Yayınevi Yordam Kitap Kitapları

Toplam 103 Kitabı Bulunmaktadır.Yordam Kitap Hakkında Bilgi İçin Tıklayın


Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi Kitap Kapağı Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi
Taner Timur

On yıllara yayılan tarih ve felsefe okumalarına dayanan ve üç yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan bu kitap, Taner Timur çalışmalarının yeni bir doruğunu oluşturuyor. Çalışma, tarih-yazıcılığı ile felsefe ve toplum bilimlerinin, tarih boyunca yer yer birbirleriyle buluşan, fakat çoğu zaman da birbirinden kopuk ve bağımsız bir gelişme çizgisi izleyen ...

Gösterim : 1180 | Devamı için Tıklayınız.
Kapitalizm Komada Kitap Kapağı Kapitalizm Komada
Sahra Wagenknecht

Almanya'da kazandığı seçim başarılarıyla dikkati çeken Sol Parti'nin parlak teorisyeni ve milletvekili Sahra Wagenknecht'ten bir polemik kitabı...  Kapitalizm komada mı? Nasıl yani? Birçok acımasız kapitalist ve sözde bilim adamı, şaşkınlığını böylece belittikten sonra durumu şöyle izah ediyor: "Ama kapitalizm şu anda bizim için kendisini tas ...

Gösterim : 1594 | Devamı için Tıklayınız.
Perdido Sokağı İstasyonu Kitap Kapağı Perdido Sokağı İstasyonu
China Mieville

Yeni Crobuzon, dünyanın merkezidir. İnsanlar, Tekraryapımlar ve esrarengiz ırklar, bu kentin kanatları altında yaşamlarını sürdürürler. Miskin miskin akan bir nehir, kenti ikiye böler. Fabrikalar, dökümhaneler, gecenin sessizliğini yırtar. Bin yıldan uzun zamandır, Parlamento ve onun acımasız milisleri, bölge ekonomisine hâkim olmuş, işçilere, sana ...

Gösterim : 1050 | Devamı için Tıklayınız.
Halkların Dünya Tarihi Kitap Kapağı Halkların Dünya Tarihi
Chris Harman

Chris Harman, insanlığın, Taş Çağı'ndan Büyük Roma İmparatorluğu'na, Orta Çağ'dan Aydınlanma'ya, Sanayi Devrimi'nden 21. yüzyıla uzanan büyük yürüyüşünü halklar açısından, "aşağıdan" bir tarih çalışmasıyla anlatıyor. Yoğun ve akıcı bu kitap, insanlık tarihinin belli başlı aşamalarını, toplum biçimlerini, siyasal yapılanmaları, savaşları ve sınıf ça ...

Gösterim : 1305 | Devamı için Tıklayınız.
Marx´ın Değeri; Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik Kitap Kapağı Marx´ın Değeri; Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik
Alfredo SAAD-FİLHO

"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx´ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital´i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi? Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo´cular, Yeni Yorumcular vb ...

Gösterim : 1944 | Devamı için Tıklayınız.
Sınıf Savaşları Ve Devlet; Tarihten Güncelliğe Kitap Kapağı Sınıf Savaşları Ve Devlet; Tarihten Güncelliğe
Haluk Yurtsever

Devlet, hem son derece somut, elle tutulur ilişkiler toplamı, hem de soyut bir kavramdır. Meşru şiddet, vergi toplama, yargılama ve cezalandırma işlevleri devletin tekelindedir. Devlet milyonlarca insanın gözünde "hakem"dir; "baba"dır; "kamu düzeni"dir; gözleri bağlı adalet dağıtıcısıdır... Bir kutsallık hâlesidir. Bunlar devleti, ideolojik ve siya ...

Gösterim : 1171 | Devamı için Tıklayınız.
Özgürlük Yanılsaması; Rousseau Ve Marx  Kitap Kapağı Özgürlük Yanılsaması; Rousseau Ve Marx
Yıldız Silier

Kapitalizm, bireysel özgürlüğün son durağı mı? Liberal kuramcılar diyor ki: "Serbest piyasa ekonomisi, belki eşitlik, kardeşlik ve adalet sağlayamıyor ama hiç olmazsa özgürlüğü garanti altına alıyor." Özgürlüğün, tüketicilerin marka seçme özgürlüğüne ya da soyut vatandaşların eşit yasal haklarına indirgenemeyeceğini düşünüyorsak, liberalizmin ilk e ...

Gösterim : 1165 | Devamı için Tıklayınız.
Kalkın Nazım´a Gidelim Kitap Kapağı Kalkın Nazım´a Gidelim
Fahri ERDİNÇ

Fahri Erdinç´le Nâzım Hikmet arasında yıllarca süren bir usta-çırak ilişkisi, onları yurt dışında buluşturan bir yazgı ortaklığı, siyasal çalışma sürecinde oluşan bir yoldaşlık ilişkisi vardır. Fahri Erdinç, Kalkın Nâzım´a Gidelim kitabında bütün bu ilişkilerden yola çıkarak anılarını anlatıyor. Nâzım gerçeğini anlatmak savıyla yazılan birtakım ...

Gösterim : 1902 | Devamı için Tıklayınız.
Tarlalardan Ocaklara; Sefaletten Mücadeleye Kitap Kapağı Tarlalardan Ocaklara; Sefaletten Mücadeleye
E. Attila Aytekin

Zonguldak-Ereğli kömür havzasında madenciliğin başlaması, hem bölge halkı hem de Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir gelişmeydi. 1848´den 1922´ye kadar teknoloji, idari yapı, sermaye bileşimi açısından havzada önemli değişmeler yaşandı; havza, kısa zamanda İmparatorluğun en büyük madencilik bölgesi haline geldi. Bölge, yüzyıl dönümünde on bin ...

Gösterim : 1198 | Devamı için Tıklayınız.
Imf Gözetiminde On Uzun Yıl, 1998 - 2008 Kitap Kapağı Imf Gözetiminde On Uzun Yıl, 1998 - 2008
Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu

Bu çalışma, ülkemizde IMF güdümünde uygulamaya konulan istikrar ve yapısal uyarlama programının Türkiye´nin bugününü ve geleceğini yeniden şekillendirmeye başladığı ve seçeneksizlik yönünde güçlü bir kamuoyu oluşturma kampanyasının sürdürüldüğü şimdiki ortamda, neoliberal egemen ideolojiyi tartışılır kılabilmek için sarf edilen çabaların bir parças ...

Gösterim : 912 | Devamı için Tıklayınız.
Francisco Sanctis´in Uzun Gecesi Kitap Kapağı Francisco Sanctis´in Uzun Gecesi
Humberto Costantını

Evli, üç çocuklu, klasik müzikten başka tutkusu olmayan, kendi halinde bir muhasebecinin hayatı, on yedi yıldır görmediği bir kız arkadaşından gelen telefonla nasıl değişir? Cunta sonrasındaki yıllarını sürgünde geçiren Arjantinli yazar Humberto Costantini, oldukça kuşkulu ve asla beklenmedik bir görüşmeden yola çıkarak; okurlarını, Buenos Aires´i ...

Gösterim : 1481 | Devamı için Tıklayınız.
Sermaye Birikirken; Osmanlı, Türkiye, Dünya Kitap Kapağı Sermaye Birikirken; Osmanlı, Türkiye, Dünya
Oya KÖYMEN

Bu kitap, kapitalist sistemin can damarı olan sermayenin birikim süreçlerine yoğunlaşıyor. Sermaye birikirken "ötekilere", sermaye sınıfına dahil olmayan çoğunluğa neler olduğunu tarihsel ve güncel öykülerle sergiliyor. Britanya İmparatorluğu´ndan, ABD hegemonyasına geçişin toplumsal etkileri ele alınıyor. Sanayi Devrimi ve Adam Smith´den başlayar ...

Gösterim : 976 | Devamı için Tıklayınız.
Marksizm, İnsan Ve Toplum; Balıbar, Seve, Althusser, Bourdıeu Kitap Kapağı Marksizm, İnsan Ve Toplum; Balıbar, Seve, Althusser, Bourdıeu
Taner Timur

Kişiliğimizi hangi öğeler belirliyor? İçinde bulunduğumuz toplumsal yapılar mı? Bireysel öznelliklerimiz mi? Yoksa her iki unsurun ortak etkisi mi? Kapitalizm nasıl bir insan tipine dayanıyor? Ve bu insan tipini yaratmak için bilim ve felsefeyi nasıl seferber ediyor? Psikoloji, antropoloji, psikanaliz ve nörobiyolojinin bu sürece katkıları nelerdir ...

Gösterim : 1021 | Devamı için Tıklayınız.
Medya Ve Savaş Yalanları; Gerçekler Nasıl Karartılıyor? Kitap Kapağı Medya Ve Savaş Yalanları; Gerçekler Nasıl Karartılıyor?
Lenora Foerstel

Günümüzün siyasal-toplumsal yapısını kavramak açısından medya neden bu kadar büyük bir önem taşıyor? Medya, hükümetle birlikte yönetici sınıf rolünü oynar. Peki bu rolün gerçekleşmesinde kullanılan entrikalar nasıl yaşama geçirilir? ABD medyasının büyük başarısı olarak sunulan "Watergate Soruşturmaları"nın sulandırılması ve gerçeklerin örtbas edi ...

Gösterim : 785 | Devamı için Tıklayınız.
Sosyalist Dünya Görüşü: Marksizm Kitap Kapağı Sosyalist Dünya Görüşü: Marksizm
Henrı Lefebvre

Ünlü Fransız Marksisti Henri Lefebvre, bu eserinde, çok geniş ve karmaşık bir öğreti olan Marksizmin kısa ama doyurucu ve anlaşılır bir özetini sunuyor. Marksist felsefe, Marksist ahlak, tarihsel maddecilik, Marksist ekonomi ve Marksist siyaset gibi başlıklar altında Marksizmin hayatın tüm alanlarını kucaklayan bütünlüklü bir dünya görüşü olduğun ...

Gösterim : 644 | Devamı için Tıklayınız.
Kapitalizmin Arkaik Kültürü; Eski Rejimler Ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir Deneme Kitap Kapağı Kapitalizmin Arkaik Kültürü; Eski Rejimler Ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir Deneme
Ellen Meiksins Wood

Batı´da egemen olan modernite kavramlarını ve tarihsel olarak "burjuva" toplumu modelinin gelişimini irdeleyen bu kitapta, Ellen Meiksins Wood, burjuva modernitesinin, "modern" devletin ve siyasi kültürün somut örneğinin Kıta Avrupa´sında ortaya çıktığına ilişkin varsayımlara karşı, aslında sözü edilen somut örneğin prekapitalist toplumsal mülkiyet ...

Gösterim : 905 | Devamı için Tıklayınız.
Mektuplaşmalar Kitap Kapağı Mektuplaşmalar
Stefan Zweig

Bu kitapta Stefan Zweig ile karısı Friderike arasındaki mektuplaşmalardan zengin bir seçki sunuluyor. Stefan Zweigin 1912 yılında tanışıp 1920´de evlendiği Friderike´nin Stefan Zweig üzerinde etkisi büyüktü; dünyaca ünlü bir yazar olmasında, gerek yaşamı boyunca, gerekse ölümünden sonra büyük rol oynadı. Çiftin çeyrek yüzyıldan uzun süren beraber ...

Gösterim : 1046 | Devamı için Tıklayınız.
Behice Boran;öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı Kitap Kapağı Behice Boran;öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı
Gökhan ATILGAN

Bu kitap, yirminci yüzyıl Türkiye'sinin en önemli Marksist aydınlarından birisi olan Behice Boran'ın siyasal ve entelektüel portresini çiziyor. Behice Boran, sosyalist harekette, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal örgütlenme biçimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve böylece Türkiye'ye özgü sosyalizm yönteminin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunan ...

Gösterim : 850 | Devamı için Tıklayınız.
Sınıftan Kaçış; Yeni Hakiki Sosyalizm Kitap Kapağı Sınıftan Kaçış; Yeni Hakiki Sosyalizm
Ellen Meiksins Wood

Ellen Meiksins Wood, Isaac Deutscher Ödülü´nü kazanan bu klasik çalışmasında postmarksizmin etkili eğilimlerinin Marksist bir eleştirisini yapıyor. Postmarksistlerin, politikayı sınıf karakterinden soyma girişimlerine meydan okuyan Wood, sınıf, ideoloji ve politika arasındaki karmaşık ilişkilerden kendi özenli kavramsal çerçevesini kuruyor. Sosy ...

Gösterim : 864 | Devamı için Tıklayınız.
Papa´ya Komplo; Papa Iı. Jean Paul Suikastının Perde Arkası Kitap Kapağı Papa´ya Komplo; Papa Iı. Jean Paul Suikastının Perde Arkası
Valeska von Roques

Abdi İpekçi´nin katili Mehmet Ali Ağca´nın 13 Mayıs 1981 günü Roma´nın Sen Piyer alanında Papa II. Jean Paul´e düzenlediği suikastın üzerinden uzun yıllar geçti. Ağca yakalanmış olsa da olay gizemini korudu. Bir milyar Katoliğin ruhani liderine, Vatikan´ın en yetkili kişisine neden suikast düzenlenmişti? Ağca´yı kimler yönlendirmişti, başka suç o ...

Gösterim : 1183 | Devamı için Tıklayınız.
Diyalektiğin Dansı; Marx´ın Yönteminde Adımlar  Kitap Kapağı Diyalektiğin Dansı; Marx´ın Yönteminde Adımlar
Bertell Ollman

Kapitalizm üzerine fikir yürüten çoğu düşünürün görüntülere takılıp kalmasına karşılık Marx´ın tüm üstü örtük ilişkileri kavramasını sağlayan şey, onun diyalektik yöntemidir. Bertell Ollman bu kitapta Marksizm'de vazgeçilmez bir rol üstlenen diyalektiğin Marx´ın kendi eserlerinde nasıl çalıştırıldığını ve bugün dünyayı anlamak ve değiştirmek içi ...

Gösterim : 1171 | Devamı için Tıklayınız.
Emperyalizmin Türkiye´ye Girişi Kitap Kapağı Emperyalizmin Türkiye´ye Girişi
Orhan Kurmuş

Emperyalizmin Türkiye´ye Girişi, ülke kaderi üzerinde belirleyici bir etkide bulunan emperyalizme bağımlılığın tarihsel köklerine eğiliyor. Dr. Orhan Kurmuş´un İngiltere´de yıllar süren bir arşiv çalışmasıyla elde ettiği veri ve bulgular ışığında oluşturduğu eser, bir öncü çalışma olarak Osmanlı tarihinin pek çok yönüne ışık tutuyor. Kitap, İng ...

Gösterim : 898 | Devamı için Tıklayınız.
Hep Aranızda Olacağım; Frédéric Joliot-Curie´nin Yaşamöyküsü Kitap Kapağı Hep Aranızda Olacağım; Frédéric Joliot-Curie´nin Yaşamöyküsü
Güney Gönenç

Frédéric Joliot-Curie, 20. yüzyılın en büyük fizikçilerinden biri olmanın yanında bilim adamının topluma karşı sorumluluğunun, yurtseverliğin ve barışın simgesidir. İkinci Dünya Savaşı´nda Nazi işgali altındaki Fransa´da Fransız Ulusal Direniş Cephesi´nin başkanlığını yapmış, savaştan sonra da Dünya Barış Konseyi´nin kurucusu ve Genel Başkanı olmuş ...

Gösterim : 976 | Devamı için Tıklayınız.
2008 Kavşağında Türkiye; Siyaset, İktisat Ve Toplum  Kitap Kapağı 2008 Kavşağında Türkiye; Siyaset, İktisat Ve Toplum
Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu

2008 Kavşağında Türkiye "farklı hükümetler, tek siyaset"le geçen 1998-2007 çevrimini genel siyasal ortam, uluslararası ekonomik çerçeve, makroekonomik politikalar, dış ekonomik ilişkiler, kamu maliyesi, tarım, sanayi, enerji sektörleri, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kamu yönetimi ve yolsuzluk, yasal düzenlemeler gibi konu başlıkları altında irde ...

Gösterim : 981 | Devamı için Tıklayınız.
İlkçağ Tarihi - 2; Roma Kitap Kapağı İlkçağ Tarihi - 2; Roma
V. Dıakov

İlkçağ Tarihi, ilkel topluluk düzeni ile Ortaçağ arasında yer alan uzun bir tarih kesitini materyalist bir bakışla incelemektedir. Bu dönemin incelenmesi, insanın kökeni, dinin doğuşu, sanatların ve bilimlerin ortaya çıkışı, sınıfların ve devletin oluşumu gibi çok önemli sorunların aydınlatılmasını sağlar. İnsanlığın aştığı o güç yolu, atalarımızın ...

Gösterim : 929 | Devamı için Tıklayınız.
İlkçağ Tarihi - 1; Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan Kitap Kapağı İlkçağ Tarihi - 1; Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
V. Dıakov

İlkçağ Tarihi, ilkel topluluk düzeni ile Ortaçağ arasında yer alan uzun bir tarih kesitini materyalist bir bakışla incelemektedir. Bu dönemin incelenmesi, insanın kökeni, dinin doğuşu, sanatların ve bilimlerin ortaya çıkışı, sınıfların ve devletin oluşumu gibi çok önemli sorunların aydınlatılmasını sağlar. İnsanlığın aştığı o güç yolu, atalarımızın ...

Gösterim : 990 | Devamı için Tıklayınız.
Marksist İktisat El Kitabı; Temel Kavramlar Kitap Kapağı Marksist İktisat El Kitabı; Temel Kavramlar
Nail Satlıgan

Marx´ın iktisat teorisi ve devrimci öğretisinin bütünü, 150 yılı aşkın bir süredir kapitalist ideologların amansız saldırıları altında. Oysa modern dünyayı anlamak isteyenler için Marksist ekonomi politiğin vazgeçilmez bir önemi var. İlk kez Marx´ın açığa çıkarmış olduğu eğilimler, modern kapitalizmin geçirdiği bütün değişmelere karşın, etkili olma ...

Gösterim : 876 | Devamı için Tıklayınız.
Latin Amerika´yı Anlamak Kitap Kapağı Latin Amerika´yı Anlamak
Aylin Topal

Latin Amerika´nın siyasi gündemini, 1990´ların sonlarından itibaren halk isyanları, kitlesel ayaklanmalar, genel grevler ve sokak eylemleri belirledi. İşçi sınıfı ve halk devrimleri sayfasının kapandığına dair tezlerin pratik bir tekzibi de olan bu gelişmeler, dünya ve Türkiye solunda büyük bir umut ve iyimserlik yarattı. Bu heyecanlı ilginin, e ...

Gösterim : 961 | Devamı için Tıklayınız.
Kapitalizm Ve Köylülük; Ağalar, Üretenler, Patronlar Kitap Kapağı Kapitalizm Ve Köylülük; Ağalar, Üretenler, Patronlar
Oya KÖYMEN

Sermaye Birikirken´in yazarından yeni kitap... Ünlü tarihçi Hobsbawm´a göre: .. Avrupa ve Ortadoğu çevresinde yalnızca bir köylü kalesi kaldı: Türkiye..." İşte bu kitabın temel konusu da dünyada ve Türkiye´de tarihsel, kuramsal verilerin ışığında, köylülükle ilgili tartışmaların eşliğinde, kapitalizmle birlikte köylülüğün geçirdiği dönüşümler; özel ...

Gösterim : 941 | Devamı için Tıklayınız.
Kod Adı Küreselleşme; 21. Yüzyılda Emperyalizm Kitap Kapağı Kod Adı Küreselleşme; 21. Yüzyılda Emperyalizm
Sungur Savran

Sungur Savran, bu kitapta küreselleşme teorilerini ayrıntılı biçimde irdeleyerek efsane ile gerçeği birbirinden ayırmaya yöneliyor. Ulaştığı sonuç, ne küreselleşme taraftarlarının ne de küreselleşmeyi ulusalcı bir temelde eleştirenlerin günümüz dünyasını kavramakta bize rehber olabileceği. Kod Adı Küreselleşme, bugüne kadar söylenenlerden farklı ol ...

Gösterim : 969 | Devamı için Tıklayınız.
Marx´ın Kapital´i Kitap Kapağı Marx´ın Kapital´i
B. Fine

Bu özlü kitap Marx´ın temel yapıtı Kapital´e klasik bir giriş niteliğindedir. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir birçok dile çevrilmiş olan kitap, ekonomi politiğin en önemli metinlerinden birine ideal bir giriş özelliğine sahiptir. Kapital´in ekonomi politiği konusundaki bu uzmanlık kılavuzu her zaman mevcutların en iyisi olmuştu. ... Kesinlikle t ...

Gösterim : 1121 | Devamı için Tıklayınız.
Yön-Devrim Hareketi; Kemalizm İle Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar Kitap Kapağı Yön-Devrim Hareketi; Kemalizm İle Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar
Gökhan ATILGAN

Bu kitap, 1960´ların etkili akımı Doğan Avcıoğlu liderliğindeki Yön-Devrim Hareketi´ni inceliyor. Kitabın temel amacı, Yön-Devrim Hareketi´nin geliştirdiği siyasal söylemi çözümlemektir. Kullandığı kavramların hangi siyasal söylemlerden devralındığı, hangi kuramsal bakış açısıyla yeniden tanımlandığı ve hangi ana sorunsal etrafında ne şekilde bir a ...

Gösterim : 781 | Devamı için Tıklayınız.
Yükseliş Ve Düşüş; Türkiye Solu 1960-1980 Kitap Kapağı Yükseliş Ve Düşüş; Türkiye Solu 1960-1980
Haluk Yurtsever

1960-1980 arası, Türkiye solunun kendini yığınsal ölçeklerde var ettiği, Türkiye´yi derinden etkilediği bir dönemdir. 12 Eylül 1980 ise Türkiye´nin sınıf ve siyaset yelpazesinin şiddetle parçalanıp karşı-devrimci bir transformasyonla yeniden yapılandırılmaya başlandığı milattır. Bu kitapta, bu 20 yıllık dönem, ortama özelliklerini veren dünya koşul ...

Gösterim : 1076 | Devamı için Tıklayınız.
Habermas´ı Okumak Kitap Kapağı Habermas´ı Okumak
Taner Timur

Taner Timur, Felsefi İzlenimler ve Marksizm, İnsan ve Toplum kitaplarında 20. yüzyıl Batı düşüncesinin bir dizi parlak temsilcisini ele almıştı. Bu kitapta ise Frankfurt Okulu´nun en önemli temsilcisi Jürgen Habermas´ı inceliyor. Günümüzde Habermas, filozof, sosyolog ve tarihçi nitelikleriyle kıta Avrupası düşünce geleneğini Anglo-Sakson geleneğiyl ...

Gösterim : 1304 | Devamı için Tıklayınız.
Marksizm Nedir Kitap Kapağı Marksizm Nedir


...

Gösterim : 709 | Devamı için Tıklayınız.
Marksizm Ve Medya Araştırmaları; Anahtar Kavramlar, Çağdaş Eğilimler Kitap Kapağı Marksizm Ve Medya Araştırmaları; Anahtar Kavramlar, Çağdaş Eğilimler
Mıke Wayne

Her ne kadar medya çalışmaları popüler bir akademik disiplin olsa da Marksist bir bakış açısıyla konuya eğilen kitap sayısı şaşırtıcı derecede azdır. Mike Wayne'in kitabı bu boşluğu hakkını vererek dolduruyor. Kitap, özellikle, medya üzerine araştırma yaparken eleştirel bir siyasal metodolojiye başvurmak isteyenler için idealdir. Kitapta kilit Mark ...

Gösterim : 811 | Devamı için Tıklayınız.
Mavi Sözleşme; Küresel Su Kriz Ve Su Hakkı Mücadelesi Kitap Kapağı Mavi Sözleşme; Küresel Su Kriz Ve Su Hakkı Mücadelesi
Maude Barlow

Dünyanın su kaynakları azalıyor, hatta tükeniyor. Dahası, var olduğu kadarıyla hızla kirleniyor da. Eğer böyle giderse, uzak olmayan bir gelecekte, insanlık susuzlukla, su üzerine büyük çatışmalarla ve kirlenmenin yol açtığı çevresel felaketlerle yüz yüze gelecek. Ama bütün bunlar neden yaşandı? Bu gidişi önlemenin bir yolu yok mu? Suyun ticarileşt ...

Gösterim : 817 | Devamı için Tıklayınız.
Yurttaşlardan Lordlara; Eskiçağlardan Ortaçağlara Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi Kitap Kapağı Yurttaşlardan Lordlara; Eskiçağlardan Ortaçağlara Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi
Ellen Meiksins Wood

Ellen Meiksins Wood, bu son çalışmasında siyaset teorisi tarihini yeniden yorumluyor. Batı geleneğini, klasik eski çağlardan orta çağların sonuna kadar, toplumsal tarih bakış açısıyla inceliyor. Bu çalışma sadece standartlaşmış olan, soyut düşünceler tarihinden değil, diğer tarihsel bağlam çerçevesini kullanan eserlerden de çok farklı.Wood, adeta k ...

Gösterim : 955 | Devamı için Tıklayınız.
Türkiyede Ve Dünyada Ekonomik Bunalım 2008 - 2009; Bağımsız Sosyal Bilimciler Kitap Kapağı Türkiyede Ve Dünyada Ekonomik Bunalım 2008 - 2009; Bağımsız Sosyal Bilimciler
Oktar Türel

Bağımsız Sosyal Bilimcilerin bu çalışması, dünyada ve Türkiyede 2008-09da yoğunlaşan ekonomik bunalıma odaklanıyor. Çalışma, sunuşu izleyen sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölümde Türkiyede halk sınıflarının güncel yaşam koşulları ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler yer almıştır. Üçüncü Bölümde 2007-09 küresel bunalımı için bir analiz çerçeve ...

Gösterim : 893 | Devamı için Tıklayınız.
Başka Bir Avrupa İçin; Avrupanın Ekonomik Bütünleşmesinin Sınıf Tahlili Kitap Kapağı Başka Bir Avrupa İçin; Avrupanın Ekonomik Bütünleşmesinin Sınıf Tahlili
Guglıelmo Carchedı

Avrupa Birliği üzerine yapılmış bu yetkin çalışmada, ancak toplumsal yaşamın temel birimi olarak sınıflar üzerine odaklanan bir tahlilin Avrupanın ekonomik bütünleşmesinin iç çelişkilerine ışık tutabileceği öne sürülüyor. Bu köktenci yaklaşımdan iki özgül tema çıkıyor: Birincisi, rekabet ve toplumsal politika, ekonomi ve para birliği, ortak tarım p ...

Gösterim : 789 | Devamı için Tıklayınız.
Kapital; Manga Kitap Kapağı Kapital; Manga
Şihon ron

Kapital Manga, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marxın başyapıtı Kapitali manga tarzında öyküleştiriyor. Kapitalin özü ve temel kavramları, bir peynir fabrikasındaki üretim süreçleri etrafında gelişen çarpıcı bir öyküyle iç içe anlatılıyor ve böylece genellikle göz korkutan bir eser olarak görülen Kapital çok geniş bir okuyucu kitlesinin ilgi oda ...

Gösterim : 1026 | Devamı için Tıklayınız.
Dünya Bankası; Yanılsamalar Ve Gerçekler Kitap Kapağı Dünya Bankası; Yanılsamalar Ve Gerçekler
Filiz Zabcı

Dünya Bankası, her yerde. Dünyanın dört bir yanında, ama özellikle Üçüncü Dünyada elini atmadığı bir alan neredeyse yok. Temel misyonunu yoksulluğu azaltmak olarak tarif ediyor. Peki yoksulluğu ne ölçüde azaltabiliyor? Bu kitap, bu sorunun yanıltıcılığından yola çıkıyor. Çünkü soruyu bu şekilde sormak, Dünya Bankasının eşitsiz ve adaletsiz bir sis ...

Gösterim : 914 | Devamı için Tıklayınız.
Çizgilerle Komünist Manifetosu Kitap Kapağı Çizgilerle Komünist Manifetosu
Karl MARX

Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifestonun ilk basımı 1848 Şubatında Londrada yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde sayısız basımı yapıldı, bugün de yaygın bir ilginin konusu olmaya devam ediyor. Yordam Kitap, eserin y ...

Gösterim : 879 | Devamı için Tıklayınız.
Marx'ın Değeri Ölçülebilir Mi?;1988-2006 Türkiyesi Için Ampirik Bir İnceleme Kitap Kapağı Marx'ın Değeri Ölçülebilir Mi?;1988-2006 Türkiyesi Için Ampirik Bir İnceleme
Yiğit Karahanoğulları

Evet, Marxın değeri ölçülebilir. Kitap, bu yanıtı kuramsal olarak temellendirmekte ve değer kategorilerini ampirik olarak Türkiye ekonomisi için ölçmektedir. Kitabın hedefi, bu ölçümleri okuyucuyla paylaşmak ve bu ölçümlerden hareketle Türkiyenin yakın dönem geçmişinde kriz dinamiklerine ilişkin yorumlar üretmektir. Ne var ki bu amacı gerçekleştire ...

Gösterim : 852 | Devamı için Tıklayınız.
Bir Bilim Olarak| İktisat Tarihinin Doğuşu Kitap Kapağı Bir Bilim Olarak| İktisat Tarihinin Doğuşu
Orhan Kurmuş

Bu çalışma, iktisat tarihinin bir bilim dalı olarak nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. 1830lardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir zaman dilimi içine yayılan ve literatürde İngiliz Tarihçi Okulu adı verilen düşünce okulunu oluşturan kişilerin iktisat bilimi ve yöntemi konularındaki görüşlerinin açıklanması ve eleştirilmesi bu çalışmanın ...

Gösterim : 740 | Devamı için Tıklayınız.
Emeğin Gücü;1870'ten Günümüze İşçi Hareketleri Ve Küreselleşme Kitap Kapağı Emeğin Gücü;1870'ten Günümüze İşçi Hareketleri Ve Küreselleşme
Beverly Silver

...

Gösterim : 899 | Devamı için Tıklayınız.
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi| Türkiye'de Neoliberalizm; Demokrasi Ve Ulus Devlet Kitap Kapağı 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi| Türkiye'de Neoliberalizm; Demokrasi Ve Ulus Devlet
Kollektif

10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Metinleri Bu derleme, Türk Sosyal Bilimler Derneğinin kuruluşunun 40. yılında, 2007 yılı Aralık ayında, toplam 67 oturumda 334 bilim insanın katılımı ile gerçekleşmiş olan 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresinde sunulmuş 275 bildiri arasından titiz bir çalışma sonucu seçilen 16 makaleden oluşmaktadır. İki yılda b ...

Gösterim : 834 | Devamı için Tıklayınız.
Kapital; Manga 2. Cilt Kitap Kapağı Kapital; Manga 2. Cilt
Karl MARX

Bu ikinci ciltle tamamlanan Kapital Manga, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marxın başyapıtı Kapitali manga (Japonlara has çizgi roman) formunda öyküleştiriyor. Kapitalin özü ve temel kavramları, bir peynir fabrikasındaki üretim süreçleri etrafında gelişen çarpıcı bir öyküyle iç içe anlatılıyor ve böylece genellikle göz korkutan bir eser olarak g ...

Gösterim : 1219 | Devamı için Tıklayınız.
Çalışarak Yaşamak Ya Da Savaşarak Ölmek; Küresel İşçi Sınıfı Nasıl Oluştu? Kitap Kapağı Çalışarak Yaşamak Ya Da Savaşarak Ölmek; Küresel İşçi Sınıfı Nasıl Oluştu?
Paul Mason

1800lerdeki ilk fabrika grevlerinden 1930larda faşizm tarafından yok olmanın eşiğine getirilişine kadar dünya emek hareketinin destansı tarihi eşliğinde yeni işçi sınıfının öyküsü... Lyon dokuma işçileri, gökyüzünü fethe kalkan Paris Komünarları, kanlarıyla 1 Mayısı yaratan Amerikan işçileri, Birinci Dünya Savaşını durdurmaya çalışan Alman metal iş ...

Gösterim : 874 | Devamı için Tıklayınız.
Türkiye Solunda Üç Tarz-I Siyaset; Yön, Mdd Ve Tip Kitap Kapağı Türkiye Solunda Üç Tarz-I Siyaset; Yön, Mdd Ve Tip
Mustafa Şener

1960lı yıllarda Türkiye sosyalist hareketi, tarihinde ilk defa siyasal iktidarı ele geçirmeyi hedeflemişti. Dönemin sol hareketleri yakın bir gelecekte iktidarı alma umudu taşımış, örgütsel ve ideolojik olarak buna hazırlanmaya çalışmış ve bu bağlamda farklı siyasal stratejiler geliştirmişlerdi. Bu çalışmada, temel olarak, 1961-1971 döneminde Türki ...

Gösterim : 870 | Devamı için Tıklayınız.


Bilinçli Bir Toplum Adina! 2007-2011 KitapOkuyoruz.com
Sitedeki yazilarin tüm haklari ve sorumlulugu yazi sahiplerine aittir.
Yazilarin izin alinmadan kopyalanmasi ve kullanilmasi 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Yasasina göre suçtur
.
kitap ucuz kitap yeni kitaplar en çok satan kitaplar çok satan kitaplar Yemek Tarifleri


Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardim Bekleyen Okullarimiz (!)
Tesekkürler