:: Kitap Arşivi
    
0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

Çağdaş Dönemde Kur
Mehmet Paçacı

- Din Bilimleri ve Çağdaş Sorunları üzerinde  - Oryantalizm ve Çağdaş İslamcı Söylem  - Çağdaş Dönemde Kur'an'a ve Tefsire ne oldu?  - Bir yorum eleştirisi: Çağdaşçı Kur'an Yorumu Üzerinde  - Çağdaş Değerle Üzerine Bir Ehl-i Sünnet Değerlendirmesi  - Klasik Tefsir Neydi?  - Kur'an'ın Niteliğine Dair  - Kur'an'da Ehk-i Kitab Anl
...

Gösterim : 592 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dönemde Kur an a ve Tefsire Ne Oldu
Mehmet Paçacı

Din Bilimleri ve Çağdaş Sorunları Üzerinde
Oryantalizm ve Çağdaş İslamcı Söylem
Çağdaş Dönemde Kur an a ve Tefsire Ne Oldu?
Bir yorum eleştirisi: Çağdaşçı Kur an Yorumu Üzerinde
Çağdaş Değerle Üzerine Bir Ehl-i Sünnet Değerlendirmesi
Klasik Tefsir Neydi?
Kur an ın Niteliğine Dair
Kur an da Ehk
...

Gösterim : 690 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Dinleri ve Mezhepleri
Abdülkadir Şeybe

Çağdaş Dünya Dinleri ve Mezhepleri, Medîne İslam Üniversitesi Şeriat (Hukuk) Fakülteleri programına uygun olarak, çağımızın geniş kitleler tarafından kabul görmüş dinlerinin incelenmesinden oluşmuştur. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Brahmanizm ve Budizm gibi, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun inandığı bu dinlere ait esaslar, inanç biçimleri ve o
...

Gösterim : 559 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Edebiyatı Aşk Şiirleri Antolojisi
Necmi Naz

...

Gösterim : 499 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Edebiyatı Dünya Şiiri Antolojisi
Necmi Naz

...

Gösterim : 448 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Edebiyatı Yalnızlık Ve Hüzün Şiirleri Antolojisi
Necmi Naz

...

Gösterim : 498 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Şiir Antolojisi
Cevat ÇAPAN

Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi, yirminci yüzyılda şiir sanatının dünyadaki gelişim sürecini en belirgin özellikleriyle ve bu gelişmeleri en iyi yansıttığına inandığımız örnekleriyle aktarmayı amaçlıyor. Yirminci yüzyıl, bir yandan Aydınlanma Haraketi ve Sanayi Devrimi`nin ortaya çıkardığı hızlı değişimden, öte yandan Marx, Freud ve antropolojinin d
...

Gösterim : 566 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi
Erdal ALOVA

Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi, yirminci yüzyılda şiir sanatının dünyadaki gelişim sürecini en belirgin özellikleriyle ve bu gelişmeleri en iyi yansıttığına inandığımız örnekleriyle aktarmayı amaçlıyor. Yirminci yüzyıl, bir yandan Aydınlanma Haraketi ve Sanayi Devrimi nin ortaya çıkardığı hızlı değişimden, öte yandan Marx, Freud ve antropoloj
...

Gösterim : 661 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Tarihi
İzzet Çıvgın

Çağdaş Dünya Tarihi adını taşıyan bir yapıtın işi hiç de kolay değil. İnsanoğlunun son 500 yılda yaşadığı gelişmeleri bir çırpıda özetleyivermek olanaksız. Böylesi bir yapıt, hangi coğrafyaları ve hangi tarihsel dönemleri kapsayacak? Coğrafi Keşiflerle birlikte başlayan tarihsel süreç, genelde Avrupa'nın dünya üzerinde kurduğu hâkimiyetle sonuçland
...

Gösterim : 889 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünya Ve Türkiye Mimarları; 30 Kitap
Nuray Togay

Bu diziyle, Modern Dünya mimarlığının, geniş bir alana yayılan pratik çeşitliliği içerisinde kendini gerek söylem, gerekse tasarım kalitesiyle kabul ettirmiş mimarlara ve onların etkinlik alanlarına bir bakış hedefleniyor. Bu alan, Woods'un ürettiği gibi sadece düşsel bir mimarlıktan Gehry'nin form sihirbazlığına kadar farklılaşmış bir tasarım evre
...

Gösterim : 734 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyada İnsan ve Dini Sorumluluğu
Mustafa Akçay

Günümüzde hak dinin temel hakikatlerinden habersiz insanlar var mıdır? Bu durumdaki insanların dini sorumlulukları bulunmakta mıdır? Yoksa böyleleri tamamen sorumsuz bir hayat mı süreceklerdir? Fasit bir sosyal çevrede dini cehalet bulunan insanın elinde kendini Hakk a ulaştıracak ne gibi ferdi ve sosyal imkanlar mevcuttur? Bu noktada fıt
...

Gösterim : 635 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyada| İslamî Duruş
Ebubekir Sifil

Kıyamete kadar insanlığın son ve tek kurtuluş rehberi olan Kur´an´ın müntesipleri, yani biz Müslümanlar, son yüzyılda -ne acıdır ki- sadece ´terörizm´, ´geri kalmışlık´ ve ´soykırım´ kavramlarıyla birlikte anıldık. Ne garip bir tecellidir ki,21. Yüzyılda adım attığmız şu dönemde uluslararası tasallutun pençesinde kan ağlayan da, ´global düşman´ ila
...

Gösterim : 914 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyaların Antropolojisi
Marc Auge

"Günümüzün çelişkisine göre, her anlam yokluğu bir anlama çağrıda bulunur, tıpkı her tekbiçimleştirmenin farklılığına çağrıda bulunması gibi. İşte antropolog, bugün yeni düşünüm konularını bu karmaşık çağrılar ve yanıtlar destesinin içinde bulmaktadır." Arka Kapak)  ...

Gösterim : 770 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları
Krıshan Kumar

Bu kitapta tartıştığımız kuramlar çokluk batı toplumları üzerinde odaklanmıştır. Ama batı, daha önce hiç olmadığı ölçüde, dünyanın geri kalanının bir parçası olmuştur. Bu dünyanın hatırı sayılır bir kısmını, ister iyi diyelim ister kötü, batı denetlemektedir. İncelediğimiz sanayi sonrası toplum kuramlarının bu durumun tamamen farkında oldukları söy
...

Gösterim : 515 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları Sanayi Sonrası Topl
Krishan Kumar

Bu kitapta tartıştığımız kuramlar çokluk batı toplumları üzerinde odaklanmıştır. Ama batı, daha önce hiç olmadığı ölçüde, dünyanın geri kalanının bir parçası olmuştur. Bu dünyanın hatırı sayılır bir kısmını, ister iyi diyelim ister kötü, batı denetlemektedir. İncelediğimiz sanayi sonrası toplum kuramlarının bu durumun tamamen farkında oldukl
...

Gösterim : 596 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları Sanayi Sonrası Topl
Krishan Kumar

Bu kitapta tartıştığımız kuramlar çokluk batı toplumları üzerinde odaklanmıştır. Ama batı, daha önce hiç olmadığı ölçüde, dünyanın geri kalanının bir parçası olmuştur. Bu dünyanın hatırı sayılır bir kısmını, ister iyi diyelim ister kötü, batı denetlemektedir. İncelediğimiz sanayi sonrası toplum kuramlarının bu durumun tamamen farkında oldukl
...

Gösterim : 526 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Mod
Krishan Kumar

Bu kitapta tartıştığımız kuramlar çokluk batı toplumları üzerinde odaklanmıştır. Ama batı, daha önce hiç olmadığı ölçüde, dünyanın geri kalanının bir parçası olmuştur. Bu dünyanın hatırı sayılır bir kısmını, ister iyi diyelim ister kötü, batı denetlemektedir. İncelediğimiz sanayi sonrası toplum kuramlarının bu durumun tamamen farkında oldukları söy
...

Gösterim : 502 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma
Krishan Kumar

Bu kitapta tartıştığımız kuramlar çokluk batı toplumları üzerinde odaklanmıştır. Ama batı, daha önce hiç olmadığı ölçüde, dünyanın geri kalanının bir parçası olmuştur. Bu dünyanın hatırı sayılır bir kısmını, ister iyi diyelim ister kötü, batı denetlemektedir. İncelediğimiz sanayi sonrası toplum kuramlarının bu durumun tamamen farkında oldukları söy
...

Gösterim : 539 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk


...

Gösterim : 481 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Ebeveynlik
William Sears

Bebeğinizi taşıma tekniği -Gece ebeveynliği -Bebeğinizi nasıl uyutursunuz -Huysuz ve kolikli bebeklere ebeveynlik -Çalışanlar için ebeveynlik -Evlat edinilmiş bebeğe ebeveynlik -Bebekler ve ev hayvanları aynı yerde vb. gibi aklınıza gelebilecek her şeyin cevabı bu kitapta.
...

Gösterim : 658 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Edep - Erkan Görgü Kitabı
Yılmaz GRUDA

Halkımızın deyişiyle girelim söze: "Bayram değil, seyran değil; bu edep-erkân kitabı da nerden çıktı?" diyeceksiniz. Demeyin! Bu güzelim kavram a ilişkin vurgulamaların vakti, geldi de geçti bile! Lütfen çevrenize/insan ilişkilerine/ da vranışlarına bir bakın; gerekirliği, karşınızda parpar eder! Kuşkusuz, bilirsiniz: Bu edep-erkân kavramını
...

Gösterim : 413 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Edep - Erkân Görgü Kitabı
Yılmaz GRUDA

Halkımızın deyişiyle girelim söze: "Bayram değil, seyran değil; bu edep-erkân kitabı da nerden çıktı?" diyeceksiniz. Demeyin! Bu güzelim kavram a ilişkin vurgulamaların vakti, geldi de geçti bile! Lütfen çevrenize/insan ilişkilerine/davranışlarına bir bakın; gerekirliği, karşınızda parpar eder! Kuşkusuz, bilirsiniz: Bu edep-erkân kavramının
...

Gösterim : 779 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Edep-Erkan Görgü Kitabı
Yılmaz GRUDA

...

Gösterim : 442 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eğitim Akımları
Kemal Aytaç

Yirminci yüzyılın ilk yarısı, reformcu eğitim düşünce ve uygulamaları açısından çok canlı ve zengin bir dönemdir. Bunlar, günümüzdeki eğitim reformlarının fikri köklerini oluşturmaktadırlar. Eldeki bu kitap, bu akımların sistemli bir dökümünü vermeyi amaçlamaktadır. Şimdiye kadar okuduğum, göz attığım kitaplar içinde sayın Prof.. Dr. Kemal
...

Gösterim : 792 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eğitim Akımları; (Yabancı Ülkelerde)
Kemal Aytaç

Yirminci yüzyılın ilk yarısı, reformcu eğitim düşünce ve uygulamaları açısından çok canlı ve zengin bir dönemdir. Bunlar, günümüzdeki eğitim reformlarının fikri köklerini oluşturmaktadırlar. Eldeki bu kitap, bu akımların sistemli bir dökümünü vermeyi amaçlamaktadır. -------------- "Şimdiye kadar okuduğum, göz attığım kitaplar içinde sayın Prof
...

Gösterim : 720 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eğitim Sistemleri
İrfan Erdoğan

Türk eğitiminde değişik aralıklarla yenileşme çabaları olmuştur. Bu çabalr çerçevesinde eğitimde yaanan sorunların Türkiye dışındaki ülkelerde nasıl çözüldüğünü üzerinde durulmuştur. Bu amaçla bazen dışarıya heyetler gönderilmiş, bazen de dışarıdan yabancı uzmanlar çağrılmıştır. Bugün de aynı şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, eğitimde
...

Gösterim : 544 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eğitimde Halk Edebiyatının Yeri Şirvan Şah
Bekir İnce

Türk kültürünün derinlik ve zenginliğinin ifade bulduğu halk edebiyatı. Türklüğe dair herşey unutulsa dahi, kimliğimizi tek başına ortaya koymaya yeter niteliktedir. Halbuki, kültürümüzün ve kimliğimizin göstergesi olan halk edebiyatı, çağdaş eğitimde yeterince yer alıyor, ders kitaplarında lâyıkıyla işleniyor mu? Bu eserde, bu türden sorula
...

Gösterim : 506 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eğitimde Halk Edebiyatının Yeri Şirvan Şah ve Şema'il Banu
Bilinmiyor

Türk kültürünün derinlik ve zenginliğinin ifade bulduğu halk edebiyatı. Türklüğe dair herşey unutulsa dahi, kimliğimizi tek başına ortaya koymaya yeter niteliktedir. Halbuki, kültürümüzün ve kimliğimizin göstergesi olan halk edebiyatı, çağdaş eğitimde yeterince yer alıyor, ders kitaplarında lâyıkıyla işleniyor mu? Bu eserde, bu türden sorulara ceva
...

Gösterim : 319 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik
İbrahim Ethem Özgüven

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri kitabında konular, eğitimde ve psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki çağdaş gelişmeler ve ülkemizdeki durum dikkate alınarak yirmi üç bölümde ele alınmıştır. Bu bölümler sırasıyla; değişen toplumda eğitim ve öğrenci kişilik hizmetleri, bilgi çağında eğitim, eğitim, öğretim, rehberlik ve psikolo
...

Gösterim : 833 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Ekonomik Doktrinler Ve İslam
İbrahim Muhammed İsmail

Ben araştırma konusu olarak kendime bu konuyu, yani çağdaş ekonomik doktrinler konusunu seçtim ve bu dalda çalıştım. Bugün ise bu husustaki araştırmalarımın sonuçlarını, şu iki önemli sebepten ötürü, siz okuyucularımın dikkatine sunuyorum.
...

Gösterim : 660 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Ekonomik Problemlere Yaklaşımlar
Hamdi Döndüren

...

Gösterim : 562 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Eleştiri Yazıları
Adnan Benk

Çağdaş Eleştiri başlıklı kitap, Adnan Benk in Mart 1982-Haziran 1985 tarihleri arasında, Tahsin Yücel in de yoğun desteğini alarak yönettiği Çağdaş Eleştiri dergisinde yer alan, doğrudan kendisinin yönlendirdiği "söyleşiler" ile, yine bu dergi için kaleme aldığı eleştiri "Yazılar"ından oluşuyor.
...

Gösterim : 583 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fantazya
Ünsal Oskay

Yazar, bu kitapta günümüzün toplum yaşamında "korkunun" ve "edilgenleştirilmiş düşlerin" yaygınlaşması olgusunu inceliyor. Bilim ve Teknolojinin insanın özgürleştirilmesi sorunu, şimdi, korkularımızın nedeni olarak suçlaması üzerinde duruyor. Teknolojiyi kullanan ve belirleyen toplumsal egemenlik yapısından kaynaklandığı; bu nedenle, korkularımızın
...

Gösterim : 611 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefe
Bedia Akarsu

İlkin <<Çağdaş Felsefe>> kavramına açıklık getirmek, çağdaş felsefe derken ne anlaşılabileceğini belirtmek istiyorum. Gerçi <<çağdaş>> sözcüğü <> sözcüğü ile eşanlamlı. Batı dünyası felsefe geleneğinde Descartes la başlayıp Hegel sonuna dek süren tarih kesitine <> denmektedir.
...

Gösterim : 655 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefe Sözlüğü
Cemal Yıldırım

Prof. Cemal Yıldırım Çağdaş Felsefe Sözlüğü´nde, felsefede yerleşik sözcük ve deyimleri tanımlamanın yanısıra; felsefeye ilgi duyan herkese, özellikle felsefe öğrencilerine, bu alandaki okuma ve çalışmalarında başvurabilecekleri bir kaynak kitap olanağı sunuyor. Anlaşılabilir dili ve ana çizgiler çerevesinde özetlenen konularıyla okurların yararlan
...

Gösterim : 894 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefe Sözlüğü Terimler - Öğretiler - Filo
Cemal Yıldırım

Çağdaş Felsefe Sözlüğü, felsefede yerleşik sözcük ve deyimleri tanımlamanın yanısıra, temel öğretilere açıklık getirmeye, ünlü filozof ve bilginlerin görüşlerini ana çizgileri çerçevesinde özetlemeye yönelik bir çalışmanın ürünüdür. Başlıca amacım felsefeye ilgi duyan aydın kesime, özellikle felsefe öğrencilerine felsefeyi anlaşılır bir dill
...

Gösterim : 430 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefe Sözlüğü Terimler - Öğretiler - Filo
Cemal Yıldırım

Çağdaş Felsefe Sözlüğü, felsefede yerleşik sözcük ve deyimleri tanımlamanın yanısıra, temel öğretilere açıklık getirmeye, ünlü filozof ve bilginlerin görüşlerini ana çizgileri çerçevesinde özetlemeye yönelik bir çalışmanın ürünüdür. Başlıca amacım felsefeye ilgi duyan aydın kesime, özellikle felsefe öğrencilerine felsefeyi anlaşılır bir dill
...

Gösterim : 393 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefe Sözlüğü Terimler - Öğretiler - Filozoflar
Cemal Yıldırım

Çağdaş Felsefe Sözlüğü, felsefede yerleşik sözcük ve deyimleri tanımlamanın yanısıra, temel öğretilere açıklık getirmeye, ünlü filozof ve bilginlerin görüşlerini ana çizgileri çerçevesinde özetlemeye yönelik bir çalışmanın ürünüdür. Başlıca amacım felsefeye ilgi duyan aydın kesime, özellikle felsefe öğrencilerine felsefeyi anlaşılır bir dille tanıt
...

Gösterim : 503 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefe; Kant´tan Günümüze Felsefe Akımları
Bedia Akarsu

İlkin kavramına açıklık getirmek, çağdaş felsefe derken ne anlaşılabileceğini belirtmek istiyorum. Gerçi sözcüğü sözcüğü ile eşanlamlı. Batı dünyası felsefe geleneğinde Descartes´ la başlayıp Hegel sonuna dek süren tarih kesitine denmektedir.
...

Gösterim : 757 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Felsefi Düşünceler
Talip Karakaya

...

Gösterim : 546 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fikir Akımları (3 Cilt, Takım)
Muhammed Kutub

Çağdaş Fikir Akımları 3 kitaptan oluşmaktadır. Setteki kitaplar: - Çağdaş Fikir Akımları 1 Demokrasi - Çağdaş Fikir Akımları 2 Komünizm - Çağdaş Fikir Akımları 3 Sekülarizm, Rasyonalizm, Yurtseverlik, Milliyetçilik, Hümanizm, Ateizm
...

Gösterim : 644 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fikir Akımları 1; Demokrasi
Muhammed Kutub

Yazar, "çağdaş ideolojiler"in nadir ve izafi müsbet taraflarına, objektif anlayış gereği temas etmekle birlikte; asıl ağırlığı, onların gerçek nizama ve insan tabiatına göre taşıdıkları zaaflara, batılılara tahsis etmiştir. Ancak, eserin maksadı, peşin hükümle söz konusu ideolojileri çürüğe çıkartmak değildir. Bu netice; insanın yaratılışından ve v
...

Gösterim : 1223 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fikir Akımları 2; Komünizm
Muhammed Kutub

Elinizdeki eseri farklı kılan, adından ziyade ele aldığı konulara yüklediği anlam, getirdiği netlik ve izahlardır. Muhammed Kutub, bir takım arızi benzerlikler nedeniyle batı kaynaklı ideolojilere asıl pirim verenlerin, İslam ile bu ideolojileri te´life yeltenen sözde müslüman aydınlar(!) olduğunu belirtmekte ve bu gibi kişileri sorumlu tutarak a
...

Gösterim : 798 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fikir Akımları 3; Sekülarizm, Rasyonalizm, Yurtseverlik, Milliyetçilik, Hümanizm, Ateizm
Muhammed Kutub

İlk iki eserinde olduğu gibi, bu eserinde de yazar "Çağdaş Fikir Akımları" ile hesaplaşmasını sürdürüyor. Beşer kaynaklı bütün fikirlerin çıkış ve vardıkları neticeleri bakımından temelde aynı olduklarını şu ifadelerle belirtiyor: "Akıl dediler. Tabiat dediler. İnsan nefsi dediler. İlim dediler. Felsefe dediler. İşin başında akıllarına gelen her ş
...

Gösterim : 873 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fikir Akımları Ansiklopedisi
Mani Bin Hannad El-cüheni

Çağdaş Fikir Akımları Ansiklopedisi`, çağımızda müntesibleri bulunan tüm fikri ve dini akımları kendine has üslubuyla inceleyen bir ansiklopedi. Akımları, temsilcileri ve temel düşünceleriyle veren elinizdeki eser, resim ve çizgilerle görsel zenginliği de artırılan bir kaynak eser niteliğinde. Sadece sizin için değil, sizden sonrakiler için de sakl
...

Gösterim : 974 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler
Richard Kearney

Elinizdeki metin Richard Kearney'nin yirmi yılı aşkın bir süre Kıta Avrupasının önde gelen filozoflarıyla, edebiyat teorisyenleriyle, antropolog ve din düşünürleriyle yaptığı mülakatlardan bazılarını içeriyor. Çağdaş Filozoflarla Söyleyişiler / Kıta Felsefesi Tartışmaları'nda yer alan metinler daha ziyade filozoflarla söyleşilerden oluşuyor.   ...

Gösterim : 784 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Finansal Teknikler
Vefa Toroslu

...

Gösterim : 642 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fransız Düşüncesi
Zeynep Direk

Eğer modern sosyal bilimlerin eleştirisinin ve bu alana ilişkin tartışmaların ne olduğu anlaşılmak isteniyorsa öncelikle Fransız düşüncesi ne başvurmak gerekir. Çağdaş Fransız Düşüncesi tarihsel olarak değerlendirildiğinde bir alımlamalar, olaylar, problemler, kopmalar, kesişmeler ağı olarak okunmalıdır. Zira modern sosyal bilimlerin gelişmesindeki
...

Gösterim : 453 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fransız Şiir Antolojisi
Necmi Naz

...

Gösterim : 445 | Devamı için Tıklayınız.
Çağdaş Fransız Toplumsal Önceleme Romanı


On dokuzuncu yüzyıldan başlayarak değişik eğilimler ve biçimlerle gelişen Fransız romanının, yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra çok daha devingen bir döneme girdiği bilinmektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesinde yazılan örneklerinin gelenekselleşen biçimlerin ve izleklerin dışına çıkma çabası içinde olduklarını, özyaşamöyküleri, dene
...

Gösterim : 570 | Devamı için Tıklayınız.

0-9 | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | ZTakip Edilenler
Puanlananlar
Röportajlar
Yardım Bekleyen Okullarımız (!)
Teşekkürler