:: Kitap Arşivi
    
0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

Çağdaş Gelincik Dizisi - 3| Bir Nasrettin Hoca Masalı
Mustafa Işık

Mustafa Işık, Nasrettin Hocayı Akşehir'den yola çıkarmış. Yüzyıllar sonra İstanbul'un göbeği Taksim'e bırakmış. Gözlerini açan Hoca bu şehrin insanlarına mı, yoksa bir rüya gördüğüne mi şaşırmış... Ağlasın mı, Gülsün mü, Güldürsün mü? Bu fantastik kitabı çok beğeneceksiniz...
...

Gösterim : 659 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gelişmeler Işığında| Şiir Tahlilleri
Gıyasettin Aytaş

Şiir duygularımızın altın anahtarıdır. Dünyanın en eski edebi türlerinden biri olan şiirle ilgili şimdiye kadar çok şey yazıldı ve söylendi. İnsanlık tarihi boyunca edebi metinler üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, birbirinden farklı yöntemler kullanılmış, her yöntem de bir diğerini ya tamamlamış, ya da geçerliliğini ortadan kaldırmış
...

Gösterim : 548 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gençlik Dizisi - 7| Karlıdağ Ardındaki Düş
Yılmaz Yeşildağ

...

Gösterim : 701 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gençlik Dizisi 5| Bahçesaray Golcüsü
Yılmaz Yeşildağ

Herşey mavi midyenin içinden çıkan saydam çocuk Atlan'ın; "Ben sana iyi gelirim" demesiyle başladı. O günden sonra Fatih ne astım krizi yaşadı, ne de ateşler içinde kıvrandı. Üstelik Bahçesaraytaş'ın ele avuca sığmaz gol makinesi oluverdi. Nasıl mı? Bunu, bu kitabı okuyarak öğrenirken dünyanın en büyük takımı ve futbolcularının mücadele azmine, dos
...

Gösterim : 902 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gençlik Dizisi 8| Ormandaki Yabancı
Yılmaz Yeşildağ

...

Gösterim : 766 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gençlik Dizisi-3: Bir Nasrettin Hoca Masalı
Mustafa Işık

Mustafa Işık, Nasrettin Hocayı Akşehir den yola çıkarmış. Yüzyıllar sonra İstanbul un göbeği Taksim e bırakmış. Gözlerini açan Hoca bu şehrin insanlarına mı, yoksa bir rüya gördüğüne mi şaşırmış...

Ağlasın mı,
Gülsün mü,
Güldürsün mü?

Bu fantastik kitabı çok beğeneceksiniz...
...

Gösterim : 1088 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gençlik Dizisi-5| Bahçesaray Golcüsü
Yılmaz Yeşildağ

Herşey mavi midyenin içinden çıkan çocuk ATLAN'ın "BEN SANA İYİ GELİRİM" demesiyle başladı.Ogünden sonra Fatih ne astım krizi yaşadı ne de ateşler içinde kıvrandı.Üstelik BAHÇESARAYTAŞ'ın ele avuca sığmaz gol makinası oluverdi.Nasılmı? bunu bu kitabı okuyarak öğrenirken Dünyanın en büyük takımı ve futbolcularının mücadele azmine,dostluğuna ve dayan
...

Gösterim : 754 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gençlik Dizisi-6| Bir Uzay Macerası
Gül Durusel

...

Gösterim : 876 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı
Georg LUKACS

Macaristan lı filozof ve yazar György Lukacs, Marksis estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. Çağdaş Gerçekliğin Anlamı adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve Musil den, Beckette ve Faulkner a uzanan temsilcilerini ele almakta ve bu akımı Balzac, Tolstoy ve Thomas Mann gibi yazarların temsil ettiği el
...

Gösterim : 487 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gezginlerin Gözüyle Türkiye ve Türkler Made
Kolektif

Türkiye yi ne kadar gezdiniz, gördünüz bilemeyiz, ama çağdaş gezginlerle birlikte insanın kendi ülkesinde dolaşması ilginç olacaktır.

Peribacalarının ve yeraltı şehirlerinin esarengiz Kapadokya sını gezip, Konya da Mevlana yı ziyaret ettikten sonra Nuh un gemisini aramak için Ağrı Dağı na çıkabilir veya yıllarca önce Şemdinli
...

Gösterim : 434 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Gezginlerin Gözüyle| Türkiye Ve Türkler; Made In Turkey
James Villers

Türkiye´yi ne kadar gezdiniz, gördünüz bilemeyiz, ama çağdaş gezginlerle birlikte insanın kendi ülkesinde dolaşması ilginç olacaktır. Peribacalarının ve yeraltı şehirlerinin esrarengiz Kapadokya´sını gezip, Konya´da Mevlana´yı ziyaret ettikten sonra Nuh´un gemisini aramak için Ağrı Dağı´na çıkabilir veya yıllarca önce Şemdinli taraflarında görü
...

Gösterim : 938 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Görgü Kuralları Ve Protokal
Nevzad Sudi

Görgü, kişinin özel yaşamında ve toplulukta uymak zorunluluğunda olduğu ahlak, terbiye ve nezaket kurallarının tümüdür. Her uygar kişinin çağdaş görgü kurallarını bilmesi, benimsemesi, bilinçli ve eksiksiz olarak uygulaması toplu yaşamın bir gereğidir. Bu kitap, bilinen ve uygulanmakta olan görgü kurallarını belirtmekte ve böylece bir kez daha
...

Gösterim : 701 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Haricilik Düşüncesi
Ahmet M. A. Celi

Bu çalışma, özellikle yetmişli yıllarda Mısır`a adını duyuran Tekfîr ve Hicret Örgütü`nün görüşlerini irdelemektedir. Örgütün Türkiye`de taraftarları bilinmemekle birlikte sahip oldukları fikirlerin zaman zaman değişik coğrafyalarda samimi ve fakat heyecanlı müslüman gençler arasında görülmesi ve bahsedilen fikirlerin dinî, sosyolojik, kültürel, si
...

Gösterim : 624 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Haricilik Düşüncesi / Tekfir ve Hicret Cemaati Örneği
Ahmet M.A. Celi

Bu çalışma, özellikle yetmişli yıllarda Mısır'a adını duyuran Tekfîr ve Hicret Örgütü'nün görüşlerini irdelemektedir. Örgütün Türkiye'de taraftarları bilinmemekle birlikte sahip oldukları fikirlerin zaman zaman değişik coğrafyalarda samimi ve fakat heyecanlı müslüman gençler arasında görülmesi ve bahsedilen fikirlerin dinî, sosyolojik, kültürel, si
...

Gösterim : 799 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında| Evlat Edinme
Murat Aydoğdu

Bu basıda, birinci basıdan sonra yayımlanmış olan yerli ve yabancı eserlere yer verildiği gibi, 15 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan -Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük- hükümlerine, yeni Yargıtay kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İsviçre ile Fransa aleyhine aldığı iki karara v
...

Gösterim : 700 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Ingilizce Sözlük
İsmail Boztaş

Bilgi ve teknoloji çağı olarak nitelenen içinde bulunduğumuz yüzyılın baş döndürücü gelişmelerini izleyebilmenin tek yolu bir batı dilini iyi bilmektir. Bütün dünya dilleri arasında en yaygın kullanıma sahip İngilizce´nin sözlüklere girmiş bir milyon dolayında sözcüğü vardır. Öte yandan Türkçe´de sözlüklere girmiş sözcük sayısı altmış - yetmiş bin
...

Gösterim : 600 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İhtiyaçlar Ve İslam Hukuku
Saffet Köse

Temel esasları Kur´an ve Sünnet tarafından belirlenmiş daha sonra da ihtiyaçlar ölçsünde müctehit hukukçularca geliştirilerek Müslüman toplumların hukuk düzeni olarak asırlar boyunca yürürlükte kalmış bulunan İslam Hukuku haklı olarak batıda ve doğuda bilimsel çevrelerin büyük ilgisini çekmiştir.
...

Gösterim : 561 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İlmi Tefsirde Vehmin Egemenliği
Ahmed Yüksel Özemre

19. yüzyıldan itibaren bütün dünyayı olduğu gibi İslam dünyasını da kasıp kavuran modernizm dalgası, müslüman aydınların zihniyetlerine de derinden nüfuz etti. Yeni bir din tasavvuru, yeni bir Kur\´an tasavvurunu beraberinde getiriyordu. Modern Batı medeniyetinin bilimsel ve teknik başarılarıyla gözleri kamaşan bu yeni aydınlar, Kur\´an\´ın bilimse
...

Gösterim : 662 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İngiliz Şiir Antolojisi
Cevat ÇAPAN

Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi`nde yirminci yüzyıl İngiliz şiirinin başlıca akımlarını ve en seçkin ustalarını bulacaksınız. W.B. Yeats ve T.S. Eliot gibi yenilikçi şiirin önde gelen temsilcilerinin yanı sıra Auden kuşağı, Dylan Thomas ve İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra adları duyulan Philip Larkin, Ted Hughes, Geoffrey Hill ve Seamus Heaney gibi
...

Gösterim : 677 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi
Cevat ÇAPAN

Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi nde yirminci yüzyıl İngiliz şiirinin başlıca akımlarını ve en seçkin ustalarını bulacaksınız. W.B. Yeats ve T.S. Eliot gibi yenilikçi şiirin önde gelen temsilcilerinin yanı sıra Auden kuşağı, Dylan Thomas ve İkinci Dünya Savaşı ndan sonra adları duyulan Philip Larkin, Ted Hughes, Geoffrey Hill ve Seamus Heaney
...

Gösterim : 464 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyeti
Şaban Teoman Duralı

Tarihte ilk defa dünya çapında bütün insanlığa söz geçiren bir medeniyetle karşı karşıyayız. Yarım yüzyıla yakın süredir, yaklaşık iki bin yıllık tarihi müktesebatımızın bütün ana unsurları ile amillerini reddederek milli kimliğimizi inkar bahasına girme mücadelesini verdiğimiz bu medeniyetin adı, sanı, kimliği, menşei, boyutları ve tarihi seyri ne
...

Gösterim : 728 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İnkarcılığın Eskiçağ Silahı Reenkarnasyon
Arif Arslan

Reenkarnasyon nedir, ne değildir?   Reenkarnasyon inancının asıl hedefi nedir?   Parapsikolojinin deneyleri ve buluşları reenkarnasyonu destekliyor mu?   Geçmişten günümüze reenkarnasyon nasıl geldi?   Reenkarnasyon inancında temel esaslar nelerdir?   Ruh-cin çağırma ve hipnoz seanslarının gerçek yüzü nedir?  
...

Gösterim : 551 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İnkarcılığın Eskiçağ Silahı| Reenkarnasyon
Arif Arslan

Reenkarnasyon nedir, ne değildir? Reenkarnasyon inancının asıl hedefi nedir? Parapsikolojinin deneyleri ve buluşları reenkarnasyonu destekliyor mu? Geçmişten günümüze reenkarnasyon nasıl geldi? Reenkarnasyon inancında temel esaslar nelerdir? Ruh-cin çağırma ve hipnoz seanslarının gerçek yüzü nedir? Reenkarnasyon ilkeleri akıl ve bilimle çatış
...

Gösterim : 670 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İnkarcılık
Muhammed Altaytaş

İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgin kılmıştır.İşte Armağan Kitaplar bu anlama faaliyetini gerçekleştirmek için yayınlanmaktadır. Günümüzde kılıktan kılığa giren inkârın teşhisinin daha
...

Gösterim : 631 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İnsan Ve Edebiyat
Alemdar Yalçın

Çağdaş insan ve Edebiyat, düşkünlüklerimizin ve üstünlüklerimizin yine insanın iç dünyasından başladığını, bütün insanlığı başarıya ve mutluluğa götürebildiği gibi acılarla dolu bir düşkünlüğün içinde yok edebildiğini anlatır. Kışı, yazı, kasırgası, seli, zaman zaman esneyerek sırtındakileri alt üst eden nitelikleri ile dünya yşamak zorunda oldu
...

Gösterim : 710 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İnsanın Açmazı
Muhammed Bakır Es Sadır

...

Gösterim : 614 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi
Mehmet Kanar

İran'da şiir ve edebiyat geleneğinin İ.Ö. VI.-V. yüzyıllara kadar uzandığını günümüze ulaşan belgeler kanıtlar. Hatta bu gelenek daha da eski tarihlere taşınarak, Zerdüşt dininin kutsal kitabı olan Avesta'nın İran edebiyatının en eski örneklerinden biri olduğu ileri sürülür. Böylesine köklü bir edebiyatın dili olan Farsça'da, XII. yüzyıldan başlaya
...

Gösterim : 485 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İran Öyküleri
Seçki

Asırlardır haklı bir şöhrete sahip olan İran edebiyatında çağdaş öykücülüğün muştucusu Cemalzade, ilk kez 1922 de Berlin de basılan Bir Varmış Bir Yokmuş adlı hikayaler mecmuasında daha önce Dihhoda ın Şundan Bundan ında karikatürize ettiği insan tiplerini işledi. Sadık Hidayet, Cemalzade nin açtığı yolda ilerledi ve psikolojik öykücülüğe doğru adı
...

Gösterim : 625 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İran Öyküleri Seçkiler
Seçki

Asırlardır haklı bir şöhrete sahip olan İran edebiyatında çağdaş öykücülüğün muştucusu Cemalzade, ilk kez 1922 de Berlin de basılan Bir Varmış Bir Yokmuş adlı hikayaler mecmuasında daha önce Dihhoda ın Şundan Bundan ında karikatürize ettiği insan tiplerini işledi. Sadık Hidayet, Cemalzade nin açtığı yolda ilerledi ve psikolojik öykücülüğe do
...

Gösterim : 535 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İran Şiiri


...

Gösterim : 722 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İran Şiiri Antolojisi
Sabah Kara

Bizde İran edebiyatından söz edildi mi sadece eskilerin adı geçer; Mevlana, Hafız, Sadî, Nîzamî. Yeniler pek bilinmez. Belki biraz Furuğ Ferruhzad.. Ama o kadar! İranla edebi ilişkilerimiz,kopan bir film şeridi gibi, Edebiyat cephesinde de Batıya yönelip Doğuya sırt çevirmemize hiçbir gerekçe gösterilemez oysa. Tek yönlülük değil, çok yönlülük lazı
...

Gösterim : 679 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur an a Yaklaşımlar
Fethi Ahmet Polat

Çağdaş İslam düşüncesinde Kur an ı yeniden yorumlama çabası yer yer modernizmin etkisinde kaldı. Rasyonalizm ve sekülerizmin tanımladığı modern akıl kavramı bu yorumları belli ölçüde şekillendirdi. Polat ın kitabı söz konusu yaklaşımları hem tanıtıcı hem de irdeleyici bir yaklaşımla ele almakta. Kitabın eksenindeki modernist yorumcular ise H
...

Gösterim : 497 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur'an'a Yaklaşımlar
Fethi Ahmet Polat

Çağdaş İslam düşüncesinde Kur'an'ı yeniden yorumlama çabası yer yer modernizmin etkisinde kaldı. Rasyonalizm ve sekülerizmin tanımladığı modern akıl kavramı bu yorumları belli ölçüde şekillendirdi. Polat'ın kitabı söz konusu yaklaşımları hem tanıtıcı hem de irdeleyici bir yaklaşımla ele almakta. Kitabın eksenindeki modernist yorumcular ise Hasan Ha
...

Gösterim : 693 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslâm Düşüncesinde| Kur´ân´a Yaklaşımlar; Hasan Hanefî, Nasr H. Ebu Zeyd Ve M. Arkoun Örneği
Fethi Ahmet Polat

Çağdaş İslâm düşüncesi olarak nitelendirdiğimiz yirminci asrın son çeyreğindeki fikrî yöneliş, İslamî gelenekte yer alan kadîm tartışmalarda kendisine temeller bulsa da, aslında büyük ölçüde etkisinde kaldığı düşünce sistemi, aydınlanma sonrası teşekkül etmeye başlayan Batı düşüncesidir. Adına modernizm dediğimiz bu sistem, biri sekülerizm, diğeri
...

Gösterim : 919 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslam Düşünürleri
Cağfer Karadaş

Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağdaş İslam düşünürlerinin yetişme serüvenlerini, tecrübelerini, birikimlerini ve düşüncelerini tanıtmak hedeflenmiştir. Bununla aynı zamanda çağdaş İsl
...

Gösterim : 845 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslam İlmihali
Sami Kocaoğlu

Türklerin Müslümanlığı kabul edişinden beri, Kur'an-ı Kerim ayetlerine, çeşitli dini uygulamalara açıklık getiren pek çok dini içerikli kitap ve ilmihal yayımlanmıştır.Bunların bazılarında, eski devirlerin mirası olan hurafelere de yer verilmiştir. Bu kitap, Türk'lerin Müslüman oluşundan bu yana ilmihal bazında İslam'ı, bulunulan çağa göre yaşam
...

Gösterim : 364 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslam Ülkeleri
İsmail Hakkı Göksoy

...

Gösterim : 574 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslamcı Harekette Hakikat ve Hayal
Fuad Zekeriya

Fuad Zekeriya nın Çağdaş İslamcı Harekette Hakikat ve Hayal adlı kitabı, Arap ve Müslüman dünyasında İslamcılığın entelektüel, sosyal ve siyasal temelleri ve günümüzdeki tezahürleri üzerine, ilk sayfasından son satırına kadar kalitesini koruyan bir eleştiri. Bu çalışma bizim sosyal ve siyasal düşüncelerimize gerçek bir katkı niteliğinde: Söm
...

Gösterim : 499 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslamcı Harekette| Hakikat Ve Hayal
Fuad Zekeriya

Fuad Zekeriya´nın Çağdaş İslamcı Harekette Hakikat ve Hayal adlı kitabı, Arap ve Müslüman dünyasında İslamcılığın entelektüel, sosyal ve siyasal temelleri ve günümüzdeki tezahürleri üzerine, ilk sayfasından son satırına kadar kalitesini koruyan bir eleştiri. Bu çalışma bizim sosyal ve siyasal düşüncelerimize gerçek bir katkı niteliğinde: Sömürge so
...

Gösterim : 558 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslami Akımlar Ve Sorunları
Sönmez Kutlu

İslam coğrafyasının değişik bölgelerinde farklı adlarla ortaya çıkan çağdaş dinî akımlar, pek çok araştırmacının ve araştırma merkezlerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine yüzlerce makale ve eser kaleme alındı. Maalesef yapılan araştırmalarda bu olgu farklı kavramlar altında ve farklı yöntemler doğrultusunda incelendi. Çoğu kere belli bir bölgeye ha
...

Gösterim : 547 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslami Siyasi Düşünce
Hamid İnayet

...

Gösterim : 477 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İslami Uyanışta Hukukun Rolü
Şibli Mellat

Bu eser; öncelikle Çağdaş İslam düşüncesinin önde gelen düşünürlerinden biri olan Muhammed Bakır es-Sadr ile beraber Necef´te yaşanan entelektüel ihyanın unsurlarını ele alan bir incelemedir. İslami hareketin İran, Irak ve Lübnan´da ortaya çıkışı Necef´te kök salan ve gelişen bu siyasi ve entelektüel çevre göz önünde bulundurulmaksızın anlaşılamaz
...

Gösterim : 619 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İspanyol Şiiri
Sait MADEN

Çağdaş İspanyol şiirinin 100 yılını içeren bu yapıt, 1900 lerde klasik tatlara bağlı olarak gelişen, sonra yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa da boy gösteren ilerici sanat akımlarından etkilenerek yeni bir kimlik kazanmaya başlayan, ama 1936 dan 1939 a kadar süren iç savaşın ardından derin bir bunalıma düşen, yüzyılın ilk yarısından sonra da yar
...

Gösterim : 630 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İstanbul da Sufi Kadınlar
C. Raudvere

Fatih te Sufi kadınların kurduğu Gönenli Mehmet Efendi Vakfı, bir bütün olarak Türkiye deki İslamcı hareketle karşılaştırıldığında, küçük bir gruptu. Ancak, yaptığı tercihler ve faaliyetleri 1990 ların Türkiye sine ışık tutan bazı işaretler taşımaktaydı. Özel bir ibadet çevresinin, birçok sorumluluğu olan kurumsallaşmış bir vakfa dönüşüm sür
...

Gösterim : 508 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İstanbulda Sufi Kadınlar
Catharına Raudvere

Fatih'te Sufi kadınların kurduğu Gönenli Mehmet Efendi Vakfı, bir bütün olarak Türkiye'deki İslamcı hareketle karşılaştırıldığında, küçük bir gruptu. Ancak, yaptığı tercihler ve faaliyetleri 1990'ların Türkiye'sine ışık tutan bazı işaretler taşımaktaydı. Özel bir ibadet çevresinin, birçok sorumluluğu olan kurumsallaşmış bir vakfa dönüşüm sürecinin
...

Gösterim : 777 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İstanbul'da Sufi Kadınlar
C. Raudvere

Fatih'te Sufi kadınların kurduğu Gönenli Mehmet Efendi Vakfı, bir bütün olarak Türkiye'deki İslamcı hareketle karşılaştırıldığında, küçük bir gruptu. Ancak, yaptığı tercihler ve faaliyetleri 1990'ların Türkiye'sine ışık tutan bazı işaretler taşımaktaydı. Özel bir ibadet çevresinin, birçok sorumluluğu olan kurumsallaşmış bir vakfa dönüşüm sürecinin
...

Gösterim : 497 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İş Dünyası Sözlüğü / 3.cilt (A - Z Türkçe/ingilizce)
Ender Gürol

...

Gösterim : 692 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İş Yaşamında Ruh Sağlığı
Ahmet Çelikkol

İş psikiyatrisi ya da endüstriyel psikiyatri, psikiyatrinin ülkemizde hakkında çok az basılı eser bulunan, önemli bir dalı. İş psikiyatrisi, özellikle İkinci Dünya Savaşı ndan sonra, endüstriyel kurumlardaki hızlı artışla birlikte gündeme geldi ve önemini de her geçen gün arttırdı. Psikiyatrinin bu dalı, endüstriyel çalışma düzeninin getirdi
...

Gösterim : 401 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş İtalyan Edebiyatından| Fantastik Öyküler
Nevin Özkan

İnsanın hayatta gerçekleştirebildiği tek şey hayalleridir. Gerçekten de, hayal kuramayan, umut besleyemeyen, geleceğe olumlu bakamayan bir insan ne kadar da zavallı ve mutsuz bir dünyada yaşar. Oysa her şeyi güzelleştiren duygudur, umuttur, hayaldir, rüyadır. Bu öğeler olmadan, insan kupkuru bir ağaç dalı gibi kalır yeryüzü yalnızlığında. İşte İtal
...

Gösterim : 690 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Japonya´ya Türkiye´den Bakışlar


Japon ve Türk modernleşmesini karşılaştıran bir giriş yazısıyla ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal konularda her biri uzmanları tarafından kaleme alınmış akademik araştırmalardan oluşan bu kitap, kendi alanında bir ilk olup 80´li yıllara kadar süren Japon "altın çağ"ını, Japon sistemini, reformlarını,köklü değişimleri bütün detaylarıyla gözler önün
...

Gösterim : 541 | Devamı için Tıklayınız.

0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | ZTakip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardım Bekleyen Okullarımız (!)
Teşekkürler