:: Kulüpler
    Toplam 10 Kulüp Bulunmaktadır.

Bilim kurgu Kulübü

:: Bilim kurgu      

Bilim kurgu (veya bilimkurgu), yakın ya da uzak gelecek ile ilgili hikayelerin bugün mümkün olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak oluşturulmasıdır. Bilim kurgu bazen geçmisi de kurgulayabi ...

Fantezi Edebiyatı Kulübü

:: Fantezi Edebiyatı      

Fantezi edebiyatı, gerçeğe dayalı olmayan yazılı anlatım tarzıdır. Genelde hikâye, roman, oyun ve drama gibi yazım biçimlerini içerir. Klasik fantezi edebiyatının en tanınmış örnekleri arasinda Alis H ...

Felsefe Kulübü

:: Felsefe      

Düşünbilim veya felsefe, sözcük kökeni olarak Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret e ...

Karikatür Kulübü

:: Karikatür      

Karikatür, herhangi bir insanın, fikrini veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılması. Bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek ...

Müzik Kulübü

:: Müzik      

müzik; ses, sessizlik ve ritim öğelerinin kültürel unsurları da içerisinde barındırdığı sanatsal bir yapıdır. başlangıcının ilk insanlara kadar dayandığı düşünülür. ilk insanların doğadaki sesleri tak ...

Parapsikoloji Kulübü

:: Parapsikoloji      

Parapsikoloji, duyular-dışı algılama, psikokinezi, “ölümden sonra yaşam” gibi konulara ilişkin olan, paranormal (normal-dışı, normal-ötesi) olayların deneysel yöntem yoluyla çok "disiplin"li (çok yönt ...

Polisiye Kulübü

:: Polisiye      

Polisiye suç ve suçlularla ilgili edebiyata verilen genel addır. Başlangıç olarak kimilerince Gaston Leroux tarafından yazılan Sarı Odanın Esrarı adlı kitap, kimilerince de Edgar Allan Poe tarafından ...

Sinema Kulübü

:: Sinema      

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeni ...

Tiyatro Kulübü

:: Tiyatro      

Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir.    Bir başka deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edi ...

Ütopya Kulübü

:: Ütopya      

Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum ve devlet şekli anlamı taşır. Köken olarak olarak Yunanca "yok/olmayan" anlamındaki ou, "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlam ...Takip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardım Bekleyen Okullarımız (!)
Teşekkürler