Yazar İmam GAZALİ Kitapları

Toplam 15 Kitabı Bulunmaktadır.İmam GAZALİ Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Kimya-yı Saadet Kitap Kapağı Kimya-yı Saadet
İmam GAZALİ

1058 Yılında doğan İmam Gazali döneminin meşhur alimlerindendir. 34 yaşında kimseye nasip olmayan Bağdad''daki Nizamiye medresesinin baş müderrisliğine getirilmiştir. '''' Bakır ve pirinci kırmızı altın yapan maddi kimya zor ele geçtiği gibi, insanlık cevherlerini hayvani bulanılardan arıtıp melekler safiyetine eriştiren, onu altın gibi paslanmaz v ...

Gösterim : 1642 | Devamı için Tıklayınız.
Gazali'den Kur'anın Cevherleri Kitap Kapağı Gazali'den Kur'anın Cevherleri
İmam GAZALİ

İnsanlar sürekli tüketerek ve sadece dünyevi ihtiyaçlarının tatminine odaklanarak mutlu olamayacaklarını anladılar. Günümüzde hız ve baş döndüren teknoloji “hayatı kolaylaştırıyor” gibi görünse de, yalnızlık ve mutsuzluğa çözüm olamıyor. Hep eksik kalan bir şeyler oluyor. Maddi yaşamın ağırlığı insanın manevi ihtiyaçlarını da artırıyor. ...

Gösterim : 1541 | Devamı için Tıklayınız.
Düşünme, Konuşma ve Söz Verme (El-Me'arifur'l-Akliyye) Kitap Kapağı Düşünme, Konuşma ve Söz Verme (El-Me'arifur'l-Akliyye)
İmam GAZALİ

 Gazali'nin bu eseri dilimize ilk kez çevrilmektedir. Felsefe araştırmaları yaptığı sırada kaleme alınan bu eser, fikri düzeyde birçok sorunlara ve tartışmalara ışık tutmaktadır. Gazali bu eserinde, felsefi bir tavır ve yöntemle, genel olarak düşünme, konuşma, söz ve yazı arasındaki içsel ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Eserin Arapça başlığın ...

Gösterim : 457 | Devamı için Tıklayınız.
Hristiyanlık Üzerine Değrelendirmeler Kitap Kapağı Hristiyanlık Üzerine Değrelendirmeler
İmam GAZALİ

Gazali, bu eserinde büyük bir titizlikle Hz. İsa'ya "İlahlık" verilmesinde şüpheler uyandıran Yuhanna İncili'ndeki metinlerle, O'nun sadece bir insan olduğunu vurgulayan diğer metinleri ortaya koyuyor. Bu metinleri, sağlam ilmi bir eleştiriyle yorumlayarak mecazları gösteriyor. Gerçekten açıklanmasını gerektiren, başka manalara çekilmesini engelley ...

Gösterim : 358 | Devamı için Tıklayınız.
Kur'an'ın Cevherleri Kitap Kapağı Kur'an'ın Cevherleri
İmam GAZALİ

ALLAH'IN SEVGİLİ KULU OLMAK ZOR DEGİL... Hayatı anlamamız kasıtlı olarak zorlaştınldı. Yüzlerce yıldır hayatın hakiki anlamını açıklayan kitaplar artık ' pek okunmuyor. Sanıyoruz ki hayat çok karmaşık ve biz ne kadar çabalarsak çabalayalım bu işin içinden çıkamayız. Oysa yıllarca önce de bu anlamlar aynıydı bugün de. Teknoloji sadece hızımızı arttı ...

Gösterim : 555 | Devamı için Tıklayınız.
Öğütler Kitabı Kitap Kapağı Öğütler Kitabı
İmam GAZALİ

Öğüt vermek zekat vermek gibidir, nisabı da öğüt veren kişinin önce kendisinin bunu uygulamasıdır. Nisaba sahip olmayan birisi nasıl zekat verebilir?! Karanlıkta olan birisi başkasını nasıl aydınlatsın?! Yüce Allah, Meryem oğlu İsa ya şu şekilde vahiy göndermiştir: Öğüdü önce kendine ver, şayet sen öğüdü kabul ediyorsan başkalarına öğüt ver. ...

Gösterim : 538 | Devamı için Tıklayınız.
Hakikat Bilgisine Yükseliş Kitap Kapağı Hakikat Bilgisine Yükseliş
İmam GAZALİ

"Hüccetü l-Islâm" gibi haklı bir şöhretin sahibi olan İmam Gazali yi -özellikle içinde bulunduğumuz zaman ve anlayış biçimi itibariyle- ifrat ve tefritten uzak bir şekilde anlamak ve "eserlerine muttali olmak" büyük bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Günümüzde bu meseleyi aşma uğrunda yapılan girişim ve çabalar, hem akademik hem de orya ...

Gösterim : 571 | Devamı için Tıklayınız.
İtikatta Ölçülü Olmak Kitap Kapağı İtikatta Ölçülü Olmak
İmam GAZALİ

Tartışmayı büyütmeden ve aşırılığa kaçmadan onları Hakk a yöneltmeye çalışılmalıdır. Eğer tartışma büyütülürse ve aşırıya gidilirse, sapıklığın gerekçeleri de artırılmış olur. Metod bilmeyen kişiler, bir çok yanlış bilgileri, taassup ve aşırılık yüzünden kültürsüz kimselerin kalbinde yer etmesini sağlar. Çünkü bu kimseler, Hakk ı sert bir ta ...

Gösterim : 680 | Devamı için Tıklayınız.
Ahiret Hayatı / Ölüm - Kabir - Kıyamet Kitap Kapağı Ahiret Hayatı / Ölüm - Kabir - Kıyamet
İmam GAZALİ

İmam Gazali Hazretlerinin eserlerinden faydalanarak hazırlanan bu kıymetli eseri günümüz diline sadeleştiren Hüseyin Okur bey Ahiret Hayatı adlı bu eseri toplam 15 bölümde Ölümü anmak, Ölüm, Kabir Hayatı, Surun Üfürülmesi, Kıyamet, Cennet ve Cehennem gibi daha bir çok konuyu derinlemesine incelemiştir. ...

Gösterim : 1458 | Devamı için Tıklayınız.
Yöneticilere Altın Öğütler Kitap Kapağı Yöneticilere Altın Öğütler
İmam GAZALİ

İmam Gazali, bu eserde huzurlu bir devletin ve mutlu bir ailenin nasıl kurulacağını, kurulan bu saadetin nasıl korunacağını, fertlerin ve cemiyetlerin başarıya nasıl ulaşacağını örnekleriyle ortaya koymaktadır. Eserde, inanç esasları, ilim, hikmet, hikaye, nasihat ve güzel prensipler birlikte işlenmişlerdir. Eser, zevkl, sürükleyici, düşündü ...

Gösterim : 740 | Devamı için Tıklayınız.
Düşünme, Konuşma ve Söz Verme (El-Me arifur l-Akli Kitap Kapağı Düşünme, Konuşma ve Söz Verme (El-Me arifur l-Akli
İmam GAZALİ

Gazali nin bu eseri dilimize ilk kez çevrilmektedir. Felsefe araştırmaları yaptığı sırada kaleme alınan bu eser, fikri düzeyde birçok sorunlara ve tartışmalara ışık tutmaktadır. Gazali bu eserinde, felsefi bir tavır ve yöntemle, genel olarak düşünme, konuşma, söz ve yazı arasındaki içsel ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Eserin Arapça başlı ...

Gösterim : 422 | Devamı için Tıklayınız.
Gazali den Kur anın Cevherleri Kitap Kapağı Gazali den Kur anın Cevherleri
İmam GAZALİ

İnsanlar sürekli tüketerek ve sadece dünyevi ihtiyaçlarının tatminine odaklanarak mutlu olamayacaklarını anladılar. Günümüzde hız ve baş döndüren teknoloji hayatı kolaylaştırıyor gibi görünse de, yalnızlık ve mutsuzluğa çözüm olamıyor. Hep eksik kalan bir şeyler oluyor. Maddi yaşamın ağırlığı insanın manevi ihtiyaçlarını da artırıyor. Soğuk ...

Gösterim : 490 | Devamı için Tıklayınız.
Ledünnî İlim Risalesi Kitap Kapağı Ledünnî İlim Risalesi
İmam GAZALİ

Has kullarının kalplerini velayet nuruyla tezyin, ruhlarını hüsn-ü inayetiyle terbiye eden, ârif-âlimlere tevhid kapısını dirayet anahtarıyla açan Allah a hamdolsun. Davet ve riayet sahibi efendimiz, peygamberlerin efendisi, ümmeti hidayete kılavuzlayan Muhammed e ve korunmuş harem bölgesi sakinleri olan âline salât ü selam ederim. ...

Gösterim : 1085 | Devamı için Tıklayınız.
Tevhid ve Ledün Risaleleri Kitap Kapağı Tevhid ve Ledün Risaleleri
İmam GAZALİ

Özel anlamıyla değil de genel anlamıyla "Ledün İlmi" hayatınızın her safhasında ve her anınnda hal, hareket, düşünüş v.s. gibi bütün insani durumlarımızı içine almaktadır. Hava, ışık veya su gibi aslında her yere, her şeye sirayet etmiş durumdadır. Çünkü "alem-i şehadet"te her şey "alem-i gayb" ile irtibatlıdır ve alem-i şehadet alem-i gayb ...

Gösterim : 530 | Devamı için Tıklayınız.
Yol, Bilgi Ve Varlık Kitap Kapağı Yol, Bilgi Ve Varlık
İmam GAZALİ

İslâm düşünce tarihinin en ilginç isimlerinden birisi şüphesiz İmam Gazâlî dir. Gazâlî, yetişme döneminde en üstün öğrencilerden sayılmış, ilim hayatında en iyi medreselerin hocası olmuş ve hocalarıyla yarışmış bir ilim adamıdır. Devlet nazarında desteklenmiş ve en üstün ilim adamlarından birisi olarak kabul görmüştür. Nizamiye Medresesi nin ...

Gösterim : 613 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler