Yazar Bediüzzaman Said Nursi Kitapları

Toplam 920 Kitabı Bulunmaktadır.Bediüzzaman Said Nursi Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Emirdağ Lahikası Kitap Kapağı Emirdağ Lahikası
Bediüzzaman Said Nursi

Emirdağ Lâhika Mektupları iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımdaki mektuplar, Hz. Üstad'ın Afyon hapsi öncesinde (1944-1948), ikinci kısımda yer alan mektuplar ise yirmi ay tutuklu kaldığı Afyon hapsinden tahliye edilmesinden (1949) sonra yazılmıştır. Hz. Üstad, Risale-i Nur hizmetinin esaslarını, Nur talebelerinin hareket düsturlarını ve bu zamand ...

Gösterim : 3770 | Devamı için Tıklayınız.
Bediüzzaman Hazretlerinin Orjinal El Yazması| Osmanlıca Küçük Sözler Kitap Kapağı Bediüzzaman Hazretlerinin Orjinal El Yazması| Osmanlıca Küçük Sözler
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1989 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Lemaat Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Lemaat
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatının bir nevi çekirdeği ve fihristi hükmündedir. Her bir konusu bir kitap yazılacak kadar ehemmiyeti haiz bulunan bu eserin çok dikkatli ve müdakkikane okunmasının zarureti vardır. Sözler Mecmuasının âhirinde kısmen neşredilen bu harika eser, tüm mebhaslarıyla, yani tüm konularıyla tam nüsha olarak yayınlanmıştır. ...

Gösterim : 1496 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Nur Çeşmesi; Rahmet Ve Şefkat İlaçları Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Nur Çeşmesi; Rahmet Ve Şefkat İlaçları
Bediüzzaman Said Nursi

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazret­leri (r.a.) daha hayatta iken bizatihi Külliyat-ı Nurdan derleyip iki ayrı eser olarak hatt-ı Kurânla neşrettirdiği bir risalesidir. Aynı nüshadan latinceye tam çeviri ...

Gösterim : 1212 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Müdafaalar Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Müdafaalar
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1090 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Zülfikar Mecmuası Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Zülfikar Mecmuası
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1126 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Fihrist Risalesi Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Fihrist Risalesi
Bediüzzaman Said Nursi

Üstadımız tarafından tashih edilen ve Risale-i Nur Külliyatının her bölümü için yazılmış olan fihristlerin topluca bulunduğu, çok önemli bir eserdir. Külliyat okunurken mutlaka fihristelerinin de okunması gerekir. Bu risalede hem meselelerin çok güzel bir hülasası yazılmış, hem de yer yer bazı değerlendirmeler yapılmıştır ki onlar asıllarında yo ...

Gösterim : 1264 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Mesnevi-I Nuriye Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Mesnevi-I Nuriye
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatının bir çekirdeği, insana Rabbini tanıtan yolların, nefisle mücadelesinde takip edeceği esasların, iman hakikatlerinin açıklamalarının yer aldığı, Risale-i Nur Külliyatı'nın fihristesi ve bir nevî fidanlığı addedilen bu eser Bediüzzaman'ın ilk eserlerindendir.Kısa kısa pek çok imanî ve İslâmî konuların aklî ve mantikî misaller ...

Gösterim : 950 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı| İman Küfür Muvazenesi; Hidayet Ve Dalalet Mukayeseleri Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı| İman Küfür Muvazenesi; Hidayet Ve Dalalet Mukayeseleri
Bediüzzaman Said Nursi

İman ve Küfür Muvazeneleri, Risale-i Nur Külliyatından aynı konuyla alâkalı parçalar bir araya getirilerek hazırlanmıştır. İman ve küfür muvazaneleri yahut hidayet ve dalâlet mukayeseleri yapılırken, imanın ve hidayet yolunun ne kadar kolay ve kârlı, küfür ve dalâlet yolunun ise ne kadar müşkilâtlı ve zararlı olduğu en âmi bir insanın bile anlayıp ...

Gösterim : 991 | Devamı için Tıklayınız.
Bediüzzaman| Tarihçe-I Hayat Kitap Kapağı Bediüzzaman| Tarihçe-I Hayat
Bediüzzaman Said Nursi

Bu kitap, Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin 1950'lerden sonra talebeleri tarafından kaleme alınmış biyografisidir. Üstadın çocukluk ve tahsil hayatı, ilim çevrelerindeki çalışmaları, mücadele ve mübaheseleri; Risale-i Nur'ların telifi, bu yıllardan sonraki sürgün hayatı; mahkemeler, hapisler, zindanlar ve zehirlenmelerle geçen uzun ve mücadele dolu ...

Gösterim : 862 | Devamı için Tıklayınız.
Risalei Nur Külliyatından| Siracin Nur Kitap Kapağı Risalei Nur Külliyatından| Siracin Nur
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatından olan Siracün-Nûr,genel olarak imani konularından bahseden çok önemli bir risaledir. ...

Gösterim : 874 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Küllilyatı| Rehberler Kitap Kapağı Risale-I Nur Küllilyatı| Rehberler
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatının, Cep Eserler Serisinden, dört mühim temel eserin, yani Gençlik Rehberi, Hanımlar Rehberi, Uhuvvet Risalesi ve İhlâs Risalelerinin; Üstadımız tarafından bir araya getirilerek derlendiği önemli bir risaledir ...

Gösterim : 894 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| İçtima-I Reçeteler 2 Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| İçtima-I Reçeteler 2
Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Hazretlerinin zamanlarüstü olan Kurânî bir bakış açısıyla sosyal, siyasal ve küresel ölçekteki sorunlara da köklü ve kalıcı çözümler getiren cihanbaha kıymetindeki eserlerinden sekiz adedinin topluca yer aldığı eseri ...

Gösterim : 758 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| İçtima-I Reçeteler 1 Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| İçtima-I Reçeteler 1
Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Hazretlerinin Kurânî bir bakış açısıyla sosyal, siyasal ve küresel ölçekli sorunlara da köklü çözümler getiren, cihanşümul değerindeki muhteşem eserler serisinden ilk dokuzunun topluca yer aldığı eseri ...

Gösterim : 1155 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı| Zülfikar Mecmuası Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı| Zülfikar Mecmuası
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1273 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Emirdağ Lahikası Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Emirdağ Lahikası
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur'un son dönem eserlerindendir. Bu lâhikaların birinci kısmı (Emirdağ Lâhikası I), Üstad'ın 1944-1947 yılları arasında Emirdağ'da mecburi ikamete tabi tutulduğu dönemde; Isparta, Kastamonu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Anadolu'nun diğer şehirlerindeki Nur talebelerine hizmetle ilgili bazı düsturları içeren ve bazen de soru-cevap ...

Gösterim : 686 | Devamı için Tıklayınız.
Tılsımlar Mecmuası Kitap Kapağı Tılsımlar Mecmuası
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1078 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Sikke-I Tasdik-I Gaybi Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Sikke-I Tasdik-I Gaybi
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 697 | Devamı için Tıklayınız.
Risalei Nur Külliyatından| Kastamonu Lahikası Kitap Kapağı Risalei Nur Külliyatından| Kastamonu Lahikası
Bediüzzaman Said Nursi

Nur Müellifinin, Kastamonu'da talebeleri ile Nur'un inkişafı, mahiyeti, iman hizmeti, talebelerin hizmet tarzları ve din düşmanları ile mücadele şekillerini konu edinen karşılıklı mektuplardan oluşan bu eser bilhassa yazıldığı zaman itibariyle bir devrin iman ve Kur'ân hizmetinin özeti ve içtimaî bir dersidir. ...

Gösterim : 711 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| İşaretü'l - İcaz Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| İşaretü'l - İcaz
Bediüzzaman Said Nursi

Birinci dünya savaşı sırasında cephede yazılan olağanüstü bir eser çağımız insanının ihtiyacı olan Kur'ân'ın yepyeni yorumları, ince mânâları, ilimlerin keşfiyle anlaşılan gerçekleri tesbit eden bu eser çeşitli tefsirlerde dağınık bir şekilde işlenen sırları açığa çıkaran, Kur'ân'ın mucize oluşunu bütün yönleri ile anlatan, Kur'ân'ın nazmındaki vec ...

Gösterim : 759 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Mektubat Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Mektubat
Bediüzzaman Said Nursi

Bu eserde günümüz insanına yol gösteren mektuplar bulunmaktadır. Kâinattaki sürekli faaliyetin sırrı, Tek Allah'a inanç (Tevhid), Peygamber (a.s.m.) mucizeleri, İslâmda reform, milliyetçilik, oruç gibi konularda zihinleri kurcalayan suallere verilen cevaplar ile Risale-i Nur Külliyatı'nın en mühim eserlerindendir.Tartışmalı ve ilginç bir çok soruya ...

Gösterim : 1177 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatından| Lem'alar Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatından| Lem'alar
Bediüzzaman Said Nursi

Gençlere, öğrencilere, hasta ve yaşlılara, ilim adamlarına, hanımlara daha doğru bir deyişle hepimize gerekli olan hayat ve iman prensiplerinin yer aldığı bu eserde Allah'ın varlığının kat'i isbatı, Peygamberimizin (a.s.m.) bizzat yaşayarak gösterdiği saadet yolu, aile hayatının huzur prensipleri, iman kardeşliğini pekiştiren esaslar, günahın psiko ...

Gösterim : 903 | Devamı için Tıklayınız.
Risaler-I Nur Külliyatı| Şualar Kitap Kapağı Risaler-I Nur Külliyatı| Şualar
Bediüzzaman Said Nursi

Kâinattan yaratıcısını soran bir seyyahın gözlemleri, bütün varlıkların dilinden tevhid delilleri; insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; ahirzamanda gelecek olan Deccal ve Süfyan gibi müthiş şahsiyetlerin mahiyetlerinin izahı ve bu konuda Hadis-i Şeriflerin açıklaması gibi çeşitli konuların yer aldığı ve.Allah'ın varlığı, birliği ko ...

Gösterim : 1101 | Devamı için Tıklayınız.
Tesettür Risalesi Ve Şerhi Kitap Kapağı Tesettür Risalesi Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Kâinâtın bütün zerrâtı, müctemian ve münferiden lisân-ı acz ve fakr ile vücûb-i vücûd ve vahdetine şehâdet ettikleri Sâni-ı Hakîm´e hamd ü senâlar olsun. Kâinâtın tılsımını açıp, âyâtını keşf ve beyân eden Rasûl-i Ekrem (asm) ile onun âl ve ashâbına ve sâir enbiyâ ve mürselîn ihvânına ve ibâd-ı sâlihîne salât ü selâmlar olsun. Yaklaşık iki yüz ...

Gösterim : 1387 | Devamı için Tıklayınız.
Tabiat Risalesi Ve Şerhi Kitap Kapağı Tabiat Risalesi Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Mevcudâtta o kadar muazzam ve muhteşem bir eser-i san´at görünüyor ve mahlûkat, bir kanûn dâiresinde o kadar intizâmla vücûda geliyor ki; bunları sebeblerin yaratması veyâ bu varlıkların kendi kendine olması veyâhut onların "kör, sağır, şuûrsuz" tabiatlarının gereği var olmaları imkân ve ihtimâl dâhilinde değildir. Bütün mevcûdat, mektûbât-ı Rabbâ ...

Gösterim : 1034 | Devamı için Tıklayınız.
Onbirinci Söz Ve Şerhi Kitap Kapağı Onbirinci Söz Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Şerhini yaptığımız bu "ON BİRİNCİ SÖZ", Şems Sûresi´nin 1 ilâ 10. âyet-i kerîmelerinin tefsîridir. Risâle-i Nûr´daki diğer bahisler gibi, bu mes´ele de Kur´ân´dan alınmış îmânî bir derstir. Risâle-i Nûr´daki bütün mesâil-i îmâniyye ve İslâmiyye, bizzât Kur´ân´ın ve Kur´ân´ın en büyük müfessiri olan Hadîs´in malıdır. Bu sebeble îmâna ve İslâm´a ...

Gösterim : 1043 | Devamı için Tıklayınız.
El-Cihad Kitap Kapağı El-Cihad
Bediüzzaman Said Nursi

Bu El-Cihâd adlı eseri neşretmekten gàyemiz; dış dünyâda İslâmiyyet ve Müslümanlar aleyhine bazı gelişmeler karşısında mü´minleri îkàz etmek, bu meyanda meydana gelen karamsarlık ve ümitsizlik havasını bir nebze de olsa -âyetler ve hadîs-i şerifler ışığında- dağıtmaya çalışmaktır. Meydana getirilen dalganın bir ucu eğer içimize sokulup inancımızın ...

Gösterim : 1393 | Devamı için Tıklayınız.
Hüve Risalesi Kitap Kapağı Hüve Risalesi
Bediüzzaman Said Nursi

Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. O Kelâm-ı İlâhî´nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nur halletmiştir. Bilhassa 30. Söz olan "Ene ve Zerre Risâlesi", 23. Lem´a olan "Tabiat Risâlesi", 10. ...

Gösterim : 1131 | Devamı için Tıklayınız.
Ene Risalesi Ve Şerhi Kitap Kapağı Ene Risalesi Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakìkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımdır. O kelâm-ı İlâhî´nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nur halletmiştir. Bilhassa 30. Söz olan iki "Maksat"tan ibâret "Ene ve Zerre Risâlesi", 23. Lem´a olan ...

Gösterim : 1317 | Devamı için Tıklayınız.
Zerre Risalesi Ve Şerhi Kitap Kapağı Zerre Risalesi Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Kâinâtın zâhiren açık göründüğü halde hakîkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur´ân-ı Hakîm´in irşâdına kulak verildiği takdirde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu´ciznümâ dahi tılsımlıdır. O Kelâm-ı İlâhî´nin mühim tılsımlarını Risâle-i Nûr halletmiştir. Bilhassa 30. Söz olan "Ene ve Zerre Risâlesi", 23. Lem´a olan "Tabiat Risâlesi", 10. Söz olan "Ha ...

Gösterim : 1388 | Devamı için Tıklayınız.
Münazarat Ve Şerhi Kitap Kapağı Münazarat Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Beşeriyetin ekseriyetle bozulduğu ve hak din olan İslâmiyyetin hakîkatinin âlemde neredeyse tamâmen ortadan kalktığı Âhirzamanda, kaynağı semâvî olan ve adına "Mehdîyet" denen bir hidâyet cereyânı vardır. Bu kudsî cereyânın, her birinin de "Mehdî" denilen üç mümessili vardır. Bu hakîkata Bediüzzaman Hazretleri şöyle işâret ediyor: "Evet bu zaman; ...

Gösterim : 1169 | Devamı için Tıklayınız.
Kader Risalesi Ve Şerhi Kitap Kapağı Kader Risalesi Ve Şerhi
Bediüzzaman Said Nursi

Malum olsun ki; Kader ile cüz´-i ihtiyârî mes´elesi, Âlem-i İslâm´da en ziyâde medâr-ı münâkaşa olmuş bir mes´ele-i îmâniyedir. Bu hususta Cebrîye ve Mu´tezile denilen fırak-ı dâlle ile hak olan Ehl-i Sünnet ve´l-Cemaat fırkasının hulâsa-i beyânları şöyledir: Cebriye mezhebi: "Cüz´i ihtiyârî tabir-i diğerle irâde-i insâniye mevcud o ...

Gösterim : 1340 | Devamı için Tıklayınız.
Ayetü'l Kübra (Orta Boy) Kitap Kapağı Ayetü'l Kübra (Orta Boy)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 744 | Devamı için Tıklayınız.
Teferkürname (Büyük Boy, 6 Renk) Kitap Kapağı Teferkürname (Büyük Boy, 6 Renk)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 700 | Devamı için Tıklayınız.
Mecmuat´ül Evrad-I Nuriye (6Renk, Şamua ) Kitap Kapağı Mecmuat´ül Evrad-I Nuriye (6Renk, Şamua )
Bediüzzaman Said Nursi

Bu kitâb beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde günlük okunması sünnet olan ba´zı sûreler yer almaktadır; diğer dört bölüm ise, Üstâd Bedîüzzamân (ra)´ın bizzât kendisinin tanzîm ederek devâmlı okuduğu ve bütün ümmete de okunmasını tavsiye ettiği duâlardan derlenmiştir. 1) Kur´ân-ı Kerîm´den sûreler ve bu sûrelerin fazîletlerini ve okunma zamâ ...

Gösterim : 2982 | Devamı için Tıklayınız.
Şuâlar (Lügatli) Kitap Kapağı Şuâlar (Lügatli)
Bediüzzaman Said Nursi

Üstad Hazretlerinin en son telif ettiği risale ve mektuplardan oluşan Şuâlar Mecmuası, Kur'ân-ı Kerim ile Hz. Ali ve Hz. Gavs-ı Âzam gibi büyüklerin Risale-i Nur'a dair işareten verdiği manevi tebşirat ve destekleri ihtiva etmektedir. Şuâlar Risalesi ayrıca hizmet düsturlarını ortaya koyan, Lâhikalara bile geçmeyen mektupları da ihtiva etmesiyle ga ...

Gösterim : 1703 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Şualar (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Şualar (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı'ndan ŞUALAR ...

Gösterim : 1540 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Tarihçe-I Hayat (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Tarihçe-I Hayat (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1345 | Devamı için Tıklayınız.
Şuâlar (Büyük Boy) Kitap Kapağı Şuâlar (Büyük Boy)
Bediüzzaman Said Nursi

Üstad Hazretlerinin en son telif ettiği risale ve mektuplardan oluşan Şuâlar Mecmuası, Kur'ân-ı Kerim ile Hz. Ali ve Hz. Gavs-ı Âzam gibi büyüklerin Risale-i Nur'a dair işareten verdiği manevi tebşirat ve destekleri ihtiva etmektedir. Şuâlar Risalesi ayrıca hizmet düsturlarını ortaya koyan, Lâhikalara bile geçmeyen mektupları da ihtiva etmesiyle ga ...

Gösterim : 1685 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Sözler (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Sözler (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1523 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Sikke-I Tasdiki(Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Sikke-I Tasdiki(Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı'ndan SİKKE-İ TASDİKİ ...

Gösterim : 1366 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Hizmet Rehberi Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Hizmet Rehberi
Bediüzzaman Said Nursi

Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'âniye'de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususen uhrevî hizmetlerde; en mühim bir esâs, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-yı istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerâmetli bir vesile-i makâsıd, en yüksek bir haslet, en sâfî bir u ...

Gösterim : 2222 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Barla Lâhikası  Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Barla Lâhikası
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1270 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Muhakemat (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Muhakemat (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1564 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Meyve Risalesi Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Meyve Risalesi
Bediüzzaman Said Nursi

O'nu tanıyan ve itaat eden zindandan dahi olsa bahtiyardır. O'nu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır! *** Nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor; öylede herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan küfr-ü mutlak olsa hem o insanı, hem hususî dünyasını ölüm ...

Gösterim : 1327 | Devamı için Tıklayınız.
Mesnevi Nuriye;(Risale-I Nur Külliyatı'ndan - Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Mesnevi Nuriye;(Risale-I Nur Külliyatı'ndan - Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1053 | Devamı için Tıklayınız.
Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Yirmi Üçüncü Söz Kitap Kapağı Risale-I Nur Külliyatı'ndan|Yirmi Üçüncü Söz
Bediüzzaman Said Nursi

İnsan, kâinatın ekser envâına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacâtı, âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi, Cemîl-i Zülcelâli de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğ ...

Gösterim : 916 | Devamı için Tıklayınız.
Mektubat (Risale-I Nur Külliyatı'ndan) (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Mektubat (Risale-I Nur Külliyatı'ndan) (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı'ndan MEKTUBAT ...

Gösterim : 966 | Devamı için Tıklayınız.
Lemalar (Risale-I Nur Külliyatı'ndan) (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Lemalar (Risale-I Nur Külliyatı'ndan) (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

...

Gösterim : 1229 | Devamı için Tıklayınız.
Kastamonu Lahikası (Risale-I Nur Külliyatı'ndan) (Lûgatçesizdir) Kitap Kapağı Kastamonu Lahikası (Risale-I Nur Külliyatı'ndan) (Lûgatçesizdir)
Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur Külliyatı'ndan KASTAMONU LAHİKASI ...

Gösterim : 1603 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler