Yazar Yılmaz Öztuna Kitapları

Toplam 45 Kitabı Bulunmaktadır.Yılmaz Öztuna Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Türk Mûsikîsi (2 Cilt); Akademik Klasik Türk San´at Mûsikîsi´nin Ansiklopedik Sözlüğü Kitap Kapağı Türk Mûsikîsi (2 Cilt); Akademik Klasik Türk San´at Mûsikîsi´nin Ansiklopedik Sözlüğü
Yılmaz Öztuna

Bu Ansiklopedi´nin oluşup gelişmesini, en büyük Alman müzikoloğu Hugo Riemann´ın Musiklexion´u ile mukayese cür´et ediyorum. Batı Musikisinin en iyi ve ilmi ansiklopedik sözlüğüdür. 1882´de basıldı ve her baskıda büyük ilaveler ve düzeltmelerle 1915´te Riemann, 8.baskıyı yaptı. Ondan sonra yapılan baskılarda da bilginin muakkıbleri eseri düzeltip b ...

Gösterim : 1169 | Devamı için Tıklayınız.
Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız; Rumeli'nin Elden Çıkışı Kitap Kapağı Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız; Rumeli'nin Elden Çıkışı
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız da, Türkiye tarihinin en trajik dönüm noktalarından birine, batı sınırının Tuna ve Adriyatik ten Meriç çizgisine çekilişine ışık tutuyor. Rus Savaşı ve Balkan Savaşı ile imparatorluğun kanatlarından birinin kopuşunu ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak anılan Rumeli nin elden çıkışını ele alan yazar ...

Gösterim : 1044 | Devamı için Tıklayınız.
Iı. Sultan Mahmud Kitap Kapağı Iı. Sultan Mahmud
Yılmaz Öztuna

Mehmed Ali Paşa isyanının içinde kalmış, ordusunu kendisi lağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere-Fransa-Rusya tarafından yakılmış ve dağılmak üzere olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu na yeni bir ümit olan padişah... Yılmaz Öztuna, II. Sultan Mahmud adlı kitabında, tamamen çözülmüş, fonksiyonunu kaybetmiş, yozlaşmış bulunan devlet müesseseler ...

Gösterim : 563 | Devamı için Tıklayınız.
Tarihçi Gözüyle; Sohbetlerle Tarihin Lezzetine Varmak Kitap Kapağı Tarihçi Gözüyle; Sohbetlerle Tarihin Lezzetine Varmak
Yılmaz Öztuna

Son yüzyılın Türk Tarihçiliğine önemli katkılar yapan bir ilim ve fikir adamı: Yılmaz Öztuna İlk makalesini on üç yaşında ve ilk kitabını on beş yaşında yayınlayan ÖZTUNA, Türkçeyi çok iyi kullanması, en ilmî eserlerinde bile edebi bir üslûba sahib bulunması, tarihi geçmiş ve geleceğe atıflar yaparak ve derin bir coğrafya ve edebiyat kültürüyle b ...

Gösterim : 820 | Devamı için Tıklayınız.
Iı.abdülhamîd Zamânı Ve Şahsiyeti Kitap Kapağı Iı.abdülhamîd Zamânı Ve Şahsiyeti
Yılmaz Öztuna

"II.Abdülhamîd, Türkiye´de bütün hayât üzerinde hâkim gücünün te´sîri görülen bir hükümdârdı. Avrupa´nın belki en dikkate değer ve çekinilen şahsiyeti idi. Doğuştan diplomattı. Fevkalâde zeki ve kurnazdı. Yabancı devletlere karşı olduğu kadar, kendi vezirlerine karşı da direnebilen, onları alt eden, kabiliyetli bir hükümdârdı. Hakkında düşmanları, ...

Gösterim : 1032 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Devleti Tarihi -Medeniyet Tarihi 2- Kitap Kapağı Osmanlı Devleti Tarihi -Medeniyet Tarihi 2-
Yılmaz Öztuna

...

Gösterim : 557 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Tarihinde| Ordu Faktörü Kitap Kapağı Türk Tarihinde| Ordu Faktörü
Yılmaz Öztuna

Türk Milleti için Ordu Millet denir. Hindistan da bilhassa Pakistan ve Müslümanların bulunduğu bölgede konuşulan ve hâlâ çok büyük miktarda Türkçe kelimeler ihtiva eden Urduca da, Hindistan a İslâm ı götüren Türk ordusunun yadigarıdır. Böyle bir medeni faaliyet bilmeyiz başka bir orduya nasip olmuş mudur? Ne var ki tarih boy´unca ordu millet münase ...

Gösterim : 500 | Devamı için Tıklayınız.
Türkler Araplar Yahudiler Kitap Kapağı Türkler Araplar Yahudiler
Yılmaz Öztuna

Bu eser; bugün bile fokur fokur kaynayan bir kazan halindeki Ortadoğu nun, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonraki felakatini ve Filistinli nin bu günkü kadersizliğini en açık biçimde ortaya koymaktadır. Son gelişmelerin Türkiye mizi de bu kaynayan kazana çekmeye çalışması da cabası. ...

Gösterim : 557 | Devamı için Tıklayınız.
Büyük Osmanlı Tarihi (10 Cilt, Takım) Kitap Kapağı Büyük Osmanlı Tarihi (10 Cilt, Takım)
Yılmaz Öztuna

Osmanlı tarihi hakkında sağlam ve kendi insanımızın üslubundan bilgi edinmek isteyenler için emsalsiz bir kaynaktır. İlk beş cildi siyasî tarih, son beş cildi Osmanlı dönemi Türk Medeniyeti tarihidir. ...

Gösterim : 681 | Devamı için Tıklayınız.
Tarih Sohbetleri 3 Kitap Kapağı Tarih Sohbetleri 3
Yılmaz Öztuna

Biz bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Geleceğimize dair görüşler ileri sürer, programlar yaparken geçmişteki bu muazzam siyasî ve medenî tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabiî hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemekte en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarım ...

Gösterim : 480 | Devamı için Tıklayınız.
Tarih Sohbetleri 2 Kitap Kapağı Tarih Sohbetleri 2
Yılmaz Öztuna

Biz bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Geleceğimize dair görüşler ileri sürer, programlar yaparken geçmişteki bu muazzam siyasî ve medenî tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabiî hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemekte en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarım ...

Gösterim : 420 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Padişahları`nın Hayat Hikayeleri Kitap Kapağı Osmanlı Padişahları`nın Hayat Hikayeleri
Yılmaz Öztuna

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri, Yılmaz Öztuna`nın klasikleşmiş kitaplarından biridir. Nesiller tarafından ilgiyle okundu. Bu kitaba dayanılarak senaryolar, piyesler yazıldı, filmler çekildi. 12 Osmanlı hâkan-halîfesinin kronolojik olarak hayatlarından kesitler veren bu eser, Osmanlı tarihinin en çarpıcı taraflarını vurguladı. Konuşmalar, o ...

Gösterim : 560 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Hareminde; Üç Haseki Sultan Kitap Kapağı Osmanlı Hareminde; Üç Haseki Sultan
Yılmaz Öztuna

Safiye Sultan... Kösem Mahpeyker Sultan... Hadice Tarhan Sultan... Osmanlı tarihinde kimisi müsbet kimisi menfi rol oynamış ve yaşadıkları dönemlere damgalarını vurmuş üç haseki sultanın tarihi hikayesi... ...

Gösterim : 861 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Devleti Tarihi 1; Siyasi Tarih Kitap Kapağı Osmanlı Devleti Tarihi 1; Siyasi Tarih
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna`nın Osmanlı Devleti Tarihi`nin elinizdeki bu birinci cildinde, Osmanlı Türk İmparatorluğu`nun siyasi ve askeri tarihi, 2004 ilmi çizgisinde okuyucuya sunuluyor. Siyasi tarihe ağırlık verilmiştir. Bu tarihi yapan kişiler, karakteristik ve tipik taraflarıyla canlı tasvirlerle anlatılmış, ne yapıp ne yapmadıkları, ne olup ne olmadıkları ...

Gösterim : 699 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Devleti Tarihi 2; Medeniyet Tarihi Kitap Kapağı Osmanlı Devleti Tarihi 2; Medeniyet Tarihi
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna`nın Osmanlı Devleti Tarihi`nin elinizdeki bu ikinci ve son cildinde, Osmanlı Türk imparatorluğunun medeniyet, kültür, san`at, teşkilat tarihi anlatılıyor. Bir Cihan Devleti`nin nasıl ve hangi kültürle işlediği açıklanıyor. Okuyucu, bugün Türkiye Cumhuriyeti`nin belli başlı hemen bütün kurum ve kuruluşlarının Osmanlı döneminde oluşturu ...

Gösterim : 691 | Devamı için Tıklayınız.
Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız Rumeli'nin Elden Çıkışı Kitap Kapağı Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız Rumeli'nin Elden Çıkışı
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız'da, Türkiye tarihinin en trajik dönüm noktalarından birine, batı sınırının Tuna ve Adriyatik'ten Meriç çizgisine çekilişine ışık tutuyor. Rus Savaşı ve Balkan Savaşı ile imparatorluğun kanatlarından birinin kopuşunu ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak anılan Rumeli'nin elden çıkışını ele alan yazar ...

Gösterim : 871 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Devleti Tarihi - 1 - Siyasi Tarih Kitap Kapağı Osmanlı Devleti Tarihi - 1 - Siyasi Tarih
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna'nın Osmanlı Devleti Tarihi'nin elinizdeki bu birinci cildinde, Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri tarihi, 2004 ilmi çizgisinde okuyucuya sunuluyor. Siyasi tarihe ağırlık verilmiştir. Bu tarihi yapan kişiler, karakteristik ve tipik taraflarıyla canlı tasvirlerle anlatılmış, ne yapıp ne yapmadıkları, ne olup ne olmadıkları ...

Gösterim : 321 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Devleti Tarihi 2 - Medeniyet Tarihi Kitap Kapağı Osmanlı Devleti Tarihi 2 - Medeniyet Tarihi
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna'nın Osmanlı Devleti Tarihi'nin elinizdeki bu ikinci ve son cildinde, Osmanlı Türk imparatorluğunun medeniyet, kültür, san'at, teşkilat tarihi anlatılıyor. Bir Cihan Devleti'nin nasıl ve hangi kültürle işlediği açıklanıyor. Okuyucu, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin belli başlı hemen bütün kurum ve kuruluşlarının Osmanlı döneminde oluşturu ...

Gösterim : 680 | Devamı için Tıklayınız.
Tarih Sohbetleri 1 Kitap Kapağı Tarih Sohbetleri 1
Yılmaz Öztuna

Biz bir cihan imparatorluığunun varisleriyiz. Geleceimizedair görüşler ileri sürer, programalr yaparken geçmişteki bu muazzam siyasi ve medeni tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabii hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemek en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarımızı ...

Gösterim : 307 | Devamı için Tıklayınız.
Tarih Sohbetleri-2 Kitap Kapağı Tarih Sohbetleri-2
Yılmaz Öztuna

Biz bir cihan imparatorluığunun varisleriyiz. Geleceimizedair görüşler ileri sürer, programalr yaparken geçmişteki bu muazzam siyasi ve medeni tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabii hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemek en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarımızı ...

Gösterim : 321 | Devamı için Tıklayınız.
Tarih Sohbetleri-3 Kitap Kapağı Tarih Sohbetleri-3
Yılmaz Öztuna

Biz bir cihan imparatorluığunun varisleriyiz. Geleceimizedair görüşler ileri sürer, programalr yaparken geçmişteki bu muazzam siyasi ve medeni tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabii hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemek en sağlam ölçüyü de böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarımızı ...

Gösterim : 352 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Tarihinden Portreler Kitap Kapağı Türk Tarihinden Portreler
Yılmaz Öztuna

Biyografi, tarihçinin edebiyata yaklaşabilme yeteneği ile orantılı bir türdür. Onun için, edebiyatın bir türü şeklinde de ele alınmıştır. Elinizdeki kitaptaki biyografiler, hayatları ve kişilikleri anlatılan şahsiyetlerin doğum sırasına göre kronolojik şekillerde sunuldu. En yaşlıları Bumin Kağan, en gençleri Turgut Özal olmak üzere... Hayatta bulu ...

Gösterim : 284 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Tarihinden Yapraklar Kitap Kapağı Türk Tarihinden Yapraklar
Yılmaz Öztuna

Türk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztuna'nın 1968'te İstanbul Radyosu'nda yaptığı konuşmalardan oluştu. Her konu, bir konuşmadır. 1969'da Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1000 Temel Eser serisinin 11. kitabı olarak basılıp 20.000 tiraj bir haftada satıldı. 1992'de Millî Eğitim Bakanlığı'nca Türk Klasikleri serisine alındı ve bu serinin 17. kitabı olarak ...

Gösterim : 335 | Devamı için Tıklayınız.
II.Abdülhamid Zamanı Ve Şahsiyeti
 Kitap Kapağı II.Abdülhamid Zamanı Ve Şahsiyeti
Yılmaz Öztuna

 “II.Abdülhamid, Türkiye’de bütün hayat üzerinde hakim gücünün te’siri görülen bir hükümdardı. Avrupa’nın belki en dikkate değer ve çekinilen şahsiyeti idi. Doğuştan diplomattı. Fevkalade zeki ve kurnazdı. Yabancı devletlere karşı olduğu kadar, kendi vezirlerine karşı da direnebilen, onları alt eden, kabiliyetl ...

Gösterim : 418 | Devamı için Tıklayınız.
Tarih ve Politika Ansiklopedisi Kitap Kapağı Tarih ve Politika Ansiklopedisi
Yılmaz Öztuna

Bu eserle, ünlü tarihçi Yılmaz Öztuna, tarihî-siyasî olaylarla tarih terimlerini ansiklopedik bir sunum çerçevesinde ortaya koydu.   Uzun metinleri okumaktan kaçınanlar, tarih konusunda herhangi bir fikir ve bilgi sahibi olmayanlar; özellikle öğrenciler   Tarih ve Politika Ansiklopedisi ile bu eksikliklerini giderebileceklerdir.  

Gösterim : 313 | Devamı için Tıklayınız.
Büyük Osmanlı Tarihi (10 cilt) Kitap Kapağı Büyük Osmanlı Tarihi (10 cilt)
Yılmaz Öztuna

Osmanlı tarihi hakkında sağlam ve kendi insanımızın üslubundan bilgi edinmek isteyenler için emsalsiz bir kaynaktır. İlk beş cildi siyasî tarih, son beş cildi Osmanlı dönemi Türk Medeniyeti tarihidir. ...

Gösterim : 414 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri Kitap Kapağı Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri
Yılmaz Öztuna

Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri, Yılmaz Öztuna'nın klasikleşmiş kitaplarından biridir. Nesiller tarafından ilgiyle okundu. Bu kitaba dayanılarak senaryolar, piyesler yazıldı, filmler çekildi. 12 Osmanlı hâkan-halîfesinin kronolojik olarak hayatlarından kesitler veren bu eser, Osmanlı tarihinin en çarpıcı taraflarını vurguladı. Konuşmalar, o ...

Gösterim : 436 | Devamı için Tıklayınız.
Tanzîmât Paşaları Âlî ve Fuâd Paşalar Kitap Kapağı Tanzîmât Paşaları Âlî ve Fuâd Paşalar
Yılmaz Öztuna

Âlî Paşa (1815-1871), beş defa sadrâzam (başbakan) ve sekiz defa hâriciye nâzırı (dış işleri bakanı) olmuş bir Osmanlı Türk Devlet adamıdır. Sekiz buçuk yıl sadrâzam, on dört bucuk yıl hâriciye nâzırı ve buna benzer en yüksek görevlerde, Tanzimat Türkiyesi'nde birinci planda rol oynamıştır. Tanzimat'ın lideri Mustafa Reşid Paşa'dan sonra, Tanzimat ...

Gösterim : 834 | Devamı için Tıklayınız.
Osmanlı Hareminde Üç Haseki Sultan Kitap Kapağı Osmanlı Hareminde Üç Haseki Sultan
Yılmaz Öztuna

Safiye Sultan... Kösem Mahpeyker Sultan... Hadice Tarhan Sultan... Osmanlı tarihinde kimisi müsbet kimisi menfi rol oynamış ve yaşadıkları dönemlere damgalarını vurmuş üç haseki sultanın tarihi hikayesi... ...

Gösterim : 520 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Musikisi Akademik Klasik Türk San'at Musikisi'nin Ansiklopedik Sözlüğü / 2 Cilt Kitap Kapağı Türk Musikisi Akademik Klasik Türk San'at Musikisi'nin Ansiklopedik Sözlüğü / 2 Cilt
Yılmaz Öztuna

Müzikolog, tarihçi, jenealojist Yılmaz Öztuna, 1930 İstanbul doğumlu. 1948'de erken yaşlarda karar verdiği büyük projelerinden birine, Türk Musikisi Lugati'ne iki defter halinde ilk şeklini verdi ve Mart 1949'da Musiki Mecmuası'nın (mecmuayı, Öztuna'ya ahlakıyla emsal olan, disiplin ve terbiyesiyle hocalık eden Hüseyin Sadeddin Arel çıkarmaktaydı) ...

Gösterim : 694 | Devamı için Tıklayınız.
II.Abdülhamid Zamanı Ve Şahsiyeti Kitap Kapağı II.Abdülhamid Zamanı Ve Şahsiyeti
Yılmaz Öztuna

II.Abdülhamid, Türkiye'de bütün hayat üzerinde hakim gücünün te'siri görülen bir hükümdardı. Avrupa'nın belki en dikkate değer ve çekinilen şahsiyeti idi. Doğuştan diplomattı. Fevkalade zeki ve kurnazdı. Yabancı devletlere karşı olduğu kadar, kendi vezirlerine karşı da direnebilen, onları alt eden, kabiliyetli bir hükümdardı. Hakkında düşmanları, b ...

Gösterim : 817 | Devamı için Tıklayınız.
Tarihçi Gözüyle - Sohbetlerle Tarihin Lezzetine Va Kitap Kapağı Tarihçi Gözüyle - Sohbetlerle Tarihin Lezzetine Va
Yılmaz Öztuna

Son yüzyılın Türk Tarihçiliğine önemli katkılar yapan bir ilim ve fikir adamı: Yılmaz Öztuna

İlk makalesini on üç yaşında ve ilk kitabını on beş yaşında yayınlayan ÖZTUNA, Türkçeyi çok iyi kullanması, en ilmî eserlerinde bile edebi bir üslûba sahib bulunması, tarih i geçmiş ve geleceğe atıflar yaparak ve derin bir coğrafya ve ...

Gösterim : 661 | Devamı için Tıklayınız.
Genç Osman ve IV. Murat Kitap Kapağı Genç Osman ve IV. Murat
Yılmaz Öztuna

Radikal ıslahatçı Genç Osman ve kardeşi asrın en büyük askeri IV. Murad *** Ortaya attığı fikirler, Türkiye nin hatta İnkîlap tarihinin ilk safhasını teşkil eden II. Osman ve Bağdat Fatihi olarak ünlenen, devletin düzenini sağlayan IV. Murad... Biri 18 diğeri 28 yaşında hayata veda eden iki kardeş Sultan... Bu eserde bu iki Sultanın dönemler ...

Gösterim : 956 | Devamı için Tıklayınız.
Genç Osman ve IV. Murad Kitap Kapağı Genç Osman ve IV. Murad
Yılmaz Öztuna

Radikal ıslahatçı Genç Osman ve kardeşi asrın en büyük askeri IV. Murad *** Ortaya attığı fikirler, Türkiye nin hatta İnkîlap tarihinin ilk safhasını teşkil eden II. Osman ve Bağdat Fatihi olarak ünlenen, devletin düzenini sağlayan IV. Murad... Biri 18 diğeri 28 yaşında hayata veda eden iki kardeş Sultan... Tarihçi Yılmaz Öztuna, bu eserinde ...

Gösterim : 572 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Tarihinde Ordu Faktörü Kitap Kapağı Türk Tarihinde Ordu Faktörü
Yılmaz Öztuna

Türk Milleti için Ordu Millet denir. Hindistan da bilhassa Pakistan ve Müslümanların bulunduğu bölgede konuşulan ve hâlâ çok büyük miktarda Türkçe kelimeler ihtiva eden Urduca da, Hindistan a İslâm ı götüren Türk ordusunun yadigarıdır. Böyle bir medeni faaliyet bilmeyiz başka bir orduya nasip olmuş mudur? Ne var ki tarih boy7unca ordu ...

Gösterim : 657 | Devamı için Tıklayınız.
Türkler-Araplar Yahudiler Kitap Kapağı Türkler-Araplar Yahudiler
Yılmaz Öztuna

Bu eser; bugün bile fokur fokur kaynayan bir kazan halindeki Ortadoğu nun, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonraki felakatini ve Filistinli nin bu günkü kadersizliğini en açık biçimde ortaya koymaktadır. Son gelişmelerin Türkiye mizi de bu kaynayan kazana çekmeye çalışması da cabası. ...

Gösterim : 570 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Musikisi Akademik Klasik Türk San at Musikisi Kitap Kapağı Türk Musikisi Akademik Klasik Türk San at Musikisi
Yılmaz Öztuna

Müzikolog, tarihçi, jenealojist Yılmaz Öztuna, 1930 İstanbul doğumlu. 1948 de erken yaşlarda karar verdiği büyük projelerinden birine, Türk Musikisi Lugati ne iki defter halinde ilk şeklini verdi ve Mart 1949 da Musiki Mecmuası nın (mecmuayı, Öztuna ya ahlakıyla emsal olan, disiplin ve terbiyesiyle hocalık eden Hüseyin Sadeddin Arel çıkarmak ...

Gösterim : 528 | Devamı için Tıklayınız.
Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız Rumeli nin Elden Çıkı Kitap Kapağı Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız Rumeli nin Elden Çıkı
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız da, Türkiye tarihinin en trajik dönüm noktalarından birine, batı sınırının Tuna ve Adriyatik ten Meriç çizgisine çekilişine ışık tutuyor. Rus Savaşı ve Balkan Savaşı ile imparatorluğun kanatlarından birinin kopuşunu ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak anılan Rumeli nin elden çıkışını ele ala ...

Gösterim : 361 | Devamı için Tıklayınız.
Türk Musikisi Akademik Klasik Türk San at Musikisi Kitap Kapağı Türk Musikisi Akademik Klasik Türk San at Musikisi
Yılmaz Öztuna

Müzikolog, tarihçi, jenealojist Yılmaz Öztuna, 1930 İstanbul doğumlu. 1948 de erken yaşlarda karar verdiği büyük projelerinden birine, Türk Musikisi Lugati ne iki defter halinde ilk şeklini verdi ve Mart 1949 da Musiki Mecmuası nın (mecmuayı, Öztuna ya ahlakıyla emsal olan, disiplin ve terbiyesiyle hocalık eden Hüseyin Sadeddin Arel çıkarmak ...

Gösterim : 393 | Devamı için Tıklayınız.
Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız Rumeli nin Elden Çıkı Kitap Kapağı Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız Rumeli nin Elden Çıkı
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız da, Türkiye tarihinin en trajik dönüm noktalarından birine, batı sınırının Tuna ve Adriyatik ten Meriç çizgisine çekilişine ışık tutuyor. Rus Savaşı ve Balkan Savaşı ile imparatorluğun kanatlarından birinin kopuşunu ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak anılan Rumeli nin elden çıkışını ele ala ...

Gösterim : 322 | Devamı için Tıklayınız.
Yavuz Sultan Selim Kitap Kapağı Yavuz Sultan Selim
Yılmaz Öztuna

Yavuz Sultan Selim adlı bu kitap, "şaşırtıcı işler yapan bir fenomen"in biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler gerçekleştiren, Orta Doğu nun gelecek asırlardaki durumunda belirleyici olan, bugünkü Türkiye nin Anadolu sınırlarını çizen ve Yılmaz Öztuna nın "dünya tarihinin mimarlarından biri" o ...

Gösterim : 602 | Devamı için Tıklayınız.
Bir Darbenin Anatomisi Kitap Kapağı Bir Darbenin Anatomisi
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna bu kitabında 1876 askeri darbesini, Sultan Abdülaziz in tahttan indirilmesini ve ölümü olayını, bütün detayları ile anlatıyor. O dönemin bütün şahitlerinin ifadelerini birinci elden kaynaklardan ve belgelerden aktararak veriyor. 1876 darbesi, sonradan İmparatorluk ve Cumhuriyet Türkiyesi nde yapılan diğer askeri darbelere örnek ...

Gösterim : 497 | Devamı için Tıklayınız.
Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler Kitap Kapağı Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, TÜRKLER de, destanlar, Türkler in ve Türkiye nin menşei, devlet idaresi, zaferler, denizcilik, Türk inkılabının menşei, kültür ve sanat hayatı ve cemiyet hayatı temel başlıkları altında, Türk tarihinden yapraklar sunuyor.   "İlk Türk imparatorluğu, başındaki hanedanın adıyla, Kun veya Hun diye anılmaktadır. Başlangıç ...

Gösterim : 521 | Devamı için Tıklayınız.
2. Sultan Mahmud Kitap Kapağı 2. Sultan Mahmud
Yılmaz Öztuna

Mehmed Ali Paşa isyanının içinde kalmış, ordusunu kendisi lağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere - Fransa - Rusya tarafından yakılmış ve dağılmak üzere olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu na yeni bir ümit olan padişah... Yılmaz Öztuna, 2. Sultan Mahmud adlı kitabında, tamamen çözülmüş, fonksiyonunu kaybetmiş, yozlaşmış bulunan devlet müess ...

Gösterim : 502 | Devamı için Tıklayınız.
Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız Rumeli nin Elden Çıkı Kitap Kapağı Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız Rumeli nin Elden Çıkı
Yılmaz Öztuna

Yılmaz Öztuna, Avrupa Türkiyesi ni Kaybımız da, Türkiye tarihinin en trajik dönüm noktalarından birine, batı sınırının Tuna ve Adriyatik ten Meriç çizgisine çekilişine ışık tutuyor. Rus Savaşı ve Balkan Savaşı ile imparatorluğun kanatlarından birinin kopuşunu ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak anılan Rumeli nin elden çıkışını ele ala ...

Gösterim : 343 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler