Yazar Feridüddin Attar Kitapları

Toplam 24 Kitabı Bulunmaktadır.Feridüddin Attar Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Mantıku´t-Tayr Kitap Kapağı Mantıku´t-Tayr
Feridüddin Attar

"Hüdhüd dedi ki; Bu Yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola teiz girmek gerekir. Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer. Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vazgeçmelisin. Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet." İran ve İslam edebiyatında önemli bi ...

Gösterim : 1994 | Devamı için Tıklayınız.
Aşknâme Kitap Kapağı Aşknâme
Feridüddin Attar

Bir gece pervane böcekleri toplanıp bir mumu nasıl bulabileceklerini tartışırlar. İçlerinden biri, Hepimiz birden gidip boşuna yorulmayalım. Birimiz bir mum bulsun, gelip bize haber versin der.  Bir pervaneyi seçer gönderirler. Gönderdikleri pervane böceği uzakta bir köşk, köşkün içinde de apaydın bir mum görür, döner geri gelir. Gördüğü, anl ...

Gösterim : 1510 | Devamı için Tıklayınız.
Cevahirname Kitap Kapağı Cevahirname
Feridüddin Attar

...

Gösterim : 1039 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku't Tayr; Kuş Dili Kitap Kapağı Mantıku't Tayr; Kuş Dili
Feridüddin Attar

Mantıkut-Tayr temsili bir eserdir. Attar bu şahane yapıtında temsili bir şekilde Vahdet-i vücud (varlığın birliği) inanışını anlatmaktadır. Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve Hakikâti arayanlar, yani Hakikât Yolunun Yolcuları kuşlarla simgelenmiştir. Eserin bir anlamda kahramanları olan kuşların her biri bir insan tipini temsil etmek ...

Gösterim : 1049 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku´t-Tayr ;kuş Dili Kitap Kapağı Mantıku´t-Tayr ;kuş Dili
Feridüddin Attar

Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kafdağı´nın ardındaki padişahları Simurg´u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kafdağı´na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Tevhid, Hayret ve ...

Gösterim : 807 | Devamı için Tıklayınız.
Kuş Dili Mantıku´t Tayr Kitap Kapağı Kuş Dili Mantıku´t Tayr
Feridüddin Attar

Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kafdağı´nın ardındaki padişahları Simurg´u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kafdağı´na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır, istek, Aşk, Marifet, İstiğna, Tevhid, Hayret ve ...

Gösterim : 1069 | Devamı için Tıklayınız.
Tezkiretül Evliya (2 Cilt) Kitap Kapağı Tezkiretül Evliya (2 Cilt)
Feridüddin Attar

Attar´ın yegane mensur eseri olup H. 617 yılında, şehid edilmesinden bir sene evvel telif edilmiştir. Tezkire, iyi şeyleri anmaya ve güzel şeyleri yad etmeye vesile olan şey demektir. Bu itibarla, arzu edilen şeyin unutulmayıp hatırlanmasını temin etme maksadıyla, parmağa bağlanan ipliğe tezkire denilmektedir. Velilerin veciz ve irşad edici sözleri ...

Gösterim : 544 | Devamı için Tıklayınız.
Tezkiretül Evliya Kitap Kapağı Tezkiretül Evliya
Feridüddin Attar

...

Gösterim : 529 | Devamı için Tıklayınız.
Tezkiretü`l-Evliya Kitap Kapağı Tezkiretü`l-Evliya
Feridüddin Attar

...

Gösterim : 1458 | Devamı için Tıklayınız.
Kuşların Dilinden Hikayeler Kitap Kapağı Kuşların Dilinden Hikayeler
Feridüddin Attar

F. Attar'ın 800 yıldır okunan ünlü eseri Mantıkuttayr, çocuklar için sadeleştirilerek küçük hikâyelerden oluşan bir kitap hâline getirildi. ...

Gösterim : 570 | Devamı için Tıklayınız.
Mantık Al-Tayr Ciltli Kitap Kapağı Mantık Al-Tayr Ciltli
Feridüddin Attar

...

Gösterim : 533 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku't-Tayr; Kuşların Dili Kitap Kapağı Mantıku't-Tayr; Kuşların Dili
Feridüddin Attar

Feridüd-dîn Attâr, bir şair ve mutasavvıf olarak gerek Fars edebiyatında gerekse klâsik Türk edebiyatında birçok şair üzerinde derin izler bırakmış, önemli bir şahsiyettir. O´nun en tanınmış kitabı olan Mantıku´t-Tayr ise hem içerdiği hikâyelerle hem de bu hikâyelerin arka plânındaki tasavvufî düşüncelerle geniş bir okuyucu kitlesi kazanmış ve çok ...

Gösterim : 780 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku T-Tayr Kuşların Diliyle Kitap Kapağı Mantıku T-Tayr Kuşların Diliyle
Feridüddin Attar

4724 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış bu eserde Attar, insanın hakikati bulma çabasını anlatır. Hakikat yolunun yolcuları kuşlarla simgelenmiştir, her biri ayrı bir insan karakterini temsil eder. Hüdhüd kuşu, bu kuşların önderi, yani mürşididir. Aradıkları simurg adlı efsanevi kuş ise, Allah'ın zuhur edip aşikar olmasıdır.  Başlangıçta ...

Gösterim : 986 | Devamı için Tıklayınız.
Evliya Tezkireleri / Ciltli Kitap Kapağı Evliya Tezkireleri / Ciltli
Feridüddin Attar

Çocukluğundan itibaren zamanının büyük kısmını ilim irfanla ve babasının yanında attarlık öğrenmekle geçiren ve bu mesleğe duyduğu büyük saygıyla eserlerinde Attar mahlasını kullanan Feridüddin Ebu Hâmid Muhammed bin İbrahim'in tasavvufa ve sûfilere olan sevgi ve ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştı. Ancak Attar ömrü boyunca ne sanıldığı gibi bir ş ...

Gösterim : 725 | Devamı için Tıklayınız.
Mantık Al-Tayr / Ciltli Kitap Kapağı Mantık Al-Tayr / Ciltli
Feridüddin Attar

Feridüddin Attar (1140 civarı - 1220 civarı): Klasik Fars edebiyatının 12. yüzyıl sonu - 13. yüzyıl başındaki en önemli şair-düşünürlerindendir. İlahıname ve Tezkiret-üt Evliya gibi eserlerinin yanısıra, en tanınmış mesnevisi sayılan ve Mevlana dahil kendinden sonraki pek çok büyük şairde iz bırakan Mantık'ut-tayr (Kuşların Dili) da ise Attar, dene ...

Gösterim : 871 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku't-Tayr Kitap Kapağı Mantıku't-Tayr
Feridüddin Attar

“Hüdhüd dedi ki: Bu yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir.    Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer.    Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir veçmelisin.    Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet.” ...

Gösterim : 1721 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku't Tayr Kuş Dili Kitap Kapağı Mantıku't Tayr Kuş Dili
Feridüddin Attar

"Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kafdağı'nın ardındaki padişahları Simurg'u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kafdağı'na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Tevhid, Hayre ...

Gösterim : 604 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku't - Tayr Kitap Kapağı Mantıku't - Tayr
Feridüddin Attar

'Hüdhüd dedi ki: Bu yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir. Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer. Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vmelisin. Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet.' İslam ve İran edebiyatında öneml ...

Gösterim : 868 | Devamı için Tıklayınız.
Mantık Al-Tayr  Kitap Kapağı Mantık Al-Tayr
Feridüddin Attar

Feridüddin Attar (1140 civarı - 1220 civarı): Klasik Fars edebiyatının 12. yüzyıl sonu - 13. yüzyıl başındaki en önemli şair-düşünürlerindendir. İlahiname ve Tezkiret-üt Evliya gibi eserlerinin yanısıra, en tanınmış mesnevisi sayılan ve Mevlana dahil kendinden sonraki pek çok büyük şairde iz bırakan Mantık ut-tayr (Kuşların Dili) da ise Atta ...

Gösterim : 821 | Devamı için Tıklayınız.
Evliya Tezkireleri Kitap Kapağı Evliya Tezkireleri
Feridüddin Attar

Çocukluğundan itibaren zamanının büyük kısmını ilim irfanla ve babasının yanında attarlık öğrenmekle geçiren ve bu mesleğe duyduğu büyük saygıyla eserlerinde Attar mahlasını kullanan Feridüddin Ebu Hâmid Muhammed bin İbrahim in tasavvufa ve sûfilere olan sevgi ve ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştı. Ancak Attar ömrü boyunca ne sanıldığı gib ...

Gösterim : 775 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku t Tayr Kuş Dili Kitap Kapağı Mantıku t Tayr Kuş Dili
Feridüddin Attar

"Kuşlar ülkesinin bütün kuşları Kafdağı nın ardındaki padişahları Simurg u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kafdağı na varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, Aşk, Marifet, İstiğna, Tevhid, Hay ...

Gösterim : 752 | Devamı için Tıklayınız.
Mantıku t - Tayr Kitap Kapağı Mantıku t - Tayr
Feridüddin Attar

Hüdhüd dedi ki: Bu yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir.

Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikte huzura erer.

Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vmelisin.

Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya ...

Gösterim : 977 | Devamı için Tıklayınız.
Pendname (Öğütler) Kitap Kapağı Pendname (Öğütler)
Feridüddin Attar

Bitmeyen hamd ter-temiz Allah a has Verdi iman bir avuç toprağa has Üflemiş, Adem oluşmuş ruhu O, Saklamış elbet Tufan dan Nuh u O! Emri, Allah mutlaka vermiş yele, Ad denen bir kavme düşmüş velvele İbrahim dir lütfü Allah tan alan, Orda Hak tır ateşi gülzar kılan, ... ...

Gösterim : 556 | Devamı için Tıklayınız.
İlahiname Kitap Kapağı İlahiname
Feridüddin Attar

Hayır! Modern anlamda bir öykü değil bu kitapta anlatılanlar. Ne olaylar gündelik yaşantının bir kesiti, ne de kahramanımız tariflenmiş... Fakat yine de öykülenen bir şeyler var: Ne olaylar gündelik yaşantının bir kesiti, ne de kahramanlarımız tariflenmiş... Fakat yine de öykülenen bir şeyler var: Örneğin bir kerpiç, ete kemiğe büründürülüp, ...

Gösterim : 837 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler