Yazar Mehmet Akif Ersoy Kitapları

Toplam 39 Kitabı Bulunmaktadır.Mehmet Akif Ersoy Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Mehmet Akif Ersoy Seçmeler Kitap Kapağı Mehmet Akif Ersoy Seçmeler
Mehmet Akif Ersoy

Sevgili Çocuklar, Bu kitapta İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy´un hayatını ve eserlerinden seçilen örnekleri okuyacak, bu büyük şairi daha yakından tanıyacaksınız. ...

Gösterim : 814 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; (Büyük Boy) Kitap Kapağı Safahat; (Büyük Boy)
Mehmet Akif Ersoy

"Âkif, şiirle düşünmeyi edebiyatımıza sokan hemen hemen tek şâirdir. Bir toplumun, bir ömür başından geçenleri şiirle anlatması da diyebiliriz Safahat´a. Türk milleti, Âkif´te, şiir ölçüleri içinde düşünmüş, ağlamış, haykırmış ve umutsuzluğa batmış, umutla çırpınmış adeta. Şiir, cemiyetle sonuna kadar içli dışlı olmuştur. Edebiyatımızdaki yeri ...

Gösterim : 602 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat (Ciltsiz) Kitap Kapağı Safahat (Ciltsiz)
Mehmet Akif Ersoy

Milletimizin irfanının, düşünce ve duygularının, sevinç ve acılarının bir mesnevisi, iman ve kahramanlıklarının bir destanı olan, İstiklal Şairimiz M.Akif Ersoy'un Safahat külliyatı M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanmıştır ...

Gösterim : 683 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat (2.hm. Ciltsiz) Kitap Kapağı Safahat (2.hm. Ciltsiz)
Mehmet Akif Ersoy

...

Gösterim : 514 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat (1.hm. Ciltli) Kitap Kapağı Safahat (1.hm. Ciltli)
Mehmet Akif Ersoy

...

Gösterim : 537 | Devamı için Tıklayınız.
Kurandan Ayet Tefsirleri Ve Vaazlar Kitap Kapağı Kurandan Ayet Tefsirleri Ve Vaazlar
Mehmet Akif Ersoy

Osmanlı Devleti,Balkan Savaşlarıyla başlayıp Kurtuluş Savaşına kadar süren harplerden ve devlet içindeki siyasi çekişmelerden yorgun ve perişan bir halde çıkmıştı. Bu süre zarfında milletin maddî ve manevî gücü yıpranmış ve harplerden iyi bir sonuç elde edilemeyeceğine dair yayılan ümitsizlik,Türk milletinin maneviyatını derinden sarsmıştı. İşte ...

Gösterim : 1079 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat´tan Öyküler Kitap Kapağı Safahat´tan Öyküler
Mehmet Akif Ersoy

Safahat, Türk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Mehmet Akif Ersoy´un hayatta iken yayımlanan yedi ayrı kitabından oluşuyor. Safahat´ta toplanan şiirler, "yalnız şiirin değil edebiyatın bütün vasıtalarını kullanarak" bir dönemin tarihini, insanını, bütün malzemeleri ve çevresiyle hayatını, ızdırap ve umutlarını gözler önüne seriyor. Bugünün ...

Gösterim : 1157 | Devamı için Tıklayınız.
Ayet Tefsirleri Kitap Kapağı Ayet Tefsirleri
Mehmet Akif Ersoy

...

Gösterim : 475 | Devamı için Tıklayınız.
Müslüman Kadın Kitap Kapağı Müslüman Kadın
Mehmet Akif Ersoy

...

Gösterim : 609 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; Seçmeler Kitap Kapağı Safahat; Seçmeler
Mehmet Akif Ersoy

SEÇMELER Mehmet Akif Ersoy İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, 1873'te İstanbulda doğdu. 27 Aralık 1936da İstanbulda hayatını yitirdi. Şairin en büyük eseri Safahat genel adı altında toplanan şiirleri şu 7 kitaptan oluşmuştur: 1.Kitap: Safahat (1911) 2.Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912) 3.Kitap: Hakkın Sesleri (1913) 4.Kitap: Fatih Kürsüsünde ...

Gösterim : 1069 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat Iıı; Hakkın Sesleri Kitap Kapağı Safahat Iıı; Hakkın Sesleri
Mehmet Akif Ersoy

Hakkın Sesleri, Mehmet Âkif´in bazı ayetlerin manzum yorumunu yaptığı şiirlerden meydana gelir. Süleyman Nazif´in, "Kur´an´ı Cenab-ı Hak Türk lisanıyla inzal etmeyi murad etseydi, Cebrail´i bî-şüphe Safahat şairi olurdu" sözüne hak verdiren şiirlerdir bunlar. Balkan Savaşı´nın acılı günlerinde yazılan bu şiirlerde Akif umutsuzlukla çırpınır, öfkeyl ...

Gösterim : 890 | Devamı için Tıklayınız.
Süleymaniye Kürsüsünde Kitap Kapağı Süleymaniye Kürsüsünde
Mehmet Akif Ersoy

...

Gösterim : 437 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat Vıı; Gölgeler Kitap Kapağı Safahat Vıı; Gölgeler
Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkifin yedinci ve son şiir kitabı Gölgelerdeki şiirlerin çoğu onun vatanından uzakta olduğu ömrünün son on yılına aittir. Bu şiirlerde o artık bir toplum ve sosyal olaylarla ilgilenen şair olmaktan çok bir ben şairidir. Dış dünyadan kendi iç dünyasına yönelen şairin, bu devrenin en önemli ürünleri olan Gece, Hicran ve Secde şiirlerinde bu iç ...

Gösterim : 804 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat Vı; Asım Kitap Kapağı Safahat Vı; Asım
Mehmet Akif Ersoy

Asım,Mehmet Akif´in sanatının önemli eseridir.Birinci Dünya savaşı sırasında Mehmet Akif´i temsil eden Hocazade´nin Fatih´in Sarıgüzel Mahallesi´ndeki evinde dostu ve babasının öğrencisi Köse İmam´la karşılıklı meydana gelen manzum bir diyalogdur.Eser aynı zamanda Asımı´ın neslinin Çanakkale´de gösterdiği direnişin destanıdır. ...

Gösterim : 658 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat Iv; Fâtih Kürsüsünde Kitap Kapağı Safahat Iv; Fâtih Kürsüsünde
Mehmet Akif Ersoy

Safahat´ın dördüncü kitabı olan Fatih Kürsüsünde, ikinci kitap Süleymaniye Kürsüsünde gibi uzun soluklu tek bir şiirden meydana gelmektedir. Yine Süleymaniye Kürsüsünde gibi bu da -bu kez Fatih Camii´nde verilen- bir vaaz olarak tasarlanmıştır. Bu eser, M. Âkif´in dinî-hikemî şiirleri arasında, insanın birey olarak Allah´la ilişkisinden ziyade, gen ...

Gösterim : 996 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat Iı; Süleymaniye Kürsüsünde Kitap Kapağı Safahat Iı; Süleymaniye Kürsüsünde
Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkif´in ikinci şiir kitabı. 1912´de basılan kitap, uzun soluklu tek bir şiirden meydana gelir. Âlem-i İslâm adıyla bir seyahatnamesi bulunan Tatar gezgini Abdürreşit İbrahim´i hatırlatan bir vaizi Süleymaniye Camii kürsüsünde konuşturduğu eserinde Mehmet Âkif, bu "beyaz sakallı, temiz yüzlü ihtiyar"a Türk-İslâm dünyasını ve özellikle de İsta ...

Gösterim : 655 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat Iv; Fatih Kürsüsünde Kitap Kapağı Safahat Iv; Fatih Kürsüsünde
Mehmet Akif Ersoy

Safahat'ın dördüncü kitabı olan Fatih Kürsüsünde, ikinci kitap Süleymaniye Kürsüsünde gibi uzun soluklu tek bir şiirden meydana gelmektedir. Yine Süleymaniye Kürsüsünde gibi bu da -bu kez Fatih Camii'nde verilen- bir vaaz olarak tasarlanmıştır. Bu eser, M. Âkif'in dinî-hikemî şiirleri arasında, insanın birey olarak Allah'la ilişkisinden ziyade, gen ...

Gösterim : 815 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat I; Safahat  Kitap Kapağı Safahat I; Safahat
Mehmet Akif Ersoy

1911´de yayımlanan Safahat, Mehmet Âkif´in ilk şiir kitabıdır. Bu tarihte otuz sekiz yaşında olan ve ilk gençliğinde başladığı şiir yolculuğunun birkaç cildi dolduracak sayıdaki çoğu eski tarzda ürünlerini daha sonra kendisi bile görmek istemeyen şairin bu kitaptaki şiirleri, onun kendisini milletinin karşısında sanatıyla sorumlu saydığı dönemin ür ...

Gösterim : 709 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat V; Hatıralar Kitap Kapağı Safahat V; Hatıralar
Mehmet Akif Ersoy

Tamamı on şiirden meydana gelen Hatıralar´daki şiirlerden dördü,bazı ayet ve hadislerin manzum yorumudur ve bu yönüyle safahat´ın üçüncü kitabı olan Hakkın Sesleri´ndeki şiirlere benzer.Kitaptaki en önemli ve bir bakıma kitaba adını veren şiir"Berlin Hatıralarıdır"dır.Şairin Birinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı Berlin seyahatinin İzlenimlrini yan ...

Gösterim : 1005 | Devamı için Tıklayınız.
Açıklamalarıyla| Sahafattan Seçmeler Kitap Kapağı Açıklamalarıyla| Sahafattan Seçmeler
Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif:edebiyatımızın hayatı sanatı.sanatı hayatı ile özdeşleşen ender şairlerdendir. O.berrak bir hayat sürmüş.özü ve sözüyle.ahlak ve karekteriyle seçkin bir kişiliğe sahiptir. Aile terbiyesi.aldığı eğitim ve dönemin sosyal şartları.onun kıymetli bir bilgi.fikir ve aksiyon adamı olarak yetişmesini sağlamıştır. Safahat;hayatı ve sanatı ile ö ...

Gösterim : 729 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat´tan Seçmeler Kitap Kapağı Safahat´tan Seçmeler
Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif, bilimin önemini ve buna göre çalışmanın yararını anlatmayı iş edinmiş bir kişidir. Milletine ve memleketine candan bağlı, hürriyet ve bağımsızlığa aşık, dürüst, inançlı, gerçek bir aydındır. Uygarlığı şekli taklit ve özenti olarak görenlere şiddetle karşı çıkar. Derin kavrayış sahibi, uygar bir insandır. O, bir karakter abidesi olarak ...

Gösterim : 817 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; Orijinali Ve Günümüz Türkçesi Kitap Kapağı Safahat; Orijinali Ve Günümüz Türkçesi
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın yazarı, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy´un ölümsüz eseri Safahat, yeni kuşakların da anlayabileceği bir tarzda yayımlandı. Son yıllarda artan bir ilgiyle takip edilen Mehmet Akif Ersoy ve Safahat, bu yoğun ilgiye rağmen yeni kuşaklar üzerinde yeterli etkiyi uyandıramıyordu. Bunun temel nedenlerinden biri olarak Safahat ...

Gösterim : 793 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; (Cep Boy) Kitap Kapağı Safahat; (Cep Boy)
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın yazarı, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy´un ölümsüz eseri Safahat, yeni kuşakların da anlayabileceği bir tarzda yayımlandı. Son yıllarda artan bir ilgiyle takip edilen Mehmet Akif Ersoy ve Safahat, bu yoğun ilgiye rağmen yeni kuşaklar üzerinde yeterli etkiyi uyandıramıyordu. Bunun temel nedenlerinden biri olarak Safahat ...

Gösterim : 810 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; Tam Metin Ve Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir Kitap Kapağı Safahat; Tam Metin Ve Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir
Mehmet Akif Ersoy

İstiklâl Marşı şâiri Mehmed Âkif Ersoy´un SAFAHAT´ı; milletimizin irfan ve fikir yüksekliği ile eşsiz kahramanlıklarından fışkırmış muhteşem bir destandır. Bu kitapta, Mehmed Âkif Ersoy´un 11.240 mısra tutan şiirlerinin tamamı eksiksiz olarak mevcuttur. Mehmed Âkif´in hayatı ve eserlerine dair son araştırmalara dayanan geniş bir giriş, şâirin diğ ...

Gösterim : 679 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; (Öğrenciye Özel) Kitap Kapağı Safahat; (Öğrenciye Özel)
Mehmet Akif Ersoy

İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un SAFAHAT'ı; milletimizin irfan ve fikir yüksekliği ile eşsiz kahramanlıklarından fışkırmış muhteşem bir destandır. Bu kitapta, Mehmet Âkif Ersoy'un 11.240 mısra tutan şiirlerinin tamamı eksiksiz olarak mevcuttur. Bu kitap ile aynı zamanda yayınlanmış olan eski harfli Safahat ın tıpkıbasımının sayfa numaralar ...

Gösterim : 913 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat  ( Osmanlı Türkçesi Tıbkıbasım  ) Kitap Kapağı Safahat ( Osmanlı Türkçesi Tıbkıbasım )
Mehmet Akif Ersoy

Bu kitap; millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un sağlığında yayınlanmış 7 ciltlik Safahat ın son baskılarının (1924-1928) tıbkıbasımından meydana gelmiştir. Bu baskıda bu kitapla birlikte ayrı bir kitap halinde yayınladığımız yeni harfli Safahat'ın sayfa kenarlarına, bu kitabın sayfa numaraları işaretlenerek gerek araştırmacılara, gerekse Osmanlıca ...

Gösterim : 603 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; (Türkçe 1. Hamur Dikişli) Kitap Kapağı Safahat; (Türkçe 1. Hamur Dikişli)
Mehmet Akif Ersoy

İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un SAFAHAT'ı; milletimizin irfan ve fikir yüksekliği ile eşsiz kahramanlıklarından fışkırmış muhteşem bir destandır. Bu kitapta, Mehmet Âkif Ersoy'un 11.240 mısra tutan şiirlerinin tamamı eksiksiz olarak mevcuttur. Bu kitap ile aynı zamanda yayınlanmış olan eski harfli Safahat'ın tıpkıbasımının sayfa numaralar ...

Gösterim : 947 | Devamı için Tıklayınız.
Mehmet Akif Sesleniyor Kitap Kapağı Mehmet Akif Sesleniyor
Mehmet Akif Ersoy

Büyük şâir, büyük milliyetçi, büyük dâvâ adamı Mehmet Akif in seksen yedi yıl önce Kastamonu da, Nasrullah Camiindeki bu haykırışı, bu günü aydınlatacak tarihi bir belge olup ibret almasını bilen vicdanlar için bir pusula mesabesindedir. ...

Gösterim : 496 | Devamı için Tıklayınız.
1848 Safahat Kitap Kapağı 1848 Safahat
Mehmet Akif Ersoy

...

Gösterim : 930 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat; (Ciltli) Kitap Kapağı Safahat; (Ciltli)
Mehmet Akif Ersoy

SAFAHAT, görünüşte 7 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Ama o, bir bütündür. SAFAHAT´a bütünlük kazandıran ise, bizi biz kılan, ciddi anlamda imandan beslenen idealizmin terbiyesinde oluşmuş değerler ile çözülüşün girdabında yaşanan hayat karmaşasının karşı karşıya gelmesi, daha yerinde bir ifadeyle, çatışmasıdır. SAFAHAT´taki her manzume, hatta uzun m ...

Gösterim : 778 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat (Tam Metin) Kitap Kapağı Safahat (Tam Metin)
Mehmet Akif Ersoy

Büyük şairimiz Mehmed Âkif, yaşarken "SAFAHAT" adı altında yedi manzum kitap yazmış ve yayımlamıştı. Bundan başka merhumun hayatında hiç yayımlamadığı veya yayımladığı halde Safahat´a almadığı eserleri vardır. Bunların bir kısmı bu cildin sonuna eklenmiş, böylece büyük şairimizin daha önce basılan ve basılmayan manzum eserleri bir araya getirilerek ...

Gösterim : 720 | Devamı için Tıklayınız.
Çocuklar İçin En Güzel Şiirler Kitap Kapağı Çocuklar İçin En Güzel Şiirler
Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), Uiusal Marşımızın yazarı olmasının yanında, edebiyatımızda toplumsal konuları ilk ele alan şairlerdendir.

Şiirlerinde anlattığı öykülerle yaşadığı dönemde yakından tanıdığı kişilerin sorunlarına eğilmiştir.

Bu kitapta okuyacağınız, dört yaşında ölen kızkardeşi Selma yı, kızlarını y ...

Gösterim : 1007 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat (Ciltli) Kitap Kapağı Safahat (Ciltli)
Mehmet Akif Ersoy

Âkif, şiirle düşünmeyi edebiyatımıza sokan hemen hemen tek şâirdir. Bir toplumun, bir ömür başından geçenleri şiirle anlatması da diyebiliriz Safahat a. Türk milleti, Âkif te, şiir ölçüleri içinde düşünmüş, ağlamış, haykırmış ve umutsuzluğa batmış, umutla çırpınmış adeta. Şiir, cemiyetle sonuna kadar içli dışlı olmuştur.

Edeb ...

Gösterim : 701 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat - Büyük Boy Kitap Kapağı Safahat - Büyük Boy
Mehmet Akif Ersoy

Âkif, şiirle düşünmeyi edebiyatımıza sokan hemen hemen tek şâirdir. Bir toplumun, bir ömür başından geçenleri şiirle anlatması da diyebiliriz Safahat a. Türk milleti, Âkif te, şiir ölçüleri içinde düşünmüş, ağlamış, haykırmış ve umutsuzluğa batmış, umutla çırpınmış adeta. Şiir, cemiyetle sonuna kadar içli dışlı olmuştur.

Edeb ...

Gösterim : 438 | Devamı için Tıklayınız.
Mehmet Akif Ersoy Yaşamı Sanatı Yapıtları Kitap Kapağı Mehmet Akif Ersoy Yaşamı Sanatı Yapıtları
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde gerçekçi bir yol izlemiştir. Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri unutulmaz şiirlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy çağdaş İslamcı düşünüşün öncülerindendir. 1906 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladığı şiirlerinde toplumsal konuları işlemiş, manzum hikayeyi şiird ...

Gösterim : 415 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat - Cep Boy Kitap Kapağı Safahat - Cep Boy
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın yazarı, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy´un ölümsüz eseri Safahat, yeni kuşakların da anlayabileceği bir tarzda yayımlandı. Son yıllarda artan bir ilgiyle takip edilen Mehmet Akif Ersoy ve Safahat, bu yoğun ilgiye rağmen yeni kuşaklar üzerinde yeterli etkiyi uyandıramıyordu. Bunun temel nedenlerinden biri olarak Sa ...

Gösterim : 452 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat - Küçük Boy Kitap Kapağı Safahat - Küçük Boy
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın yazarı, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy´un ölümsüz eseri Safahat, yeni kuşakların da anlayabileceği bir tarzda yayımlandı. Son yıllarda artan bir ilgiyle takip edilen Mehmet Akif Ersoy ve Safahat, bu yoğun ilgiye rağmen yeni kuşaklar üzerinde yeterli etkiyi uyandıramıyordu. Bunun temel nedenlerinden biri olarak Sa ...

Gösterim : 385 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat - Büyük Boy Ciltli Kitap Kapağı Safahat - Büyük Boy Ciltli
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın yazarı, şair ve düşünce adamı Mehmet Akif Ersoy´un ölümsüz eseri Safahat, yeni kuşakların da anlayabileceği bir tarzda yayımlandı. Son yıllarda artan bir ilgiyle takip edilen Mehmet Akif Ersoy ve Safahat, bu yoğun ilgiye rağmen yeni kuşaklar üzerinde yeterli etkiyi uyandıramıyordu. Bunun temel nedenlerinden biri olarak Sa ...

Gösterim : 422 | Devamı için Tıklayınız.
Safahat tan Seçmeler Kitap Kapağı Safahat tan Seçmeler
Mehmet Akif Ersoy

Mehmed Akif, edebiyatımızın en büyük şairlerinden birisidir. O, Türk milletini çok sevmiş ve onun sorunlarını, güzelliklerini, ilgilerini eserlerinde çok yoğun bir şekilde anlatmıştır. Milleti¬nin sıkıntılarına karşı kayıtsız kalmamış, bu sorunlar üzerinde düşünmüş, biraydın sorumluluğu ile çözüm yolları önermiştir. Yeri geldiğinde ise bizza ...

Gösterim : 1079 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler