. ...

Gösterim : 716 | Devamı için Tıklayınız.
Musa´nın Gecekondusu Kitap Kapağı Musa´nın Gecekondusu
Hasan İzzettin Dinamo

Siyasilerin verdi?i sözler sevinçleri ve umutlar? gö?e ç?karm??t?. Onlar?n iste?i ise yaln?zca ba?lar?n? sokacaklar? bir bar?nakt?. Yapt?klar? derme çatma gecekondu bar?naklar?nda ya?ama tutunmaya bütün güçleriyle as?l?yorlard?. Ne yaz?k ki verilen sözlerle uygulamalar hiç örtü?emedi. Bozuk düzen avc?lar? her zaman yoksullar?n kan?n? sömürme yollar ...

Gösterim : 792 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 1 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 1
Hasan İzzettin Dinamo

Bu kongre, ulusa, bir yandan da öbür devletlere anlatacaktır ki, yeni Türkiye, temellerini süngüyle değil, süngünün de dayanağı olan ekonomiyle kurulacaktır. Yeni Türkiye devleti, emperyalist bir devlet olmayacaktı ...

Gösterim : 293 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 2 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 2
Hasan İzzettin Dinamo

"Eğer hükümet benimsediğimiz şeyin itelenmesinde diretiyorsa bunu biz yapamayız. Düşüne düşüne benim bulduğum yol, İstanbul'daki İtilaf devletleri komiserlerine bildirge gönderip imza yetkisini bizden kaldırmaktır. Bu durumda gerçi bizim için yeryüzünde görülmemiş bir skandal olur. Ancak yurdun yüksek çıkarları, kişi düşüncelerinin üstünde olduğund ...

Gösterim : 365 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 3 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 3
Hasan İzzettin Dinamo

Temeli büyük Türk ulusunun ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında us ve bilincinden kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve ulusun ruhundan esinlenmiş ilkelerimizin, bir gövdenin ortadan kaldırılmasıyla yıkılabileceğin sanısında bulunanlar çok zayıf beyinli mutsuzlardır. Bu gibi zavallıların, cumhuriyetin adalet ve kudret pençes ...

Gösterim : 345 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 4 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt 4
Hasan İzzettin Dinamo

- Hatay Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz bay Tayfur Sökmen, Ankara'dan ziyaretinize gelmiş, size saygılarını sunmak üzere alt katta başbakanınızla konuşuyo ...

Gösterim : 452 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 1. Kitap Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 1. Kitap
Hasan İzzettin Dinamo

Sadrazamın İstanbul'dan gönderdiği telgrafta: "İstanbul'da bulunmanız uygun olur." demesi ne demekti? Demek ki İstanbul bir ana-baba günü yaşıyordu. Kıyıda köşede kalmış aklı başında kişilerin payitahtta bulunması gereken günler gelip çatmıştı. Talat Paşa'nın harp kabinesi, düşeliberi en önemli ikinci olay, İzzet Paşa kabinesinin düşüşüydü ...

Gösterim : 637 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 2. Kitap Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 2. Kitap
Hasan İzzettin Dinamo

Mustafa Kemal, Bekirağa bölüğündeki ziyareti bitirmiş, Rauf Beyle yanyana kurulmuş, Cevat Abbas'ı karşılarına almış bir Lando ile Şişli'ye dönüyordu. Araba, Sultanahmet tramvay durağına varmıştı ki Mustafa Kemal'in gözleri, orda, elinde bir demet leylakla bekleyen genç bir kadının gözleriyle karşılaştı. Bu, Fikriye idi. Harbiye - Aksaray tramvayını ...

Gösterim : 421 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 3. Kitap Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 3. Kitap
Hasan İzzettin Dinamo

Bu iyi insanlar, Mustafa Kemal'e yol parasını nereden bulacaklarını bir türlü kestiremiyor, arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorlardı. En sonra uslarına geldi: Çoluk çocuklarının süs eşyalarını satarak paraya çevirmek. Kadınlar, süslerinin arkasından istediklerince ağlayabilirlerdi. Başka hiçbir çare yokt ...

Gösterim : 309 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 4. Kitap Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 4. Kitap
Hasan İzzettin Dinamo

Bırak hele, o İngiliz subayı şehre girsin! dedi. Şehirde işi Kara Hasan'a anlatt ...

Gösterim : 270 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 5. Kitap Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikayesi 5. Kitap
Hasan İzzettin Dinamo

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları ...

Gösterim : 254 | Devamı için Tıklayınız.
Anadolu'da Bir Yunan Askeri Kitap Kapağı Anadolu'da Bir Yunan Askeri
Hasan İzzettin Dinamo

Ülkenin gerçekleri, yaşamı ve yazdıklarıyla özdeşleşmiş büyük ustalarımızdan biri Hasan İzzettin Dinamo.<br>Altmış yılı aşkın olan yazın yaşamı içinde roman kadar şiirin de etkin bir yeri var.<br>Dinamo, gerçekten bir dinamodur Türk edebiyatı ve sanatı için. Çağdaş eğitimci ve de sanatının siyasetçisidir aynı zamanda. Eğer tanıtmak gere ...

Gösterim : 825 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 1 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 1
Hasan İzzettin Dinamo

Bu kongre, ulusa, bir yandan da öbür devletlere anlatacaktır ki, yeni Türkiye, temellerini süngüyle değil, süngünün de dayanağı olan ekonomiyle kurulacaktır. Yeni Türkiye devleti, emperyalist bir devlet olmayacaktı ...

Gösterim : 242 | Devamı için Tıklayınız.
Nazım'dan Meltemler Kitap Kapağı Nazım'dan Meltemler
Hasan İzzettin Dinamo

Hasan İzzettin Dinamo'nun, yazın yaşamında şiirin vazgeçilmez bir yeri vardır. "Nazım'dan Meltemler"de onun şiir lokomotifine eklenen yeni bir vagondur.<br>Şairin Rusya gezisinde Nazım Hikmet'in gömütünü ziyaret sonrasında yazdığı şiir, kitabın oluşumunu tamamlamıştır arkadaşı ve kavga arkadaşı olan Dinamo'nun; ölümünden sonra şair ...

Gösterim : 767 | Devamı için Tıklayınız.
Musa'nın Mapusanesi Kitap Kapağı Musa'nın Mapusanesi
Hasan İzzettin Dinamo

Doğa, ilkyazın en güzel günlerini yaşarken, bizim de başımızın üstünde düşüncelerimizin gençlik türküleri esiyordu. Vakitsiz gençlik türküleri söyledik diye mayısın bu çimen, müzik, çiçek desenli halısı üzerinden kaldırılıp dört arkadaş, dört yıl içeri atıldık. Mahpushane, bize seki seki derinlere doğru inen karanlık cehennem bahçeleri hazırlamış. ...

Gösterim : 502 | Devamı için Tıklayınız.
Musa'nın Gecekondusu Kitap Kapağı Musa'nın Gecekondusu
Hasan İzzettin Dinamo

Siyasilerin verdiği sözler sevinçleri ve umutları göğe çıkarmıştı. Onların isteği ise yalnızca başlarını sokacakları bir barınaktı. Yaptıkları derme çatma gecekondu barınaklarında yaşama tutunmaya bütün güçleriyle asılıyorlardı. Ne yazık ki verilen sözlerle uygulamalar hiç örtüşemedi. Bozuk düzen avcıları her zaman yoksulların kanını sömürme yollar ...

Gösterim : 454 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 2 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 2
Hasan İzzettin Dinamo

"Eğer hükümet benimsediğimiz şeyin itelenmesinde diretiyorsa bunu biz yapamayız. Düşüne düşüne benim bulduğum yol, İstanbul'daki İtilaf devletleri komiserlerine bildirge gönderip imza yetkisini bizden kaldırmaktır. Bu durumda gerçi bizim için yeryüzünde görülmemiş bir skandal olur. Ancak yurdun yüksek çıkarları, kişi düşüncelerinin üstünde old ...

Gösterim : 287 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 3 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 3
Hasan İzzettin Dinamo

Temeli büyük Türk ulusunun ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında us ve bilincinden kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve ulusun ruhundan esinlenmiş ilkelerimizin, bir gövdenin ortadan kaldırılmasıyla yıkılabileceğin sanısında bulunanlar çok zayıf beyinli mutsuzlardır. Bu gibi zavallıların, cumhuriyetin adalet ve kudret pençes ...

Gösterim : 254 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 4 Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi Cilt: 4
Hasan İzzettin Dinamo

- Hatay Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz bay Tayfur Sökmen, Ankara'dan ziyaretinize gelmiş, size saygılarını sunmak üzere alt katta başbakanınızla konuşuyo ...

Gösterim : 236 | Devamı için Tıklayınız.
Koyun Baba Kitap Kapağı Koyun Baba
Hasan İzzettin Dinamo

Düşüncenin suç olarak nitelendiği bir toplum düzeninde, düşünce yapısının farklılığından ötürü oradan oraya sürülen, toplum yaşamından sökülüp atılarak sürgünde bile yaşamına göz dikilen bir aydının, yaşamının bu kerte zorlanarak bilinmez bir serüvene itilmesi, politik çıkarlar için bir insanlık ayıbıdır. Dinamo, bu romanında da yakın geçmiş ...

Gösterim : 648 | Devamı için Tıklayınız.
Musa nın Gecekondusu Kitap Kapağı Musa nın Gecekondusu
Hasan İzzettin Dinamo

Siyasilerin verdiği sözler sevinçleri ve umutları göğe çıkarmıştı. Onların isteği ise yalnızca başlarını sokacakları bir barınaktı. Yaptıkları derme çatma gecekondu barınaklarında yaşama tutunmaya bütün güçleriyle asılıyorlardı. Ne yazık ki verilen sözlerle uygulamalar hiç örtüşemedi. Bozuk düzen avcıları her zaman yoksulların kanını sömürme ...

Gösterim : 700 | Devamı için Tıklayınız.
Musa nın Mapusanesi Kitap Kapağı Musa nın Mapusanesi
Hasan İzzettin Dinamo

Doğa, ilkyazın en güzel günlerini yaşarken, bizim de başımızın üstünde düşüncelerimizin gençlik türküleri esiyordu. Vakitsiz gençlik türküleri söyledik diye mayısın bu çimen, müzik, çiçek desenli halısı üzerinden kaldırılıp dört arkadaş, dört yıl içeri atıldık. Mahpushane, bize seki seki derinlere doğru inen karanlık cehennem bahçeleri hazır ...

Gösterim : 549 | Devamı için Tıklayınız.
Ateş Yılları Kitap Kapağı Ateş Yılları
Hasan İzzettin Dinamo

Ailesini koruyabilmek ve yurt savunmasına daha fazla katkıda bulunabilmek uğruna işgal altındaki İstanbul u terk edip Amasya ya yerleşen eğitimci Abbas Bey, zorba ve ikiyüzlü her devrin adamı komşusundan çok tedirgin olmaktadır. Pontus çeteleri her gün bir yerleri yakıp yıkmakta, günahsız insanları öldürmektedir. Anneleri Rum, babaları Türk ...

Gösterim : 587 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay
Hasan İzzettin Dinamo

Bu iyi insanlar, Mustafa Kemal e yol parasını nereden bulacaklarını bir türlü kestiremiyor, arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorlardı. En sonra uslarına geldi: Çoluk çocuklarının süs eşyalarını satarak paraya çevirmek. Kadınlar, süslerinin arkasından istediklerince ağlayabilirlerdi. Başka hiçbir çare yokt ...

Gösterim : 330 | Devamı için Tıklayınız.
Tuyuğlar Kitap Kapağı Tuyuğlar
Hasan İzzettin Dinamo

Romanda, şiirde, öyküde, hep yolumuza çıkan ve karşımızda duran bir büyük ustadır Hasan İzzettin Dinamo. Bu yüzden, edebiyatla ilgilenmiş olan hemen herkes tanır ve sever onu "Tuyuğlar" 1989 yılında yitirdiğimiz Dinamo nun, son dönemde yazdığı dörtlüklerin ağırlıklı olduğu bir kitaptır. Ülkemiz gerçeklerine göre, uzun sayılabilecek bir ya ...

Gösterim : 405 | Devamı için Tıklayınız.
Sübyan Koğuşu Kitap Kapağı Sübyan Koğuşu
Hasan İzzettin Dinamo

Külhanbeyler, kabadayılar ve mafya, düzenin çarpıklığından ortaya çıkmış olgulardır. Bu yapının insanda oluşan özünde sadist, bencil yani hastalıklı bir ruh yatmaktadır. Estirdikleri kokuşmuş havayla kimileri günlük yaşamımızın içine girer, saltanat koltuklarına kurularak görünmezlikleri içinde hükümlerini sürdürürler. Toplumun çeşitli kesim ...

Gösterim : 506 | Devamı için Tıklayınız.
Nazım dan Meltemler Kitap Kapağı Nazım dan Meltemler
Hasan İzzettin Dinamo

Hasan İzzettin Dinamo nun, yazın yaşamında şiirin vazgeçilmez bir yeri vardır. "Nazım dan Meltemler"de onun şiir lokomotifine eklenen yeni bir vagondur. Şairin Rusya gezisinde Nazım Hikmet in gömütünü ziyaret sonrasında yazdığı şiir, kitabın oluşumunu tamamlamıştır arkadaşı ve kavga arkadaşı olan Dinamo nun; ölümünden sonra şair arkadaşın ...

Gösterim : 266 | Devamı için Tıklayınız.
Anadolu da Bir Yunan Askeri Kitap Kapağı Anadolu da Bir Yunan Askeri
Hasan İzzettin Dinamo

Ülkenin gerçekleri, yaşamı ve yazdıklarıyla özdeşleşmiş büyük ustalarımızdan biri Hasan İzzettin Dinamo. Altmış yılı aşkın olan yazın yaşamı içinde roman kadar şiirin de etkin bir yeri var. Dinamo, gerçekten bir dinamodur Türk edebiyatı ve sanatı için. Çağdaş eğitimci ve de sanatının siyasetçisidir aynı zamanda. Eğer tanıtmak gerekirse ...

Gösterim : 295 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger
Hasan İzzettin Dinamo

Bu kongre, ulusa, bir yandan da öbür devletlere anlatacaktır ki, yeni Türkiye, temellerini süngüyle değil, süngünün de dayanağı olan ekonomiyle kurulacaktır. Yeni Türkiye devleti, emperyalist bir devlet olmayacaktı ...

Gösterim : 317 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger
Hasan İzzettin Dinamo

"Eğer hükümet benimsediğimiz şeyin itelenmesinde diretiyorsa bunu biz yapamayız. Düşüne düşüne benim bulduğum yol, İstanbul daki İtilaf devletleri komiserlerine bildirge gönderip imza yetkisini bizden kaldırmaktır. Bu durumda gerçi bizim için yeryüzünde görülmemiş bir skandal olur. Ancak yurdun yüksek çıkarları, kişi düşüncelerinin üstünde o ...

Gösterim : 298 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger
Hasan İzzettin Dinamo

Temeli büyük Türk ulusunun ve onun kahraman çocuklarından oluşan büyük ordumuzun vicdanında us ve bilincinden kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve ulusun ruhundan esinlenmiş ilkelerimizin, bir gövdenin ortadan kaldırılmasıyla yıkılabileceğin sanısında bulunanlar çok zayıf beyinli mutsuzlardır. Bu gibi zavallıların, cumhuriyetin adalet ve kudret ...

Gösterim : 288 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger Kitap Kapağı Kutsal Barış Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Ger
Hasan İzzettin Dinamo

- Hatay Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz bay Tayfur Sökmen, Ankara dan ziyaretinize gelmiş, size saygılarını sunmak üzere alt katta başbakanınızla konuşuyo ...

Gösterim : 284 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay
Hasan İzzettin Dinamo

Sadrazamın İstanbul dan gönderdiği telgrafta: "İstanbul da bulunmanız uygun olur." demesi ne demekti? Demek ki İstanbul bir ana-baba günü yaşıyordu. Kıyıda köşede kalmış aklı başında kişilerin payitahtta bulunması gereken günler gelip çatmıştı. Talat Paşa nın harp kabinesi, düşeliberi en önemli ikinci olay, İzzet Paşa kabinesinin düşüşüydü ...

Gösterim : 419 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay
Hasan İzzettin Dinamo

Mustafa Kemal, Bekirağa bölüğündeki ziyareti bitirmiş, Rauf Beyle yanyana kurulmuş, Cevat Abbas ı karşılarına almış bir Lando ile Şişli ye dönüyordu. Araba, Sultanahmet tramvay durağına varmıştı ki Mustafa Kemal in gözleri, orda, elinde bir demet leylakla bekleyen genç bir kadının gözleriyle karşılaştı. Bu, Fikriye idi. Harbiye - Aksaray tra ...

Gösterim : 312 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay
Hasan İzzettin Dinamo

Bırak hele, o İngiliz subayı şehre girsin! dedi. Şehirde işi Kara Hasan a anlatt ...

Gösterim : 298 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay
Hasan İzzettin Dinamo

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları ...

Gösterim : 310 | Devamı için Tıklayınız.
Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay Kitap Kapağı Kutsal İsyan Milli Kurtuluş Savaşının Gerçek Hikay
Hasan İzzettin Dinamo

Bu iyi insanlar, Mustafa Kemal e yol parasını nereden bulacaklarını bir türlü kestiremiyor, arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorlardı. En sonra uslarına geldi: Çoluk çocuklarının süs eşyalarını satarak paraya çevirmek. Kadınlar, süslerinin arkasından istediklerince ağlayabilirlerdi. Başka hiçbir çare yokt ...

Gösterim : 409 | Devamı için Tıklayınız.
Savaş ve Açlar Kitap Kapağı Savaş ve Açlar
Hasan İzzettin Dinamo

"O bir ermiş, bir kahraman, bir çocuk saflığında, dudaklarında hüzünlü bir gülümseme, yaşadı ve öldü. Hasan İzzettin Dinamo, su katılmamış, devrimci bir kahramandı ve edebiyatımızın da büyük ustalarından biriydi." - Yaşar Kemal- "Bir namus anıtı gibiydi Dinamo. Ülkenin en karanlık günlerinde çok belaları göğüsleyerek demokrasiyi savunan az s ...

Gösterim : 670 | Devamı için Tıklayınız.
Öksüz Musa Kitap Kapağı Öksüz Musa
Hasan İzzettin Dinamo

"O bir ermiş, bir kahraman, bir çocuk saflığında, dudaklarında hüzünlü bir gülümseme, yaşadı ve öldü. Hasan İzzettin Dinamo, su katılmamış, devrimci bir kahramandı ve edebiyatımızın da büyük ustalarından biriydi." - Yaşar Kemal- "Bir namus anıtı gibiydi Dinamo. Ülkenin en karanlık günlerinde çok belaları göğüsleyerek demokrasiyi savunan az s ...

Gösterim : 664 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler