Yazar Seyda Muhammed Konyevi Kitapları

Toplam 25 Kitabı Bulunmaktadır.Seyda Muhammed Konyevi Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Mü'min'in 24 Saati Kitap Kapağı Mü'min'in 24 Saati
Seyda Muhammed Konyevi

Her şeyiyle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin, günlük yaşantısını öğrenmek ve uygulamaya çalışmak en büyük idealimiz. Namazlarıyla dualarıyla, günlük sıradan işleriyle, görevlerine ve ailesine ayırdığı zamanlarıyla, saati saatine Onun günlük programını bu kitapta bulabilirsiniz. Sünnet-i Seniyyeye uygun, takva bir hayatı yaşa ...

Gösterim : 758 | Devamı için Tıklayınız.
Üç Büyük Düşman Nefs Şeytan Dünya Kitap Kapağı Üç Büyük Düşman Nefs Şeytan Dünya
Seyda Muhammed Konyevi

Müslümanlar bir takım amansız manevi hastalıklardan dolayı, izzetin doruklarından, zilletin karanlıklarına düşmüştür. Bu hastalıkların kaynağı; nefis, şeytan ve dünya sevgisidir. Bu kitabı okurken içinizdeki boşluk ve sıkıntıların sebeplerini keşfedecek, gerçek düşmanlarınızla yüzleşeceksiniz. ...

Gösterim : 963 | Devamı için Tıklayınız.
Kalp Gözüyle| Ölüm Ve Kıyamete Bakış Kitap Kapağı Kalp Gözüyle| Ölüm Ve Kıyamete Bakış
Seyda Muhammed Konyevi

İnsan, kendinden öncekilerin ölümünü gördüğü, kendisinin de bu kaçınılmaz sona adım adım yaklaştığını bildiği halde, bir gün kendisinin de öleceğine inanmak istemez. Oysa Allah-u Zülcelalin Kuran-ı Kerimde şöyle buyuruyor: De ki; Sizin hakikaten kaçıp durduğunuz ölüm (yok mu?) işte o, size elbette gelip çatıcıdır. Sonra (hepiniz gizliyi de ve aşik ...

Gösterim : 819 | Devamı için Tıklayınız.
Edebi Hayatın Huzuru; Ve Nefis Muhasebesi Kitap Kapağı Edebi Hayatın Huzuru; Ve Nefis Muhasebesi
Seyda Muhammed Konyevi

Şu bir gerçektir ki zamanımız müslümanı, yakalandığı amansız manevi hastalıklardan dolayı, çeşitli sıkıntılara düşmüştür. Bu hastalıklar; maneviyat zayıflığı, ruhi boşluk, dünya sevgisi, kin, gösteriş, kendini beğenme, çekememezlik, cimrilik gibi nefisten kaynaklanan ve kalpleri istila eden hastalıklardır. Eğer insan, zamanında bunlarla mücadele e ...

Gösterim : 997 | Devamı için Tıklayınız.
Manevi Hayat Kitap Kapağı Manevi Hayat
Seyda Muhammed Konyevi

Bu kitabı bir kaç kelimeyle tarif etmek istersek manevi şifa reçetesi diyebiliriz. Günümüzde, dünya hayatına verdiğimiz değeri, maalesef ahiretimize vermiyoruz. Beden sağlığımıza önem verdiğimiz gibi kalbi ve ruhi hayatımıza kıymet vermiyoruz. Kalbimizin temiz olduğunu düşünüyoruz fakat gerçek kalp temizliğinin nereden geçtiğini biliyor muyuz aca ...

Gösterim : 1032 | Devamı için Tıklayınız.
Mümin Kardeşliği Kitap Kapağı Mümin Kardeşliği
Seyda Muhammed Konyevi

Bu kitabı bir kaç kelimeyle tarif etmek istersek manevi şifa reçetesi diyebiliriz. Günümüzde, dünya hayatına verdiğimiz değeri, maalesef ahiretimize vermiyoruz. Beden sağlığımıza önem verdiğimiz gibi kalbi ve ruhi hayatımıza kıymet vermiyoruz. Kalbimizin temiz olduğunu düşünüyoruz fakat gerçek kalp temizliğinin nereden geçtiğini biliyor muyuz aca ...

Gösterim : 702 | Devamı için Tıklayınız.
Kuran Ve Sünnet Işığında| Adab Kitap Kapağı Kuran Ve Sünnet Işığında| Adab
Seyda Muhammed Konyevi

Kitapta; tasavvufun kaynağı, tanımı ve delilleri, tövbe, rabıta, tevessül, zikir, mürşid, mürid ve daha birçok konunun adab ve incelikleri ele alınıyor. Tasavvufu merak eden her kesimden insanın baş vurabileceği temel bir kaynak eser. Üstelik hem dini ilimlerde, hem de manevi ilimlerde zirveye ulaşmış bir otorite tarafından. Ayet ve hadislerle an ...

Gösterim : 1019 | Devamı için Tıklayınız.
Cennet Yolunun Rehberi Kitap Kapağı Cennet Yolunun Rehberi
Seyda Muhammed Konyevi

Her Müslüman cennete gitmek ister. Ancak, Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Evet, cennetin yolu üzerinde türlü engeller, aşılması çetin vadiler var. O halde bize, cennet yolunda; Kuran ve Sünnetten süzülmüş, ilim ve fikir menbalarında damıtılmış bir rehber lazım. O zorlu yolda bizi bekleyen binlerce tuzak ve onca harami varken, onlard ...

Gösterim : 932 | Devamı için Tıklayınız.
Tesbihat Kitap Kapağı Tesbihat
Seyda Muhammed Konyevi

Bu kitapta, Sevgili Peygamberimizin -sav- mübarek hadisleri ışığında, namaz sonlarında okumuş olduğu ayet ve tesbihleri bulacaksınız. Herkesin kolayca okuyabilmesi ve bu eserin feyzinden faydalanabilmesi için Arapça metinlerinin yanında, Türkçe yazılışlarına da yer veriliyor. Ayrıca, büyük bir kısmı ortak olmakla birlikte, Hanefi ve Şafi mezhepleri ...

Gösterim : 1692 | Devamı için Tıklayınız.
İlim Amel İhlas Kitap Kapağı İlim Amel İhlas
Seyda Muhammed Konyevi

İlim, amel ve ihlas dinimizin üç önemli sac ayağı gibidir. Dinimiz bunların üzerinde yükselmektedir. Birini eksik bırakan, dinini eksik bırakmış olur. Onları tamamlayan dinini kemale erdirmiştir. İlim insanın aklını, ihlas kalbini, amel de bedenini temsil eder. İşte insan ancak bunlarla ayakta kalabilir ve Rabbinin rızasını kazanabilir. Doğruyu ve ...

Gösterim : 593 | Devamı için Tıklayınız.
Ayet Ve Hadislerle Kalbe Şifa Veren| İslami Hayat Kitap Kapağı Ayet Ve Hadislerle Kalbe Şifa Veren| İslami Hayat
Seyda Muhammed Konyevi

İnsanın, tabiatındaki inat ve cehaletten dolayı, hem teşvike ihtiyacı vardır, hem de tehdide. Sevilmeye de ihtiyacı vardır, korkutulmaya da. Evet, cehennem ile korkutulmayan, cennet için hazırlık yapmıyor. Bu kitap tam da böyle bir üslupla kaleme alındı. Doğumdan ölüme, ihlastan yalana, cehaletten ilme kadar, insanı ilgilendiren hemen her konuya ...

Gösterim : 1227 | Devamı için Tıklayınız.
Muhabbetullah Ve Tasavvuf Kitap Kapağı Muhabbetullah Ve Tasavvuf
Seyda Muhammed Konyevi

Varlığımızı, her şeyimizi borçlu olduğumuz yüce Rabbimizden korkmalı mıyız, yoksa Onu sevmeli miyiz? Elbette Allahın (cc) kudret ve azametine nispetle Ondan korkmalı; rahmet ve şefkatinin enginliği düşünülerek de sevmelidir. Aslında Allahı bilmeyen hiçbir mümin olmadığı gibi, Onu sevmeyen mümin de yoktur. Fakat malesef bir çok inançlı kimse, kalbi ...

Gösterim : 815 | Devamı için Tıklayınız.
Örnek İnsan Hz .muhammed (S.a.v) Kitap Kapağı Örnek İnsan Hz .muhammed (S.a.v)
Seyda Muhammed Konyevi

De ki: Eğer Allahı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin. (Al-i İmran; 31) Hiç şüphesiz ki, Allah-u Zülcelalin en sevgili kulu, insanlığın yegane önderi, Peygamber Efendimizdir. Öyleyse, bizler de söz ve davranışlarımızda Ona benzemeye çalışmalıyız. Çünkü, Allah (cc) bizi, ancak Ona tabi olursak seveceğini söylüyor. O halde şu k ...

Gösterim : 1933 | Devamı için Tıklayınız.
Allah Dostları; Hayatları - Sözleri - Menkıbeleri Kitap Kapağı Allah Dostları; Hayatları - Sözleri - Menkıbeleri
Seyda Muhammed Konyevi

İyi bilin ki, Allahın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. (Yunus Suresi, 62) Allahın veli kullarının, dünyada ve ahirette müjdelenmiş olmaları öyle bir ilahi ihsandır ki, bunun üstünde bir nimet tasavvur edilemez. Dinimizin güzelliklerini ve inceliklerini, Hz.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizden ...

Gösterim : 1312 | Devamı için Tıklayınız.
Nefse Hitap Kitap Kapağı Nefse Hitap
Seyda Muhammed Konyevi

...

Gösterim : 818 | Devamı için Tıklayınız.
Hanefi Ve Şafii Mezhebine Göre| Asrımız Meselelerine Fetvalar Kitap Kapağı Hanefi Ve Şafii Mezhebine Göre| Asrımız Meselelerine Fetvalar
Seyda Muhammed Konyevi

Bir fetva kitabına niçin ihtiyaç duyulur? Fıkıh ve ilmihal kitaplarındaki sabit temel dini bilgiler, değişen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vermezler de ondan. Gerçekten de günümüz şartları, klasik dönemlerin hayat standartlarından çok farklı bir yapıya büründü. Özellikle ticari ve ekonomik işleyiş, leasing, kredi kartı, patent, borsa gibi ...

Gösterim : 1611 | Devamı için Tıklayınız.
İbadetlerin Edep Ve Sırları| İlmihal Kitap Kapağı İbadetlerin Edep Ve Sırları| İlmihal
Seyda Muhammed Konyevi

Ehl-i sünnet çizgisinde, Sahabeden günümüze ulaşan İslam Fıkhının bütün temel birikimini sergileyen bir eser. İbadetlerin yapılış şekillerinin yanında, üstünlüklerini, manevi sırlarını ve inceliklerini bulabileceğiniz ana kaynak. Aile, kadınlara mahsus haller, çocuk eğitimi ve miras hukukunun genişlemesine ele alındığı eser, birçok ilki bünyesinde ...

Gösterim : 1473 | Devamı için Tıklayınız.
Sahabeler| Saadeti Nasıl Buldular Kitap Kapağı Sahabeler| Saadeti Nasıl Buldular
Seyda Muhammed Konyevi

Her şeyi yoktan var eden Allah-u Zülcelale hamd-ü senalar olsun. Salat ve Selam Alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve onun izinden giden salihlere olsun. Ahlaksızlığın diz boyu olduğu, kadınların (Tıpkı bu zaman gibi) bir met'a gibi kullanıldığı, vahşetin doruğa ulaştığı ...

Gösterim : 719 | Devamı için Tıklayınız.
Ayet Ve Hadislerde| Tasavvuf Kitap Kapağı Ayet Ve Hadislerde| Tasavvuf
Seyda Muhammed Konyevi

Tasavvufa bilinçli veya bilinçsizce karşı çıkanlara verilmiş, son derece kesin ve net bir cevap. Ayet ve hadisler ışığında hazırlanan eser, ilmi ve akli delillerle donatılmış. Bu kitap, savunma psikolojisi içerisinde yazılmadı, esasında böyle bir savunmaya da ihtiyaç yok. Ne var ki, bazı kendini ve dini bilmezlerin yanılttığı samimi Müslümanların ...

Gösterim : 685 | Devamı için Tıklayınız.
Kur'an Ve Sünnet Işığında| Adap Kitap Kapağı Kur'an Ve Sünnet Işığında| Adap
Seyda Muhammed Konyevi

Kitapta; tasavvufun kaynağı, tanımı ve delilleri, tövbe, rabıta, tevessül, zikir, mürşid, mürid ve daha birçok konunun adab ve incelikleri ele alınıyor. Tasavvufu merak eden her kesimden insanın baş vurabileceği temel bir kaynak eser. Üstelik hem dini ilimlerde, hem de manevi ilimlerde zirveye ulaşmış bir otorite tarafından. Ayet ve hadislerle an ...

Gösterim : 773 | Devamı için Tıklayınız.
Kalplerin Şifası| Sohbetler 2 Kitap Kapağı Kalplerin Şifası| Sohbetler 2
Seyda Muhammed Konyevi

Bu güne kadar böyle bir kitap okumadınız! Bu güne kadar böyle bir ses duymadınız! Bu güne kadar böylesine İlahi aşk ateşiyle yanan bir atmosfer yaşamadınız! Çünkü bu kitap; kitap olsun diye yazılmadı; kalplere şifa olsun diye söylendi Çünkü bu ses; İlahi vahyin bereketiyle, Resulüllah (sav) Efendimizin reyhan kokulu bahçesinin bülbülünden geliyor ...

Gösterim : 986 | Devamı için Tıklayınız.
Kalplerin Şifası| Sohbetler 1 Kitap Kapağı Kalplerin Şifası| Sohbetler 1
Seyda Muhammed Konyevi

Bu güne kadar böyle bir kitap okumadınız! Bu güne kadar böyle bir ses duymadınız! Bu güne kadar böylesine İlahi aşk ateşiyle yanan bir atmosfer yaşamadınız! Çünkü bu kitap; kitap olsun diye yazılmadı; kalplere şifa olsun diye söylendi Çünkü bu ses; İlahi vahyin bereketiyle, Resulüllah (sav) Efendimizin reyhan kokulu bahçesinin bülbülünden geliyor ...

Gösterim : 766 | Devamı için Tıklayınız.
Açıklamalı| Hadislerden Seçmeler Kitap Kapağı Açıklamalı| Hadislerden Seçmeler
Seyda Muhammed Konyevi

Alemlerin Rabbi Allah-u Zülcelale, yarattığı varlılar adedince hamd olsun. O Zat-ı Zülcelali hakkıyla övemediğimiz için yine Onun kendini övmesi gibi biz de Onu över, yüceltiriz. Kainatın Seyyidi, Allahın en sevgili kulu ve Resulü, Hz. Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vesselam) Efendimize, Ehl-i Beytine, Ashab-ı Kirama ve onlara tabi olanlara, binle ...

Gösterim : 804 | Devamı için Tıklayınız.
Gelin Allah İçin Birbirimizi Sevelim Kitap Kapağı Gelin Allah İçin Birbirimizi Sevelim
Seyda Muhammed Konyevi

Alemlerin Rabbine sonsuz hamd-u senâlar ve Resulullah (s.a.v) Efendimize, temiz ehl-i beytine, ashâb-ı kirâma binlerce defa salât-u selâm olsun. Müslümanların bir araya gelip Allah için kaynaşabilmeleri, sağlam bir islami toplum oluşturabilmeleri için kardeşlik şuuruna ihtiyaçları vardır. Zira Allah-u Zulcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştu ...

Gösterim : 769 | Devamı için Tıklayınız.
Azaların Afetleri Kitap Kapağı Azaların Afetleri
Seyda Muhammed Konyevi

Bu kitap, insanın sıratı mustakimde yürümesi neticesinde, nasıl Alayı İlliyyine yükselebileceğini ele almaktadır. Kalp, bir kere bozulmaya başladığında, diğer organların da ne kadar büyük hata ve günahlara düşebileceğini izah etmektedir. Eğer siz kalbinizi riyadan, kibirden, hasetten, cimrilikten, korkaklıktan ve kendini beğenmişlikten korursanız, ...

Gösterim : 968 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler