Yazar Rasim Özdenören Kitapları

Toplam 32 Kitabı Bulunmaktadır.Rasim Özdenören Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Yazı, İmge Ve Gerçeklik Kitap Kapağı Yazı, İmge Ve Gerçeklik
Rasim Özdenören

"Hiç bir yazı anlaşılmasın diye yazılmaz. Okunsun, anlaşılsın diye yazılır. Bazı yazıların anlaşılması zor olabilir. Bazı yazıların şifresini çözmek emek ve çaba gerektirebilir. Ama gene de, son tahlilde, yazar, yazdığı yazının anlaşılmadan kalmasını amaçlamaz. Yazının zor anlaşılır olması, yazarla okur arasında var bulunması gereken parola ve işar ...

Gösterim : 619 | Devamı için Tıklayınız.
Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti Kitap Kapağı Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti
Rasim Özdenören

Rasim Özdenören, edebi kişiliğinin yanısıra, müslümanca düşünmek ve yaşamak meselesi etrafındaki özgün yaklaşımlarıyla da tanınmış bir fikir adamıdır. Elinizdeki kitapta Özdenören demokrasi, küreselleşme, yeni dünya düzeni, liberalizm, insan hakları ve laiklik kavramlarının müslümanca bir eleştirisini yapıyor. Ülkemizin tartışma gündemini çeşitli d ...

Gösterim : 495 | Devamı için Tıklayınız.
Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı Kitap Kapağı Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı
Rasim Özdenören

Batı ve İslam; iki kültür ve tefekkürün arasındaki farklar nelerdir? Batı dünyası hakkında azgelişmiş ülkelere hangi yanıltıcı imajlar verilmektedir? Türkiye' de Batı ve Batılılaşma konusu, çağdaşlık ve bilimsellik gibi kavramlardan anlaşılması gerekenler nelerdir? Batı uygarlığının paradoksları ve İslam'dan beklediği yardımlar hangileridir? Düşün ...

Gösterim : 335 | Devamı için Tıklayınız.
İmkânsız Öyküler Kitap Kapağı İmkânsız Öyküler
Rasim Özdenören

Çağdaş Türk hikâyeciliğine yepyeni bir çehre ve yerli bir boyut getiren Rasim Özdenören, hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine inerek ruhsal çözümlemelerde bulunurken, susturulmuş ve bastırılmış duyguların dış dünyanın gerçekliğiyle çakışmamasından kaynaklanan insanlık trajedilerini, olayın sosyolojik, tarihsel, ekonomik temellerini de verer ...

Gösterim : 444 | Devamı için Tıklayınız.
Siyasal İstiareler Kitap Kapağı Siyasal İstiareler
Rasim Özdenören

Türkiye de siyaseti anlamak, öncelikle siyasetin bir dili olduğunu fark etmekten geçiyor. Akademik kavramsal yöntem de medyanın kullandığı gündelik dil de bu farkındalığı oluşturmaya yetmiyor. Soyut kavramsal yapılar sağduyudan uzak, medya dili ise sanal bir gerçeklik üretme tehlikesi içeriyor. Yukarıdaki temel yaklaşımı esas alan yazar, kit ...

Gösterim : 801 | Devamı için Tıklayınız.
Ruhun Malzemeleri Kitap Kapağı Ruhun Malzemeleri
Rasim Özdenören

Türk toplumu, Batı mantalitesine körü körüne hayranlığın başladığı Tazminat tan sonra köklü değişiklikler yaşamıştır. Öyle ki, bunun sonucu olarak, bilhassa yarım yüzyılı geçkin bir zamandır geçmişle organik bağları koparılmış, insanımızın kendi öz değeriyle doğrudan doğruya bir iletişim ve ilişki kurması güçleşmiştir. Böylesine kuraklığın y ...

Gösterim : 478 | Devamı için Tıklayınız.
İpin Ucu Kitap Kapağı İpin Ucu
Rasim Özdenören

İnsanların, aralarında iletişim kurabilmek için ortaklaşa tutacakları bir ipe sahip olmalarına gerekiyor. Aynı dünyada yaşıyor ve aynı dünyayı paylaşıyor olmamızın bize böyle bir ipi tutma fırsatını bahşettiğini düşünebiliriz. Bununla birlite daha somut, daha elle tutulabilir durumların da sözü edilebilir: Aynı secdeye baş koymanın benimle, ...

Gösterim : 468 | Devamı için Tıklayınız.
Köpekçe Düşünceler Kitap Kapağı Köpekçe Düşünceler
Rasim Özdenören

"Başlıktaki tamlamaya bakınca belki birilerinin düşüncesine hakaret etme niyetiyle bu yazıya böyle başladığım düşünülebilir. Hayır. Köpekçe Düşünceler derken, bir hayvan olarak köpeğe mahsus düşüncelerin bir portresini çıkarma niyetiyle bu işe girişmiş değilim. Çünkü böyle bir çabanın bizi hangi zorluklarla karşı karşıya bırakacağınınfarkı ...

Gösterim : 490 | Devamı için Tıklayınız.
Yüzler Kitap Kapağı Yüzler
Rasim Özdenören

Ünlü öykü ve deneme ustası Rasim Özdenören keskin gözlemciliğinin ürünü olan bu kitabında "yüzler" çiziyor okuruna. Bozguncunun, büyüklenenin, alaycının, kaltağın, korkağın... yüzlerini. Böylece şeytan ve kötülük kavramı, edebiyatın "teşhis" edici gücüyle somutlaşıyor. Bu yazılarda "o gün kararacak olan yüzler", "ağaran yüzler"in bir kontrpu ...

Gösterim : 408 | Devamı için Tıklayınız.
İki Dünya Kitap Kapağı İki Dünya
Rasim Özdenören

Rasim Özdenören in İki Dünya yazıları, Türkiye deki Batılılaşma sürecinin ortaya çıkardığı çelişki ve bunalımları, bir uygarlık perspektifinden değerlendirme amacına yöneliktir. Bünyesine uygun bir "yenileniş" fikrine sahipken, kendisine tepeden ve resmen dayatılan değişimi özümleyememiş Müslüman bir toplumun çıkmazları, arayışları ve yö ...

Gösterim : 481 | Devamı için Tıklayınız.
Eşikte Duran İnsan Kitap Kapağı Eşikte Duran İnsan
Rasim Özdenören

Öykü alanında olduğu gibi deneme türünde de düzeyli ürünler ortaya koymuş olan Rasim Özdenören, gerek gözlemlerinin gerekse anlatımındaki başarı nedeniyle okuyucunun da yoğun ilgisini kazanmış durumda. Denemelerinde ülkemiz insanının sorunlarını sosyal, siyasal ve kültürel açıdan ele alan ve fakat tüm bu açıları manevî bir perspektifle bütün ...

Gösterim : 365 | Devamı için Tıklayınız.
Ansızın Yola Çıkmak Kitap Kapağı Ansızın Yola Çıkmak
Rasim Özdenören

Adı hatırlanmayan birinden alınan beklenmedik bir haber... Ansızın yola koyuluş... Yolculuk esnasında rastladığı eski sevgilinin sitemleri... İlk konuşmaların ardından fark edilen tuhaflıklar... Kime yazıldığı, kimin yolladığı bilinen ama anlaşılmayan gizemli telgrafların iki eski sevgiliyi bir cenaze töreni için buluşturması...


Gösterim : 369 | Devamı için Tıklayınız.
Toz Kitap Kapağı Toz
Rasim Özdenören

Bütün hayatı, en sıradan, en basit gibi görünen bir olay, an ya da şey etrafında anlatabilme kudretinde bir yazar. Ve O nun, yeri başka öykülerle hiçbir şekilde doldurulamayacak nitelik ve derinlikteki aşk öyküleri. Duyan, düşünen ve yaşayışın içinde kendiliğinden içkin olan felsefeyi okuruna yaşatan öyküler... Bu öykülerden her birinin odağ ...

Gösterim : 546 | Devamı için Tıklayınız.
Denize Açılan Kapı Kitap Kapağı Denize Açılan Kapı
Rasim Özdenören

İnsanımızın paramparça dünyasına bir ışık gibi akıyor Rasim Özdenören... Denize Açılan Kapı da (1984), anlamın kendisi hayatın bütün güçleriyle karşılaşıyor, karışıyor, kıvamını buluyor. Yazar, denize kavuşmak isteyen ırmaklar gibi kendi çalkantısının içinde debelenip duran insanları vuslat kapısı nda karşılıyor... ...

Gösterim : 618 | Devamı için Tıklayınız.
Hışırtı Kitap Kapağı Hışırtı
Rasim Özdenören

Özdenören hikayesinde, ülkemizin yaşadığı keskin ve köklü bir kültür değişiminin kuşaklar arası iletişimsizliği nasıl derinleştirdiği, giderek nasıl kopma noktasına gittiği işlenirken insan olgusu sadece dış yapısı ve davranışlarıyla ele alınmaz; onun bilinçaltı boyutu ve zihinsel macerasının topografyası da ortaya çıkarılır. Hışırtı bu kara ...

Gösterim : 556 | Devamı için Tıklayınız.
Yeniden İnanmak Kitap Kapağı Yeniden İnanmak
Rasim Özdenören

"Yeniden İslami düşünce tarzıyla, İslami yaşayış tarzıyla ayarlı hale gelmek, geçmiş dönemlerden kalan ve kafalara yer etmiş yanlış ve yabancı unsurları ayıklamakla mümkün olacaktır ancak. Şöyle ki, bir an için kendimizi, İslam la ilgili hiçbir şey bilmiyormuş gibi farz edeceğiz. Bağışıklık kazandığımız İslam dışı yaşama tarzını zihnimizden ...

Gösterim : 585 | Devamı için Tıklayınız.
Düşünsel Duruş Kitap Kapağı Düşünsel Duruş
Rasim Özdenören

Biz, bir şeye baktığımızda ona bir anlam yüklüyorsak, bu anlam, doğrudan bizim zihnimizin düşünsel duruşu ile ilgilidir. Düşünsel duruşumuz ise içinde yer aldığımız kültürel ortam tarafından oluşturulur. Bu kültürel ortamın bize talep ya da reddettirdiği hususlar düşünsel duruşumuzun ortamını hazırlar. Biz, bu kültürel ortamın tümüyle dışın ...

Gösterim : 616 | Devamı için Tıklayınız.
Ben ve Hayat ve Ölüm Kitap Kapağı Ben ve Hayat ve Ölüm
Rasim Özdenören

Özdenören okuyucularına alışık olmadıkları tatlar sunan bu kitabında; kendi ben inin dolayımından geçerek hayatı ve ölümü ve insanın hayatla ölüm arasında yer alan çeşitli veçhelerini anlamaya çalışıyor.

Korku, zaaf, yalnızlık, kıskançlık, suç, ceza, kibir, rüya, tövbe, aşk, saadet ve savaş... kısacası hayat ve hayatın zenginl ...

Gösterim : 709 | Devamı için Tıklayınız.
Kafa Karıştıran Kelimeler Kitap Kapağı Kafa Karıştıran Kelimeler
Rasim Özdenören

İz Yayıncılık ın yayımladığı ilk kitaplardan olma özelliğini taşıyan kitapta Özdenören; rasyonalizm, tutuculuk, diyalektik, hümanizm, entelektüalizm gibi kafa karıştıran kelime ve kavramları ele alıyor ve okuyucuyu belli bir zihin açıklığına, muhakeme düzeyine kavuşturuyor. ...

Gösterim : 748 | Devamı için Tıklayınız.
Red Yazıları Kitap Kapağı Red Yazıları
Rasim Özdenören

Müslüman insan, dünyanın toplumsal ve politik veçhesi karşısında yerini seçerken taraf olma tavrını nasıl belirler? Taraf olmaması gereken yerde kendisini taraf gibi görmesi veya taraf olması gereken yerde olmaması gibi sorunları nasıl aşabilir? Red Yazıları okuyucuya reddin reddinin her zaman kabul anlamına gelmediğini hatırlatıyor. ...

Gösterim : 479 | Devamı için Tıklayınız.
Kent İlişkileri Kitap Kapağı Kent İlişkileri
Rasim Özdenören

İnsan, yalın tabiat içinde yaşamaz. O, tabiatı yaşayabileceği hale dönüştürür, bu demektir ki kent kurar. Kentten kaçan ya geri kente döner veya gittiği yeri kentleştirir: gittiği yerde kendine barınak, yol... inşa eder. Kendi gövdesini ve tabiatı örtmek, insan varlık yapısının kendiliğinden yönsemesidir: İlkinden giysi, ikincisinden de ken ...

Gösterim : 567 | Devamı için Tıklayınız.
Hastalar ve Işıklar Kitap Kapağı Hastalar ve Işıklar
Rasim Özdenören

... Önümdeki bitimsiz yolun ucunda, uykuyla uyanıklığın arasındaki sıcak, korkutucu, belirsiz çizgide konak porselen beyazıyla gitgide yükseliyor. Köşeli çatı, uzayan çam ağaçları, tam da göğün kristalini çatlatan, bir yerinden dörde beşe bölen iğne yapraklara çatının saçaklarının perçemleyen sütlü maviler... orda bir gök kırışığı... güverci ...

Gösterim : 418 | Devamı için Tıklayınız.
Yaşadığımız Günler Kitap Kapağı Yaşadığımız Günler
Rasim Özdenören

Yaşadığımız günler, yaşayamadıklarımızın da yer aldığı bir modern çağ tasviridir. Nedir modern çağ? Bir genelleme mi? Bir denetleyen sayısız kurum, yönlendiren sayısız kavram, abluka altına alan sayısız kuram arasında bize ait olan nedir? Batı uygarlığının damgasını vurduğu bu modern çağda her şeyin yolunda olduğu söyleniyor. Peki gidiş nere ...

Gösterim : 352 | Devamı için Tıklayınız.
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler Kitap Kapağı Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
Rasim Özdenören

İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada Müslümanca düşünmenin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli malumata sahip olmak, Müslümanca düşünmek için yeter mi? İslam ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkum etmesi kaçınılmaz olmayacak m ...

Gösterim : 395 | Devamı için Tıklayınız.
Müslümanca Yaşamak Kitap Kapağı Müslümanca Yaşamak
Rasim Özdenören

Fakat en önemlisi, Müslüman ın kendi iç oluşumunu gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Müslümanlar sürçtükleri, tökezledikleri yerde, bunun başlıca sebebinin kendi iç oluşumlarını tamamlamakta gösterdikleri ihmalden kaynaklandığını görmezden gelmemelidir. En çok okunan çalışmalarından biri olan Müslümanca Yaşamak ta Özdenören in İslam ın bugün n ...

Gösterim : 388 | Devamı için Tıklayınız.
Gül Yetiştiren Adam Kitap Kapağı Gül Yetiştiren Adam
Rasim Özdenören

Anadolu nun bir taşra kentinden Yeni Dünya nın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız... Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanlar... Her iki kesitte yaşayan insanların kendi kendileriyle gerek çevreleriyle olan çatışmalarından doğan dram...
 
 Eksik kalmış aşklar, ...

Gösterim : 807 | Devamı için Tıklayınız.
Çok Sesli Bir Ölüm Kitap Kapağı Çok Sesli Bir Ölüm
Rasim Özdenören

Çağdaş Türk hikayeceliğine yepyeni bir çehre ve yerli bir boyut getiren Rasim Özdenören, Çok Sesli Bir Ölüm de, bireyin bilinçaltı derinliğine inerek ruhsal çözümlemelerde bulunurken, susturmulmuş ve bastırılmış duyguların, dış dünyanın gerçekliği ile çakmamasından kaynaklanan insanlık trajedilerini, olayın somut sosyoloji, tarihsel, ekonomi ...

Gösterim : 708 | Devamı için Tıklayınız.
Çarpılmışlar Kitap Kapağı Çarpılmışlar
Rasim Özdenören

Çağdaş Türk hikayeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen pek çok öykücüyü derinden etkileyen Rasim Özdenören, değişim, uyumsuzluk, yabancılaşma konularını hikayeciliğimizde ilk kez yerli bir bakış açısıyla ve bütün boyutlarıyla dile getirmiştir. Çarpışmalar da, yanlışa yönlendirilmiş insanların, dini gerçeklerden de uzaklaşınca na ...

Gösterim : 362 | Devamı için Tıklayınız.
Çapraz İlişkiler Kitap Kapağı Çapraz İlişkiler
Rasim Özdenören

"Bu kitap bir araştırmanın, incelemenin sonuçlarını ortaya koyma iddiasını taşımıyor. Buradaki yazılar, dış politika konusunda bazı gözlemlerimizi ve fikirlerimizi yansıtan bir deneme niteliğindedir. Kişisel değerlendirmelerimize göre, dış politika olaylarının temel çizgisini ve yönünü belirtmeye çalıştık. Belirtilen görüşler doğrultusunda d ...

Gösterim : 306 | Devamı için Tıklayınız.
Acemi Yolcu Kitap Kapağı Acemi Yolcu
Rasim Özdenören

"Kapıya gelen yolculara bak. hepsi de birbirine dayanıp yoldaş olmuş, gelmişler! Her zerreye ayrı bir kapı var; şu halde her serreden ona başka bir yol var! Sen ne bilirsin hangi yola gideceğini: hangi yolla o kapıya varıp ulaşacağını? Onu apaçık ararsan işte o zaman gizlenir... gizliliklerde ararsan açığa çıkar! Açıkta aradığın zaman gizlid ...

Gösterim : 393 | Devamı için Tıklayınız.
Işıyan Kelimeler Kitap Kapağı Işıyan Kelimeler
Rasim Özdenören

Rasim Özdenören, bir edebiyat adamı olarak, varlığıyla elli yıldır yazı dünyasının içindedir. Elli yıl, bir toplumun hayatı için de, hatırı sayılır bir anlama sahiptir. Hele kendini yeni formlar içinde tekrar ifade etmenin yollarını arayan bir toplum ve o toplumun öz varlığı açısından... Böyle bir perspektiften baktığımızda, Türk öykücülüğün ...

Gösterim : 371 | Devamı için Tıklayınız.
İmkansız Öyküler Kitap Kapağı İmkansız Öyküler
Rasim Özdenören

İmkânsız Öyküler, yazılış tarihi, biçim ve içerik olarak, kısacası her anlamıyla yeni öykülerden oluşuyor. Her biri yoğun dil işçiliğinin ürünü olan bu kısa, derinlikli ve vurucu hikayeler, sadece Rasim Özdenören hikayeciliğinde değil, Türk hikayeciliğinde de yeni bir yol açacak gibi görünüyor. ...

Gösterim : 1261 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler