:: Kitap Arşivi
    
0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri
Mehmet Kanar

Bu kitaptaki Osmanlı Türkçesi metinleri seçilirken, kısa cümleli, Farsça ve Arapça kelimelerin, tamlamaların az bulunduğu kolay metinlerden uzun ve karmaşık cümlelerin Farsça ve Arapça tamlamalarla süslendiği güç metinlere doğru bir seyir izlenmiştir. Seçilen metinlerde tür ve konu çeşitliliği gözetilmiştir. Hikâye, roman, söylev, sefaretname, belg
...

Gösterim : 767 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Örnekler| Yüzeysel Temeller Ve Duvarlar
Altay A. Birand

''Sığ(yüzeysel)Temeller ve Duvarların projelendirilmesi için gerekli teorik bilgiler aynı adlı Kitaplarda verildiğinden bu kitapta çözümlü örneklere yer verilmiştir.''
...

Gösterim : 472 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Problemlerle Temel Prosesler
Yılmaz Muslu

Biyokimyasal ayrışma olaylarının temel mekanizmalarına gereken ağırlık verilmiş ve proje mühendisi için el altı bilgileri mahiyetinde bazı materyal kitaba ilave edilmiştir. Verilen bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesi için her bölümün sonuna çözülmüş problemler konulmuştur. Böylece kitabın ders ve pratik için daha faydalı hale getirildiğine inan
...

Gösterim : 471 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Problemlerle| Diferansiyel Denklemler
Eyüp Sabri Türker

Bu kitap, 17 Ağustos 1999 yılında Sakarya Depreminde aramızdan ayrılan kıymetli arkadaşım Doç. Dr. Eyüp Sabri TÜRKER tarafından yazılan "Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler" kitabının gözden geçirilerek eksikliği duyulan bazı bölümlerinin ilavesiyle oluşmuştur. Kendisi hayatta olsa idi kendine göre düzenlemeler yapacağı şüphesiz Fakat bu e
...

Gösterim : 1025 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Problemlerle| Termodinamik
Aksel Öztürk

...

Gösterim : 1469 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Soru Bankası| 2. Sınıf A; İktisat Tarihi, Muhasebe Uygulamaları, İstatistik, Kamu Maliyesi
Komisyon

...

Gösterim : 674 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Soru Bankası| 2. Sınıf B; Yönetim Organizasyon, Ticaret Hukuku, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Komisyon

...

Gösterim : 591 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Soru Bankası| 3. Sınıf A; Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemi
Komisyon

...

Gösterim : 828 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Soru Bankası| 3. Sınıf B; İngilizce, Türk Vergi Sistemi, İç Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Komisyon

...

Gösterim : 676 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Soru Bankası| 4. Sıınf A; Türk Dili, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi
Komisyon

...

Gösterim : 770 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Soru Bankası| 4. Sınııf B
Komisyon

...

Gösterim : 468 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Statik - Mukavemet Problemleri
A. Yalçın Aköz

(Önsöz) Taşıyıcı sistemlerin dengesi, iç kuvvetlerin hesabı ve boyutlandırması bütün mühendislik ve Fen-Edebiyat fakültelerinde değişik isimler altında ve değişik ağırlıklarda okutulmaktadır. Konunun mesleki açıdan daha az anıldığı Elektrik-Elektronik, Çevre, Kimya, Maden Mühendisliği Fakülteleri için, A. Yalçın Aköz ve Nihal Eratlı tarafından S
...

Gösterim : 1651 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Statik Problemleri
Turgut Haktanır

Statik; teknik konuların ana dallarında Fizik ve Mekaniğin bir koludur. Bir çok öğrenci bu derslerde zorluk çekmektedir. Öğrencilerin bu zorluğu yenmesi ile ilgili kafi miktarda problem kitabı oldukça azdır. Bu boşluğu doldurmak için "Çözümlü Statik Problemleri" adını verdiğim bu kitapçıkla öğrencilerime ve bu konu ile ilgili çalışmalar yapa
...

Gösterim : 440 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü Üds -Kpds Soruları
Kenan Dikilitaş

Bu kitap hazırlanırken; ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlarda dil öğrencilerinin başarılı olması içinn gerekli beceriler göz önüne alınmıştır. Bu kitapla, okuyucunun bu sınavları ve içeriklerini tanıması amaçlanmıştır. Bunun yanında okuyucunun test tekniğini geliştirmesi ve sorular cevaplanırken dikkat gerektiren noktları öğrenmesi amaçlanmıştır.
...

Gösterim : 475 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü| Akışkanlar Mekaniği Problemleri
Habib Umur

Durgun Akışlar Sürtünmesiz Akışlar Sürtünmeli Akışlar Açık Kanal Akışları Ölçme Yöntemleri Boyut Analizi ve Modelleme Sınır Tabaka Akışları Sıkıştırılabilir Akışlar Problemleri ve Çözümleri
...

Gösterim : 466 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü| Kpss Denemeleri; Genel Yetenek Genel Kültür
Komisyon

...

Gösterim : 702 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü| Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Problemleri
Süleyman Yükçü

Kitabı Anlatan Tanıtım Yazısı ÇÖZÜMLÜ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ PROBLEMLERİ Maliyet ve yönetim muhasebesi konusunda hazırlanmış yüzlerce binlerce soru, problem ve vaka çözümleri ile birlikte kitapta yer almaktadır. SMM, YMM ve diğer tüm yarışma sınavlarında hazırlık kitabı olarak kullanılabilecek bir çalışmadır. Bu kitaptan yararlanmak isteyen
...

Gösterim : 635 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü| Medeni Hukuk, Pratik Çalışmaları
Serap Helvacı

* OLAY 1 : Mülkiyet hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, eş­yaya bağlı irtifak, şahısla kaim irtifak haklan...1 TMK m.806/f.l, 823/f.3, 826/f.l * OLAY 2 : Alım hakkı, yenilik doğuran hak, nisbi hak, nisbi haklann kuvvetlendirilmesi, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin et­kisi...3 TMK m.736/f.l * OLAY 3 : Alacak hakkı, borç ilişkisi, ipotek
...

Gösterim : 2852 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümlü| Otomatik Kontrol Problemleri; Sistem Dinamiği Ve Denetim Sistemleri
Gürsel Şefkat

Kitap, Mühendislik Fakültelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ile bu konuda çalışan, ilgi duyan mühendislere Otomatik Kontrol konusundaki problemlerin çözümlerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta sistem dinamiği ile ilgili 52, denetim sistemleri ve uygulamaları ile ilgili 62, frekans cevabı ile ilgili 21, genel uygulamala
...

Gösterim : 1197 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümsel İstatistik
Serpil Ergün Bülbül

Tarihsel gelişimi incelendiğinde istatistiğin önce betimleme, daha sonra genelleme ile sonuca varma işlevine önem veren akımların etkisinde kaldığı görülmüştür.
...

Gösterim : 564 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümsüz Demokrasi
Celal Ertuğ

Demokrasinin yaşam biçimi olarak algılanamadığı koşullarda, ülkelerde, bir dizi rahatsızlıklar, uyumsuzluklar, çözümsüzlükler doğar. Bunlar özürlü demokrasi ile birlikte büyürler. Sosyal, siyasal tıkanıklıklar, ekonomik bunalımlar başgösterir... O zaman nedenin kökenindeki yapılanma bozukluğu gözden kaçar, günün şartları, kadrolar sorgulanır
...

Gösterim : 369 | Devamı için Tıklayınız.
Çözümün Şafağında Kürt Sorunu
Enver Sezgin

Kürt sorununun çözümünü istiyorsak toplumun değişik kesimlerinin bir mutabakatını aramamız gerekecektir. Bu ise yeni bir "siyaset tarzı ve ona uygun bir dil geliştirerek mümkün olacaktır. Daha değişik bir ifade ile bugün için "yeni bir zihinsel alan yaratmamız gerekmektedir. Yani bir zihinsel değişim kaçınılmazdır. Bunun için her şeyden ö
...

Gösterim : 759 | Devamı için Tıklayınız.
Çubuk Makarna Düğümü
Alexander McCall Smith

Beslenme konusunda katı kuralları olan teyze, yeğenlerinin makarna yemesini yasaklamıştır. Çocuklar, bir gün kaçamak yapıp lokantaya giderler, ama yemekler çok pahalıdır. Neyse ki, aşçıbaşı çok leziz bir makarna pişirir onlara. Makarnaya bayılan çocuklar sosun tarifini, ünlü bir makarna üreticisinin düzenlediği yarışmaya göndermek isterler.
...

Gösterim : 847 | Devamı için Tıklayınız.
Çuçiken Ber Baz
Akif Arda

...

Gösterim : 714 | Devamı için Tıklayınız.
Çuğa Çiçği
Hüsniye Güleryüz

...

Gösterim : 404 | Devamı için Tıklayınız.
Çuha Çiçeğim : Çalınmış Zamanlara Veda
Güzin Yamaner

Bu roman, küçük burjuva hayatının tüm nimetlerinden faydalanan ve insanlık dışı bir çıkarcılıkla gününü gün eden evli bir erkeğin kaçamağının bedelinin ödenişinin hikâyesidir. Bu romanın hesabı, evlilik dışı çocuklar dünyaya getirmeyi göze alan üstelik de çocukları evli bir adama doğurmaya cesaret eden bir 20.yüzyıl sonu kadını tarafından ödenmişti
...

Gösterim : 1499 | Devamı için Tıklayınız.
Çukça Fıkraları
Elmira Ömirzak

Hikaye ve fıkralar, konusu realist bir olgudan, gerçek hayattan alınan sözlü olarak anlatılan, kompozisyonun önemli bir bölümünü teşkil eden edebi ve folklorik ürünlerdir. Bazı araştırıcılara göre fıkraların ilk örnekleri halk için hizmet eden ve tarihe mal olmuş insanların işlerini, hayatını anlatma espirisi taşır.
...

Gösterim : 570 | Devamı için Tıklayınız.
Çukur
Andrey Platonov

Devrim sonrası Rus edebiyatının en önemli isimlerinden olan Andrey Platonov un 1929-1930 yıllarında kaleme aldığı Çukur (Kotlovan) adlı romanı, ülkedeki ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı nın yürürlükte olduğu döneme denk düşer. Platonov un komünizm karşıtı olarak tanınmasına yol açan kitap, maddi dünyanın boşluğunda hayatın anlamını arayan insan
...

Gösterim : 718 | Devamı için Tıklayınız.
Çukur Göz Şekline Göre Makyaj
Tülay Kahraman

...

Gösterim : 508 | Devamı için Tıklayınız.
Çukur Ve Kapılar
Filiz Kılınç

Anne d (uyuyor) musun Sus! Anka doğuyor
...

Gösterim : 529 | Devamı için Tıklayınız.
Çukur; Platonov´un Komünizm Karşıtı Olarak Tanınmasına Yol Açan Kitap
Andrey Platonov

Devrim sonrası Rus edebiyatının en önemli isimlerinden olan Andrey Platonov´un 1929-1930 yıllarında kaleme aldığı Çukur (Kotlovan) adlı romanı, ülkedeki ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı´nın yürürlükte olduğu döneme denk düşer. Platonov´un komünizm karşıtı olarak tanınmasına yol açan kitap, maddi dünyanın boşluğunda hayatın anlamını arayan insanları, i
...

Gösterim : 1873 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurda
Neşe CEHİZ

Çukurda, İstanbul gençliğinin gözbebeği Cihangir-Beyoğlu çevresinde yaşanan bir dramın öyküsü. Kalabalığın, eğlencenin, buluşmanın ve arkadaşlığın merkezi olan bu semtlerde yaşanan yalnızlığın dile gelişi... Kitaplarıyla her kesimden okuru peşinden sürükleyen Neşe Cehiz, Çukurda'da kalabalıklar içinde yaşanan yalnızlığı ele alırken, büyükşehir haya
...

Gösterim : 1038 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurlar
Louis Sachar

Çoğu insan lanete inanmaz...  Çoğu insan, sarı benekli kertenkelelere de inanmaz, ama onlardan biri sizi ısırdığında, inanıp inanmamanızın bir önemi kalmaz.  ...Sarı benekli kertenkele tarafından ısırılırsanız, yapılacak en iyi şey, gidip, gölgedeki hamakta yatmaktır. Artık kimse size yardım edemez.  Yeşil Göl Kampı'nda ne bir göl vardır,
...

Gösterim : 902 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurlar (Holes)
Louis Sachar

Çoğu insan lanete inanmaz... Çoğu insan, sarı benekli kertenkelelere de inanmaz, ama onlardan biri sizi ısırdığında, inanıp inanmamanızın bir önemi kalmaz. ...Sarı benekli kertenkele tarafından ısırılırsanız, yapılacak en iyi şey, gidip, gölgedeki hamakta yatmaktır. Artık kimse size yardım edemez. Yeşil Göl Kampı´nda ne bir göl vardır, ne de
...

Gösterim : 1286 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Bayramlığın Giyerken
Kolektif

Sergi kataloğu, Yaşar Kemal in romanlarından seçilen doğa ve doğa-insan betimlemelerinden yola çıkılarak fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın ın projesi ve Sadık Karamustafa nın tasarımıyla yayına hazırlandı. "Yaşar Kemal in inanılmaz bir betimleme gücü var. Romanlarında yer alan bazı sanal isimleri bile betimlemeleri sayesinde buldum. Bana f
...

Gösterim : 398 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Bayramlığın Giyerken;yaşar Kemal Metinleri Ve Lütfi Özgünaydın Fotoğraflarıyla Çukurova Doğ
Derleme

"Çukurova Bayramlığın Giyerken" 18 Mayıs - 30 Haziran 2007 Sergi kataloğu, Yaşar Kemalin romanlarından seçilen doğa ve doğa-insan betimlemelerinden yola çıkılarak fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydının projesi ve Sadık Karamustafanın tasarımıyla yayına hazırlandı. Yaşar Kemalin inanılmaz bir betimleme gücü var. Romanlarında yer alan bazı sanal isim
...

Gösterim : 1063 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Çeşitlemesi
Adnan YÜCEL

"Oğlum, evden çıkmalısın hemen! Arkadaki pencereyi kullan! Acele et!" Yonah gürültüyü duyuyordu. Kalabalık bir grup eve doğru yaklaşıyordu. Bazıları sert şekilde ilahiler söylüyordu. Diğerleri bağırıyordu. Uzakta değillerdi. "Nereye gideceğim?.." "Kayalıktaki mağaraya git. Seni almak için gelinceye kadar oradan çıkma." Babası parmaklarıyla i
...

Gösterim : 839 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Faciaları Ve Urfa'nın Kurtuluşu
Ali Saib Ursavaş

Birinci Cihan Harbinin sonunda, Mondros Mütarekesini de hiçe sayan İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Misakı Milli hudutlarımızı da aşarak Urfa, Maraş, Antep, Adana, Pozantı ve Mersini de işgal etmişlerdi. ... İlk gününden itibaren bu kanlı mücadelenin içinde yaşamış Yüzbaşı Ali Saib Bey, o günlere ait anılarını ve tüm yaşantıları 1924 yılında neşretti
...

Gösterim : 574 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Kadirli Dağkolu Türkmen Ağzı Sözlüğü
Ahmet Türkmenoğlu

Çukurova da Kadirli ilçesinin dağlık kesiminde kullanılan Türkmen ağzını konu alan bu sözlük denemesinde yer alan sözcük ve deyimlerin bir çoğu büyük Türkçe sözlüklerde yer almamaktadır. Bu sözcüklerin büyük çoğunluğu öz Türkçe mizin bir parçası olmasına karşın ne yazık ki günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Bu yayın, yöresel kelimelerimizin
...

Gösterim : 571 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Koçaklaması
Fazıl Hüsnü Dağlarca

9 Kasım 1918 günü Toroslardaki yuvalarına dönen Kartalgillerin Alacadoruk a anlattıklarıdır: Aldı Dede kartal: -Hele duy benim tüylerim ağarmış senin çağların eriştirdi acıya bizi Felek hele duy İskenderun kıyısında mavi bayrak gemiler toplarını çevirmiş kente bir kavak girer içine namluların dışı pırıl pırıl ağzı karanlık gemilerden başlatı
...

Gösterim : 653 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Yaşar Kemal
Lütfi Özgünaydın

Lütfi Özgünaydın, Yaşar Kemal´in portrelerini çekti onunla sohbetler yaptı sonra Çukurova´ya giderek romanların geçtiği mekanları bir yıl süre ile fotoğrafladı. Özellikle Yaşar Kemal´in çizdiği rota üzerinde ve Hemite köyünde çalıştı. Bütün yaşadıklarını Yaşar Kemal ile konuşmalarını ve Çukurova´da fotoğraf çekerken yüreğinde birikenleri bu kita
...

Gösterim : 698 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurova Yemekleri
Fatma Çıkla

Bu kitapta, Fatma Hanım sizlere Çukurovamızın lezetli yemeklerin tarifelerini eskiden olduğu gibi göz kararı ölçüleriyle değil herkesin mutfağında rahatlıkla kullanabileceği pratik ölçülerle vermektedir.   
...

Gösterim : 490 | Devamı için Tıklayınız.
Çukurovalı Karacaoğlan
İsmail Görkem

Çukurova yı anlatırken "Her tara­fından kalkıp uçan turaç kuşları ve ceylân sürüleri bu kuş cennetine letâfet verirdi" diyen Ahmet Cevdet Paşa, şayet Gâvur [=Amanos] Dağları eteklerine kadar çıkabilseydi, Düziçi-li âşıkları görüp "her çınarın dibinde de bir âşık söyleşirdi" demek zorunda kalırdı.

İyi de her çınarın dibinde bir
...

Gösterim : 741 | Devamı için Tıklayınız.
Çulluk
Mahmut Yesari

Oğlak Yayınları edebiyatımızın mihenk taşlarını günışığına çıkarmayı sürdürüyor. İstanbul´da Cibali reji (tütün) fabrikasında başlayan Çulluk´un hikayesi, tütün işçisi Murat ile çocukluğundan beri nişanlısı Esma´nın mutsuz biten sevdaları çerçevesinde gelişerek, Orhan Kemal´den çok daha önce fabrika işçilerinin çalışma biçimlerini göstermesiyle ayr
...

Gösterim : 864 | Devamı için Tıklayınız.
Çulsuzlar
Katharina Hacker

11 Eylül saldırısının ardından pek çok hayat değişti. Sadece Amerika da değil dünyanın dört bir yanındaki hayatlara da bulaştı dehşet duygusu. Değişen ve bir daha asla eskisi gibi olamayan bu hayatlar her gün biraz daha karmaşık, her gün biraz daha anlaşılmaz ve kırılgan oldular.

Jakob ve Isabelle otuzlarının başlarında yeni
...

Gösterim : 650 | Devamı için Tıklayınız.
Çulsuzlar
Dan Kavanagh

Dan Kavanagh, Duffy dizisinin son serüveni olan Çulsuzlar'da, bir malikânede dönen tuhaf olayların hikâyesini anlatıyor. Geçmişinde yasadışı işlere karışmış ve ansızın zenginleşivermiş "işadamı" Vic Crowther'ın görkemli malikânesinin penceresinden içeri atılmış bir köpek leşi; Crowther'ın, bir zamanlar açık saçık resimler sergileyen gazetelerde kap
...

Gösterim : 1148 | Devamı için Tıklayınız.
Çuval
Michael Todd

Michael Todd, Amerikan askerleri tarafından tutuklandı. Başına çuval geçirilen Türk askerleriyle ilk andan itibaren birlikteydi. Bugüne kadar, olayın tanıkları sustu başkaları konuştu. Şimdi gerçekleri öğrenme zamanı...
...

Gösterim : 3379 | Devamı için Tıklayınız.
Çuval Günü 4 Temmuz
Melih Meriç

Biz çocukluktan Amerika Birleşik Devletlerini dost ve müttefik bir ülke olarak öğrendik. Bazen fena halde canımızı sıksalar da, Amerikalılar bizim için düşman değildi. Fakat bu kitapta bir çok detayını okuyacağınız 4 Temmuz 2003 günü, bu yargımızı değiştirdi. Amerikalı askerler, Kuzey Irak ta askerlerimize silah doğrulttu. Başlarına çuval ge
...

Gösterim : 766 | Devamı için Tıklayınız.
Çuval!; Baskında Yakalanan Sivil Tanık
Michael Todd

Michael Todd, Amerikan askerleri tarafından tutuklandı. Başına çuval geçirilen Türk askerleriyle ilk andan itibaren birlikteydi. Bugüne kadar, olayın tanıkları sustu başkaları konuştu. Şimdi gerçekleri öğrenme zamanı...
...

Gösterim : 737 | Devamı için Tıklayınız.
Çuvala Doldurulmuş Kediler
Aziz Nesin

Nesin Vakfı çocukları, her yıl büyük yaz dilencesinde yurdumuzun bir bölgesinde geziye çıkarlar. 1994 yılı yaz dinlencesinde, Nesin Vakfı'nın otobüsüyle, Akdeniz kıyılarında bir ay süren bir geziye çıktılar. Nesin Vakfı'nın yönetmeni Ruşen Ulusoy da onlarla birlikteydi. Sağlığım elvermediği için, ne yazık ki ben bu gezilere katılamıyorum. Resimde,
...

Gösterim : 1568 | Devamı için Tıklayınız.

0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | ZTakip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardım Bekleyen Okullarımız (!)
Teşekkürler