:: Kitap Arşivi
    
0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

F Mizah Yazıları
İzel Rozental

Bir karikatürcü, anılarını kaleme almaya karar verip çok sevgili eşinden "ğ" dışında kalan yirmi sekiz harften birini seçmesini ister ve "f" harfi çıkarsa ne olur?  Başlattıkları bu küçük oyunun sonucunda "f" filtresinden süzülen anılar, okurun da kahkahalarıyla katıldığı bir eğlenceye dönüşür.  Okuyanı hemen içine alan, sıcacık,
...

Gösterim : 928 | Devamı için Tıklayınız.
F*ck America Bronsky'nin İtirafları
Edgar Hilsenrath

Hilsenrath'ın otobiyografik unsurlar taşıyan bu romanı kendi kendisine, insani değerlere alabildiğine yabancılaşmış, maddiyatçı Amerikan toplumunun keskin bir hicvi aynı zamanda.  Nathan Bronsky [...] tehlikede oldukları için büyük özgürlük ülkesi Amerika'nın kapısını çalan yüz binleri hatırladı, Amerika onları istememişti. O zamanlar. [...]
...

Gösterim : 1078 | Devamı için Tıklayınız.
F. A. Hayek'te İktisadi Düşünce; Hayek Ve Keynes / Keynesciler Tartışması
Turan Yay

Karl Popper üç dünya tanımlar. Bunlardan ilki, birey olarak bizim dışımızdaki insanlardan ve fiziki dünyadan oluşur. İkinci dün ya, bizim kendi dünyamızı, yalnızca yakın dostlarımızın bildiği birey sel düşüncelerimizi ifade eder. Üçüncü dünya ise, bizim ikinci dün yamızın, düşüncelerimizin, kitap gibi, film-resim gibi belge haline gelmiş şekillerid
...

Gösterim : 1383 | Devamı için Tıklayınız.
F. Çiçek Derman Bibliyografyası
Medine Akgül

Bibliyografyalar, kitaptan pula ve haritalara, müzik kayıtlarından basılı sanat eserlerine uzanan bir yelpazede, her türü belgenin künyeleriyle birlikte kaydı olduğu için, temel danışma kaynaklarından biri sayılır. Hazırlandıkları yayınların mevcudiyetinin tespiti, varsa bibliyografik kimliğinin belirlenmesi; bazen bunların nerede bulunabilecekleri
...

Gösterim : 791 | Devamı için Tıklayınız.
F.Garcia Lorca İlk Şiirler
Federico Garcia LORCA

Bu gençlik ateşiyle, acı ve ölçüsüz tutkuyla dolu kitapta, yeniyetmelik ve gençlik günlerimin, şimdiyi hala çok yakındaki çocukluğuma bağlayan o günlerin sahici görüntüsünü sunuyorum
...

Gösterim : 1049 | Devamı için Tıklayınız.
Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi
Burak Arzova

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin üretim maliyeti hesaplamalarını doğru ve gerçekçi hesaplamak amacıyla mevcut örgüt yapılarını gözden geçirerek tekrar düzenlemelerine yardımcı olmak ve bu sayede daha güçlü bir örgüt yapısıyla tam rekabet ortamında ayakta kalmalarını sağlamaktır... (Önsözden) Üst Başlıklar: - İşletmelerin değişen yönü ve Bilgi İşl
...

Gösterim : 867 | Devamı için Tıklayınız.
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle| Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi Ve Performans Yönetimi
Ali Ildır

Bu çalışma , gerek kamu, gerekse de özel sağlık kuruluşlarında görev yapan yöneticilere, verilen sağlık hizmetlerine ilişkin birim maliyetlerin tespitinde temel alınacak maliyetleme sisteminin nasıl olması gerektiği, sistem içinde bilgilerin nasıl üretilmesi gerektiği, elde edilen bilgilerin, kurum içindeki performansı artırıcı ve maliyetleri düşür
...

Gösterim : 660 | Devamı için Tıklayınız.
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim Ve Hizmet İşle
Figen Öker

*Günümüzde geleneksel maliyet muhasebesi niçin yetersiz kalmaktadır?
*Maliyet bilgileri sadece finansal muhasebe için mi gereklidir?
*Yeni üretim ortamlarına uygun maliyetleme sistemi nasıl olmalıdır?
*Rekabet ortamında maliyet bilgileri niçin önemlidir?
*Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemi nedir?
*Üretim sekt
...

Gösterim : 1046 | Devamı için Tıklayınız.
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim Ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar
Figen Öker

*Günümüzde geleneksel maliyet muhasebesi niçin yetersiz kalmaktadır? *Maliyet bilgileri sadece finansal muhasebe için mi gereklidir? *Yeni üretim ortamlarına uygun maliyetleme sistemi nasıl olmalıdır? *Rekabet ortamında maliyet bilgileri niçin önemlidir? *Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemi nedir? *Üretim sektöründe Faaliyet Tabanlı Maliyet uygul
...

Gösterim : 1208 | Devamı için Tıklayınız.
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Genel İmalat Maliyetleri
Recep Pekdemir

...

Gösterim : 747 | Devamı için Tıklayınız.
Fabl İle Eğitim
Fatih Tepebaşılı

Günümüz açısından bakıldığında fabl, içerisinde bitki ve diğer cansız varlıkların yanında genellikle hayvanların insanlar gibi davranıp, konuştuğu küçük öyküleri, şiir ve düzyazı halinde sunan bir türdür. Hemen her yerde karşılaşılabilecek bu ve buna benzer tanımlarda yer alan unsurlar hakkında tarihsel süreçte uzun uzun tartışılmıştır. Aydınlanma
...

Gösterim : 894 | Devamı için Tıklayınız.
Fablehaven
Fatih Tepebaşılı

Esrarengiz bir dünyanın kapılarını aralamaya hazır mısınız?  Yüzyıllardır, tüm gizemli yaratıklar yaşamlarını sürdürebilmek için Fablehaven adı verilen gizli bir yerde bulunmaktadırlar.  Burası bugün büyülü dünyanın gerçek sihir kalelerinden biridir.  İlginç, değil mi? Kesinlikle!  Aynı zamanda heyecan verici, değil mi? Bahse girerim
...

Gösterim : 717 | Devamı için Tıklayınız.
Fablehaven 2 Akşam Yıldızı'nın Yükselişi
Brandon Mull

Okul döneminin sonunda Kendra ve kardeşi Seth kendilerini yine sihirli yaratıkların sığınağı Fablehaven'da bulurlar. Sığınağın bekçisi büyükbaba Sorenson burayı Akşam Yıldızı Cemiyeti'nden korumak için üç uzman çağırır: İksir ustası, sihirli eski eserler koleksiyoncusu ve mistik yaratıklar tuzakçısı. Akşam Yıldızı Cemiyeti bu korunağa sızıp büyü
...

Gösterim : 2125 | Devamı için Tıklayınız.
Fables
Jean De La Fontaine

Les Fables La Fontaine (1621-1695) sont, pour les enfants, un univers enchante peuple d'animaux malicieux, et, pour les adultes, de delicieuses historiettes qui rappellent les profondes verites de la nature humaine. De la fable, genre antique et froid, La Fontaine a fait des contes vivants; il a l'art de la formule - ses moralites, devenues proverb
...

Gösterim : 817 | Devamı için Tıklayınız.
Fabrika da Barınmak
Ali CENGİZKAN

Türkiye de fabrika yerleşkeleri içinde tasarlanan işçi konutları, fabrika yerleşiminin geneldeki kararlarıyla birlikte, bir yeni toplum inşası nı hedeflemiş görünmekte. Bu yoğunlukta bir kurucu işlevi olan bu yerleşkelerin ve işçi konutlarının, son on beş yıla damgasını vuran özelleştirme süreci içinde, kasıtlı olarak değersizleştirilmeye
...

Gösterim : 683 | Devamı için Tıklayınız.
Fabrika Yolu
Zafer Köse

Küçük tartışmalara mahkûm edilen adamın öyküsü yok bu kitapta. Yıllardır kafamda taşıdığım o hikayeyi henüz yazamadım. Aslında büyük konularla ilgilenen biri değil o. Tek başına dünyayı kurtarmak, kimsenin düşünmediğini düşünmek, herkesten farklı olmak gibi takıntıları yok. Düşündüğünü açıkça söylerken bile yanlış anlaşılmaktan korkmak istemiyor.
...

Gösterim : 734 | Devamı için Tıklayınız.
Fabrika'da Barınmak
Ali CENGİZKAN

Türkiye'de fabrika yerleşkeleri içinde tasarlanan işçi konutları, fabrika yerleşiminin geneldeki kararlarıyla birlikte, bir 'yeni toplum inşası'nı hedeflemiş görünmekte. Bu yoğunlukta bir kurucu işlevi olan bu yerleşkelerin ve işçi konutlarının, son on beş yıla damgasını vuran özelleştirme süreci içinde, kasıtlı olarak 'değersizleştirilmeye' çalışı
...

Gösterim : 695 | Devamı için Tıklayınız.
Face To Face
Ayşe Kulin

When I stayed at the farm over the weekends, Zelha s grandfather used to gather his grandchilderen and myself around him regaling us the stories but the embellişshed them with appropriate folk songs. We girls preferred the stories involving love and the boys liked the war epics. These incredible unknown details would explain why the Kurds a
...

Gösterim : 3180 | Devamı için Tıklayınız.
Facebook Programlama
İbrahim Hızlıoğlu

Facebook popülerliğini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. İnsanların Facebook'ta olması, markaların da Facebook'ta olmasını zorunlu kılıyor. Markalar çok daha az maliyet ile kullanıcılarla çok daha samimi bir iletişim kurarak kısa zamanda çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Bunlara ilaveten bu markalar tanıtımlarını ve reklamlarını yapabi
...

Gösterim : 1392 | Devamı için Tıklayınız.
Factoring
Osman Oy

Bankalarda kredi sürecindeki formaliteler ve ihtiyaç sahiplerinin ticari ilişkiden kaynaklanan mal satımları mukabilinde düzenledikleri faturanın kısa süre içinde paraya dönüştürülmesini ihtiyacının giderilmesini görevini üstlenmiş olan factoring firmaları, finans sektörünün vaz geçilmez kurumlarından biridir. Bu kitap bir taraftan faktoring işlemi
...

Gösterim : 1038 | Devamı için Tıklayınız.
Factoring'de Borçlunun Hukuki Durumu Ve Özellikle Temlikin Sözleşmeyle
Oruç Hami Şener

Çalışmada hem factoring?e ilişkin temel konular üzerinde kısaca durulmuş hem de iki önemli sorun üzerinde özel olarak çalışılmıştır. Bunlardan ilki, factoring ilişkisinde borçlunun hukuki durumudur. Diğeri ise son dönemde önem kazanan temlikin sözleşmeyle yasaklanmasının factoring ilişkisine etkisidir. Bu son hususta Alman Hukukunda bazı yasal düze
...

Gösterim : 740 | Devamı için Tıklayınız.
Factotum
Charles Bukowski

Zengin olmayı düşleyen yoksul ve despot bir babanın cehenneme çevirdiği ergenlik döneminden sonra iki yıl Los Angeles Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne devam eden Charles Bukowski (Henry Chinaski) kararını verir. Babası gibi biri zengin olmayı isterse o tersini isteyecektir. Aylaklığı. Ancak erken yaşta saptadığı bir hedefi vardır. Yazar olmak.
...

Gösterim : 2881 | Devamı için Tıklayınız.
Facts On The Relocation Of Armenians; 1914-1918
Yusuf HALAÇOĞLU

CONTENTS PREFACE VII INTRODUCTION THE ARMENIANS UNDER TURKISH DOMINATION: FROM THE EARLY TIMES ONWARDS a) The Establishment of the Armenian Patriarchate b) The Armenian Population Figures in the 16th Century in Anatolia CHAPTER I A) GENERAL LOOK AT THE ARMENIAN QUESTION RIGHT UP TO THE OUTBREAK OF THE FIRST WORLD WAR A) European Powers' an
...

Gösterim : 845 | Devamı için Tıklayınız.
Fadik ve Kırmızı Bavul
Fadik Sevin Atasoy

Fadik ve Kırmızı Bavul   Dünyadaki en kıymetli mücevher yüreğindir çünkü hikayen orda gizlidir  Aşk, kendine giden yolda en tatlı bahanedir  Kırmızı Bavulum, bundan tam altı sene önce saklandığı dolaptan sinematografik bir biçimde fırlayarak konuşmaya başladı ve müthiş bir öneriyle beni yoldan çıkardı. Bavuluma göre, yaşamda kendi
...

Gösterim : 855 | Devamı için Tıklayınız.
Fadime Bacı
Adnan Çakmakçıoğlu

Kış iyice bastırmıştı. Dağlar, ovalar karla örtülmüştü. Dondurucu soğuk, ortalığı kasıp kavuruyordu. (Kitabın Girişinden)
...

Gösterim : 1088 | Devamı için Tıklayınız.
Fadime Kimdir
Kolektif

Kimim ben, Temel in karısı ya da kızı olmanın dışında bir kimliğim yok mu? Fadime Bu soruların yanıtlarını eski bir fotoğrafta, çeyiz sandıklarında, meraklı bir türküde, sessizce anlatılan hikayelerde aradık. Erkek egemen zihniyetin kurguladığı Fadime imajı yerine Fadimelerin sislerin içinde yankılanan seslerine kulak verdik. Fadime yi, hem
...

Gösterim : 736 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş
Gülten DAYIOĞLU

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar, geçtikleri her yeri yakıp yıkıyorlardı. Bütün Anadolu ayaklanmıştı. Köylerde, kasabalarda ve şehirlerde her şey altüst olmuştu. Herkes, her an tetikte ve tedirgindi. Toroslu kasabası düşmanın yolunun üstündeydi. Halk, kasabadan ayrılıp köylere sığınmıştı. Genç ve güçlü erkekler askere alınmış, geride sakat y
...

Gösterim : 7306 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş Bediş Ediş 1
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş; Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir. Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli kahramanlarımız
...

Gösterim : 722 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş Bediş Ediş 2
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş; Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir. Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli kahramanlarımız
...

Gösterim : 826 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş Bediş Ediş 3
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş; Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir. Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli kahramanlarımız
...

Gösterim : 616 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş Bediş Ediş 4
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, ediş; Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Birgün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir. Bir masal...
...

Gösterim : 763 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş Bediş Ediş 5
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş; Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir. Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli kahramanlarımız
...

Gösterim : 735 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş, Bediş, Ediş 1
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş;  Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir.  Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli
...

Gösterim : 983 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş, Bediş, Ediş 2
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş;  Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir.  Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli
...

Gösterim : 705 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş, Bediş, Ediş 3
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş;  Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir.  Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli
...

Gösterim : 1041 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş, Bediş, Ediş 4
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş;  Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir.  Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli
...

Gösterim : 741 | Devamı için Tıklayınız.
Fadiş, Bediş, Ediş 5
Cahit UÇUK

Fadiş, Bediş, Ediş;  Küçük bir köyde yaşayan sevimli sevgi dolu üç kız kardeş... Bir gün bir sihirli değnek yardımıyla mı annelerinden kalan hazine sayesinde mi bilinmez hayatları değişiverir.  Bir masal ülkesine göçerler, masal kahramanlarıyla karışırlar kaynaşırlar. İşte geçmişten kopup gelen bugünü ve geleceği kuşatan sevimli
...

Gösterim : 902 | Devamı için Tıklayınız.
Fafa İle Mimi
Özlem Ada

İkiz kardeşler Fafa ile Mimi, yaşadıkları "bilgisayar macerasından" sonra sakin bir yaz geçirmeye hazırlanırken, bu defa da kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar. Mimi, herhangi bir taşıt aracı kullanmaksızın yolculuk etmenin sırrını keşfeder! Bu öyle bir yöntemdir ki, insana nereye isterse oraya gidebilme örgürlüğünü vermektedir. Üste
...

Gösterim : 878 | Devamı için Tıklayınız.
Fafa İle Mimi Güneşe Yolculuk
Özlem Ada

İkiz kardeşler Fafa ile Mimi yaşadıkları "bilgisayar macerasından" sonra sakin bir yaza gçirmeye hazarlanırken, bu defa da kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar. Mimi, herhangi bir taşıt aracı kullanmaksızın yolculuk etmenin sırrını keşfeder! Bu öyle bir yöntemdir ki, insana nereye isterse oraya gidebilme özgürlüğünü vermektedir. Üste
...

Gösterim : 783 | Devamı için Tıklayınız.
Fafa İle Mimi/Güneşe Yolculuk
Özlem Ada

İkiz kardeşler Fafa ile Mimi yaşadıkları "bilgisayar macerasından" sonra sakin bir yaza gçirmeye hazarlanırken, bu defa da kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar. Mimi, herhangi bir taşıt aracı kullanmaksızın yolculuk etmenin sırrını keşfeder! Bu öyle bir yöntemdir ki, insana nereye isterse oraya gidebilme özgürlüğünü vermektedir
...

Gösterim : 1143 | Devamı için Tıklayınız.
Fahim Bey Ve Biz
Abdulhak Şinasi Hisar

Türk edebiyatının usta kalemi Abdülhak Şinasi Hisarın bütün yapıtları Yapı Kredi Yayınlarında... Halit Ziya Uşaklıgilin Türk edebiyatı tarihinde birden bire fırlamış bir irtifa noktasını gösteren bir tepe mesabesindedir dediği Fahim Bey ve Biz, 1942 yılında CHP Hikâye ve Roman Mükâfatında ödül de almıştı
...

Gösterim : 1021 | Devamı için Tıklayınız.
Fahir Armaoğlu'na Armağan
Komisyon

Ülkemizde Siyasal Tarih disiplininin kök salmasına ve bölge uzmanlığı anlayışının gelişmesine büyük katkılarda bulunan değerli hocamız rahmetli Prof. Dr. Fahir Armaoğluna armağan olarak bilim dünyasına sunulan eser, Genel Siyasi Tarih, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş Sonrası Diplomasi ve Güvenlik, Orta Doğu olmak üzer
...

Gösterim : 816 | Devamı için Tıklayınız.
Fahişe
Nelly Arcan

Bu yarı otobiyografik romanda romantik bir hikaye anlatılmıyor. Öyle maddi imkansızlıklar yüzünden kötü yola düşen, çileli bir hayat sürdükten sonra filmlerdeki gibi trajik bir ölümle hayata veda eden "altın kalpli" bir fahişe beklemeyin sakın. Bir yandan yakasını bırakmayan baştan çıkarma arzusu, bir yandan da hayatının kendisini ölümün kıy
...

Gösterim : 1363 | Devamı için Tıklayınız.
Fahişe
Nelly Arcan

Elinizdeki yarı otobiyografik romanda romantik bir  hikaye anlatılmıyor. Öyle maddi imkansızlıklar yüzünden  kötü yola düşen, çileli bir hayat sürdükten sonra  filmlerdeki gibi trajik bir ölümle hayata veda eden  altın kalpli bir fahişe beklemeyin sakın.... 
...

Gösterim : 1183 | Devamı için Tıklayınız.
Fahişe Yüzyılın Sanatı
Moulın Rouge

Henüz insanın yaratılmadığı dönemde, Hermaphrodites adında iki yüzü, iki çift kanadı olan, koskocaman garip ve kendi kendine yeterli bir yaratık varmış. Tanrılar, bir yaratığın kendi kendine yetmesini bir türlü içlerine sindiremezlermiş. Duydukları öfke, günün birinde, Hermaphrodites´i ikiye ayırmalarına, bir başka anlatımla, biribirini tamamlayan
...

Gösterim : 625 | Devamı için Tıklayınız.
Fahişeliğin Öbür Yüzü
Fügen Yıldırım

Dünyanın en eski mesleğinin fahişelik olduğu kabul edilir. Fahişeler tarih boyunca aşağılanmış, dışlanmış aynı ölçüde de vazgeçilmez olmuşlardır. Özetle bu kurum insanlığın zaman aşımına uğramayan en eski ikiyüzlülüğüdür. Türkiye dahil pek çok ülkede fuhuş yasal çerçeve içine alınmıştır, ancak bunun bir meslek olup olmadığı, bu meslek sahipl
...

Gösterim : 789 | Devamı için Tıklayınız.
Fahişeliğin Öbür Yüzü; On Beş Kadının Tanıklığı
Fügen Yıldırım

Dünyanın en eski mesleğinin fahişelik olduğu kabul edilir. Fahişeler tarih boyunca aşağılanmış, dışlanmış aynı ölçüde de vazgeçilmez olmuşlardır. Özetle bu kurum insanlığın zaman aşımına uğramayan en eski ikiyüzlülüğüdür. Türkiye dahil pek çok ülkede fuhuş yasal çerçeve içine alınmıştır, ancak bunun bir meslek olup olmadığı, bu meslek sahip
...

Gösterim : 841 | Devamı için Tıklayınız.
Fahişelik Dosyası
Kate Millett

Bu kitap, Kate Milett in bedenlerini erkeklere satan kadınlar hakkındaki özel araştırması. Seksin ağır bir iş olduğu, her şeyin bir bedeli olduğu ama hiçbir şeyin değerli olmadığı bu alemde yaşayan kadınların gerçek öykülerini kendi ağızlarından dinleyeceksiniz. Bu şimdiye kadar çoğumuzun sadece duyduğu ve çok azımızın anlayabildiği bir alem
...

Gösterim : 979 | Devamı için Tıklayınız.
Fahreddin El Arazi'nin| İbni Sina Yorumu Ve Eleştirisi
Eşref Altaş

Fahreddin er-Râzî tefsirden kelama, fıkıhtan dinler tarihine, dil bilimlerinden mantığa, fizikten metafiziğe, ahlaktan siyasete, psikolojiden tıbba, astronomiden astrolojiye onlarca eseri olan bir bilgindir. İslam felsefesi yorum ve eleştirileri, felsefe-kelam ilişkilerinde ve kelamın yapısında köklü değişikliklere yol açmış, İslam dünyasındaki bil
...

Gösterim : 785 | Devamı için Tıklayınız.
Fahreddin Er-Razi nin İbn Sina Yorumu Ve Eleştiris
Eşref Altaş

Fahreddin er-Râzî tefsirden kelama, fıkıhtan dinler tarihine, dil bilimlerinden mantığa, fizikten metafiziğe, ahlaktan siyasete, psikolojiden tıbba, astronomiden astrolojiye onlarca eseri olan bir bilgindir.

İslam felsefesi yorum ve eleştirileri, felsefe-kelam ilişkilerinde ve kelamın yapısında köklü değişikliklere yol açmış,
...

Gösterim : 1446 | Devamı için Tıklayınız.

0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | ZTakip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardım Bekleyen Okullarımız (!)
Teşekkürler