Yazar Namık KEMAL Kitapları

Toplam 21 Kitabı Bulunmaktadır.Namık KEMAL Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Osmanlı Tarihi 2 Kitap Kapağı Osmanlı Tarihi 2
Namık KEMAL

Dönemin aydınlarının fikrî reisi olan Namık Kemal Sultan II. Abdülhamid'in ifâdesiyle, "zamansız hürriyet" fikirlerinden dolayı, önce Midilli ve sonra Rodos mutasarrıflığına tayin edildi. OSMANLI TARİHİ' ni, bu görevde iken yazmaya başladı. Bu kitabın giriş bölümü olarak kaleme aldığı ve padişaha sunduğu ROMA TARİHİ Abdülhamid tarafından sakıncalı ...

Gösterim : 507 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Tarihi 1 Kitap Kapağı Osmanlı Tarihi 1
Namık KEMAL

Dönemin aydınlarının fikrî reisi olan Namık Kemal Sultan II. Abdülhamid'in ifâdesiyle, "zamansız hürriyet" fikirlerinden dolayı, önce Midilli ve sonra Rodos mutasarrıflığına tayin edildi. OSMANLI TARİHİ' ni, bu görevde iken yazmaya başladı. Bu kitabın giriş bölümü olarak kaleme aldığı ve padişaha sunduğu ROMA TARİHİ Abdülhamid tarafından sakıncalı ...

Gösterim : 652 | Devamı için Tıklayınız.
Kanije Kitap Kapağı Kanije
Namık KEMAL

Tiryaki Hasan Paşa, Kanije Kalesinde üçbin askeriyle birlikte muhasaraya maruz kalmıştı. Karşısındaki düşman zamanla çoğalarak dokuzyüz bin kişiye yükselmişti. Onları silahtan ziyade zekasıyla mağlup ve perişan eden Tiryaki Hasan Paşa'ya Padişah' tan iltifatlar dolu bir "Hatt-ı Hümayun" gelmiş ve o'na vezirlik rütbesi tevcih edilmişti. Bu sırada ke ...

Gösterim : 704 | Devamı için Tıklayınız.
Vatan Yahut Silistre: Karabela Kitap Kapağı Vatan Yahut Silistre: Karabela
Namık KEMAL

Namık Kemal'in temel düşünceleri kendi metinlerine dayanarak kısaca özetlenecek olursa: İnsan özgür doğar... Birinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğüyle sınırlı olmalıdır... En büyük güç, toplumdadır; onun için kişilerin özgürlüğünün korunması topluma verilir... Devletin asıl görevi, adaleti yerine getirmektir... Vatan, coğrafyadan çok millet ...

Gösterim : 1321 | Devamı için Tıklayınız.
Cezmi; Tarihe Müstenit Hikâye Kitap Kapağı Cezmi; Tarihe Müstenit Hikâye
Namık KEMAL

93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu´nun batı sınırlarında görülen çözülme Namık Kemal´i, doğudaki İslam ülkelerini bir araya getirme düşüncesine itmiştir. Namık Kemal, bu birliğin önündeki tek engel olarak İran´daki Şii iktidarı görmektedir. Namık Kemal´e, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu´na göre, İran, Sünni iktidar eline geçerse bu birlik ...

Gösterim : 1339 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Moderleşmesinin Meseleleri; Bütün Makaleleri 1  Kitap Kapağı Osmanlı Moderleşmesinin Meseleleri; Bütün Makaleleri 1
Namık KEMAL

Bir şair, bir edebiyatçı ve fikir adamı olarak Namık Kemal´in mücadelesi ve yazıları, son dönem düşünce tarihimiz için hem bilgi-yorum hem de hissiyat itibariyle merkezî bir yerde duruyor. Cumhuriyeti kuran kadro dahil olmak üzere Yeni Osmanlılar hareketinden, Jöntürklerden, İttihat ve Terakki´den itibaren nerede ise bütün talebeler, aydınlar, medr ...

Gösterim : 613 | Devamı için Tıklayınız.
Celaleddin Harzemşah Kitap Kapağı Celaleddin Harzemşah
Namık KEMAL

Namık Kemal, devrinin entelektüel huzursuzluğunu bizzat yaşayan, benimsediği insan anlayışıyla bu huzursuzluğu bertaraf etmek isteyen, aynı zamanda yıkılmakta olan bir imparatorluğa, sahip olduğu değerler topluluğunu hatırlatarak ona kendisine olan güveni yeniden vermek isteyen ilk milli romantiğimizdir. O, millet olma yolunda kalıcı olacak adımlar ...

Gösterim : 781 | Devamı için Tıklayınız.
İntibah - Cep Boy Kitap Kapağı İntibah - Cep Boy
Namık KEMAL

Ali Bey, yaklaşık 18 yaşına kadar babasının gölgesinde yaşar. Babasının ölümünden sonra, çalışma arkadaşlarının yönlendirilmesiyle o dönemdeki eğlence yerlerine gitmeye başlar. Bu gidiş Ali Bey'i yavaş yavaş annesinden ayırır ve Mahpeyker adında ahlaksız bir kadının ağına düşürür. Annenin oğlunu bu durumdan kurtarmak için satın aldığı cariye Dil ...

Gösterim : 1056 | Devamı için Tıklayınız.
Kanije Muhasarası Kitap Kapağı Kanije Muhasarası
Namık KEMAL

Kanije, Türk tarihinin şanlı sayfaları arasında kale savunmasında gösterilen üstün gayretle öne çıkmıştır. Özellikle Tiryaki Hasan Paşa nın zor durumlarda bulduğu çözüm yolları casus romanlarına konu olacak niteliktedir. Hatta Namık Kemal in romancılığı göz önüne alınınca okuyucu zaman zaman yaşanan olayları roman kurmacası bile zannedebilir ...

Gösterim : 649 | Devamı için Tıklayınız.
Vatan Yahut Silistre ve Akif Bey Kitap Kapağı Vatan Yahut Silistre ve Akif Bey
Namık KEMAL

Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal in ilk piyesidir. Eserde vatanperverlik ve kahramanlık duygularını işlemekte, halkta bu duyguları harekete geçirmek istemektedir. Piyes, 1853 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında başlayan Kırım Savaşı nda gönüllü olarak cepheye giden İslam Bey ile asker kılığına girerek kimseye haber vermeden onun ardınd ...

Gösterim : 1069 | Devamı için Tıklayınız.
Fatih Sultan Mehmed Han  Kitap Kapağı Fatih Sultan Mehmed Han
Namık KEMAL

İstanbul un Fethinin 555. Yılı Hâtırâsına...

Fâtih Sultan Mehmed Han dünyâya geldiği vakit, babası Sultan İkinci Murad Han Fetih Sûresi ni bitirmiş, Muhammed Sûresi ne başlamıştı... Müjdeyi verdiklerinde gayri ihtiyârî, dudaklarından şu mısra döküldü:
Ravza-i Murad da bir gül-i Muhammedî açtı.

Bu eserde, ...

Gösterim : 791 | Devamı için Tıklayınız.
Cezmi: Tarihe Müstenit Hikaye  Kitap Kapağı Cezmi: Tarihe Müstenit Hikaye
Namık KEMAL

93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu nun batı sınırlarında görülen çözülme Namık Kemal i, doğudaki İslam ülkelerini bir araya getirme düşüncesine itmiştir. Namık Kemal, bu birliğin önündeki tek engel olarak İran daki Şii iktidarı görmektedir. Namık Kemal e, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu na göre, İran, Sünni iktidar eline geçerse bu ...

Gösterim : 890 | Devamı için Tıklayınız.
Namık Kemal Yaşamı Sanatı Yapıtları 2,Cilt Kitap Kapağı Namık Kemal Yaşamı Sanatı Yapıtları 2,Cilt
Namık KEMAL

Batı edebiyatı yazın türlerini ilk kez Türk toplumsal yaşamına sokan Namık Kemal "vatan şairi" olarak bilinmektedir. Vatan Şarkısı, Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Vatan Mersiyesi gibi tanınmış şiirleriyle şiirimize canlı, gür bir soluk katmış, vatan ve özgürlük kavramlarını şiirimize sokmuştur. Namık Kemal, romanı, tiyatroyu, eleştiriyi edebiya ...

Gösterim : 420 | Devamı için Tıklayınız.
Namık Kemal Yaşamı Sanatı Yapıtları 1,Cilt Kitap Kapağı Namık Kemal Yaşamı Sanatı Yapıtları 1,Cilt
Namık KEMAL

Batı edebiyatı yazın türlerini ilk kez Türk toplumsal yaşamına sokan Namık Kemal "vatan şairi" olarak bilinmektedir. Vatan Şarkısı, Hürriyet Kasidesi, Vaveyla, Vatan Mersiyesi gibi tanınmış şiirleriyle şiirimize canlı, gür bir soluk katmış, vatan ve özgürlük kavramlarını şiirimize sokmuştur. Namık Kemal, romanı, tiyatroyu, eleştiriyi edebiya ...

Gösterim : 481 | Devamı için Tıklayınız.
Zavallı Çocuk Kitap Kapağı Zavallı Çocuk
Namık KEMAL

Atâ amcasının yanına sığınmış tıp tahsili yapan bir gençtir. Amcası Halil Bey in kızı Şefika yı sevmektedir. Şefika da Atâ ya karşı muhabbet beslemektedir. Atâ yı seven Şefika istemediği paşayla evlenmek zorunda kalınca vereme yakalanır. Şefika yı hasta yatağında bulan Atâ bu duruma dayanamaz ve zehir içerek intihar eder.
 
...

Gösterim : 2171 | Devamı için Tıklayınız.
Vatan Yahut Silistre & Zavallı Çocuk Kitap Kapağı Vatan Yahut Silistre & Zavallı Çocuk
Namık KEMAL

Konusuyla ve kahramanlarıyla tamamen olmasa da gerçek bir olayın anlatılmaya çalışıldığı "Vatan Yahut Silistre", ilk perdesi Manastır da, diğerleri Silistre de geçen dört perdelik bir oyundur. Bosna-Hersek isyanlarının ve Kırım Savaşı dönemi olaylarının belirmeye başladığı bir sırada, 1873 yılında kaleme alınmıştır. Aşkın ve kahramanlığın ya ...

Gösterim : 970 | Devamı için Tıklayınız.
Akif Bey Kitap Kapağı Akif Bey
Namık KEMAL

İlk önce "Daniş Bey Yahut Fahişe Naibe" adıyla hikaye olarak planlanan bu eser Magosa da "Akif Bey" adıyla tiyatro haline getirilmiştir. Hareket ve diyalog bakımından canlı, olay kurgusu (entrika) düzgün, sahnede oynanmaya uygun ve bestelenmiş şarkıları da içeren piyes, konusuyla da belli bir dönemin tarihini içerir. Konu Yunan İsyanı, Navar ...

Gösterim : 906 | Devamı için Tıklayınız.
Gülnihal Kitap Kapağı Gülnihal
Namık KEMAL

Namık Kemal. Gülnihal oyununda da, Vatan yahut Silistre oyununda olduğu gibi, hem siyasal düşüncelerini dile getirir, hem de bir aşk öyküsünü anlatır. Sancak beyi Kaplan Paşa, bir çok kişinin canına kıyarak zorba bir yönetim kurmuştur ve siyasal rakibi Muhtar Bey in sevdiği İsmet le evlenmek istemektedir. Kaplan Paşa ile Muhtar Bey, hem siya ...

Gösterim : 927 | Devamı için Tıklayınız.
Cezmi Kitap Kapağı Cezmi
Namık KEMAL

93 Harbi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun batı sınırlarında görülen çözülme Namık Kemal'i, doğudaki İslam ülkelerini bir araya getirme düşüncesine itmiştir. Namık Kemal, bu birliğin önündeki tek engel olarak İran'daki Şii iktidarı görmektedir. Namık Kemal'e, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'na göre, İran, Sünni iktidar eline geçerse bu birlik ...

Gösterim : 5322 | Devamı için Tıklayınız.
İntibah Kitap Kapağı İntibah
Namık KEMAL

Büyük vatan şairi Namık Kemal''in bu romanı, edebiyatımızın roman türünde ve az çok tekniğine uygun, ilk telif yapıtı sayılabilir. Zavallı bir esir kızın acıklı yaşantısını anlatır. Edebiyat Öğretmeni Fazıl YENİSEY tarafından bugün konuşulan türkçeye uygulanarak, sayın halkımızın ve gençlerimizin yararlarına sunulmuştur. ...

Gösterim : 8657 | Devamı için Tıklayınız.
Vatan Yahut Silistre Kitap Kapağı Vatan Yahut Silistre
Namık KEMAL

Bu eser, defalarca kitap olarak basılarak, defalarca da oyun olarak oynanarak günümüze dek gelmiştir. Bugün de, konusu itibarıyla tazeliğini ilk günkü gibi korumaktadır. Eser, konusunu yakın tarihimizden almıştır.   Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan bu eser, başka dillere de çevrilmiştir. Biz bu eseri, özellikle genç kuşağımız tarafı ...

Gösterim : 6427 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler